Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading GER30

Inwestowanie w indeks DAX (GER30): co należy wziąć pod uwagę

Indeks DAX (zwany również Germany 30 lub GER30) to wskaźnik śledzący 30 największych spółek notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym tak znane marki, jak Adidas czy BMW. Mimo iż jest to najpopularniejszy niemiecki indeks, ze względu na to, że składa się z zaledwie 30 komponentów, nie zawsze uważa się go za miernik ogólnej kondycji krajowej gospodarki.

Kto powinien włączyć indeks DAX do swojego portfela?

 1. Inwestorzy zainteresowani Niemcami jako motywem inwestycyjnym: ponieważ Niemcy są największą europejską gospodarką, inwestorzy przekonani co do korzystnych długoterminowych perspektyw tego kraju oraz UE jako całości powinni rozważyć zaangażowanie w indeks DAX.
 2. Inwestorzy jednosesyjni: DAX często istotnie waha się w ciągu jednego dnia sesyjnego, przez co może stwarzać dobre okazje do zajmowania zarówno długich, jak i krótkich pozycji.
 3. Inwestorzy długoterminowi: od momentu wprowadzenia w 1988 r. indeks DAX rośnie, wykazując ogólnie pozytywny trend ze szczytami w latach 2013 i 2017.
 4. Inwestorzy zainteresowani niemieckimi akcjami: w przypadku inwestycji w akcje wybranych spółek z rynku niemieckiego DAX można stosować jako narzędzie hedgingu, czyli zabezpieczenie przed ryzykiem.
 5. Inwestorzy globalni: inwestorzy zainteresowani dużymi gospodarkami z całego świata, wybierający indeksy takie jak Dow Jones czy FTSE, mogą rozważyć uzupełnienie portfela również o DAX, ponieważ duże gospodarki często są ze sobą skorelowane.

Co wpływa na poziom indeksu DAX?

 1. Niemiecka gospodarka: mimo iż indeks DAX nie jest uważany za miernik ogólnej kondycji gospodarki, jego składniki odzwierciedlają jej znaczącą część. W rezultacie trendy występujące na poziomie ogólnokrajowym mogłyby wpływać na komponenty indeksu.
 2. Gospodarka UE: Niemcy są nie tylko największą gospodarką Europy, lecz również znaczącym katalizatorem gospodarczym dla pozostałych krajów regionu. W rezultacie zmiany wpływające na Unię jako całość będą prawdopodobnie wpływać również na indeks DAX.
 3. Znaczące zmiany pojedynczych składników: ponieważ na indeks składa się tylko 30 akcji, zmiana kursu jednej z nich może wpłynąć na indeks jako całość. Na przykład gigant sektora elektronicznego, firma Siemens, stanowi ponad 10% indeksu, a zatem znaczące wahania kursu jej akcji wpłynęłyby na poziom indeksu DAX.
 4. Globalne trendy: ponieważ wszystkie międzynarodowe rynki są ze sobą wzajemnie połączone, a wszystkie wchodzące w skład DAX spółki prowadzą działalność na całym świecie, jest prawdopodobne, że znaczące zmiany na innych rynkach bądź globalne trendy będą mieć wpływ na poziom niemieckiego indeksu.

Indeks DAX nie zawsze odzwierciedla stan niemieckiej gospodarki.

Wiele indeksów uważa się za barometry mierzące kondycję krajowych gospodarek — zwłaszcza gdy poszczególne kraje mają tylko jeden wyróżniający się indeks, na który często powołują się media. Właśnie tak wygląda sytuacja w przypadku indeksów takich jak brytyjski FTSE czy japoński Nikkei 225: ich wzrost często oznacza, że krajowa gospodarka znajduje się w dobrym stanie.

Pod tym względem DAX jest pewnego rodzaju anomalią. Mimo iż boom gospodarczy najczęściej przekłada się na wzrost indeksu, istnieją pewne unikatowe czynniki, które odróżniają go od podobnych wskaźników:

 1. Indeks DAX obejmuje zaledwie 30 spółek, podczas gdy Niemcy są największą gospodarką w Europie i czwartą gospodarką świata. Mimo iż indeks DAX obejmuje największe 30 krajowych korporacji, nadal istnieje wiele przedsiębiorstw niewchodzących w skład indeksu. W rezultacie istnieje możliwość, że poziom indeksu będzie niekiedy zmieniać się w kierunku przeciwnym do reszty gospodarki.
 2. Indeks składa się z marek globalnych: komponentami DAX jest wiele znanych marek, takich jak BMW, Adidas, Siemens czy SAP. Działalność tych przedsiębiorstw oczywiście znacznie wykracza poza granice Niemiec, a w rezultacie mogą one wykazywać zyski nawet jeśli w obrębie ich krajowej działalności wystąpi spowolnienie.
 3. Niemcy stanowią część Unii Europejskiej: krajowy indeks akcji jest często wysoce skorelowany z kursem krajowej waluty. Na przykład ze względu na to, że japońska gospodarka jest wysoce zależna od eksportu, indeks Nikkei często rośnie, gdy jen osłabia się do walut obcych. Ze względu na to, że Niemcy współdzielą euro z pozostałymi krajami Unii, związek między DAX i walutą nie jest tak prosty.

Historia indeksu DAX

Indeks DAX (skrót od Deutscher Aktienindex, czyli "niemiecki indeks akcji" w języku niemieckim) został wprowadzony w 1988 r. jako indeks mierzący kursy akcji 30 niemieckich spółek. Podobnie jak w przypadku większości indeksów, jego skład jest okresowo korygowany, a wiele komponentów dodawanych na przestrzeni lat było później usuwanych z różnych powodów, takich jak niewystarczająca kapitalizacja rynkowa.

W momencie utworzenia indeks miał wartość 1000 punktów, a w miarę upływu lat zarówno rósł, jak i spadał. W 2015 r. indeks przekroczył poziom 12 000 punktów, zaś w połowie 2017 r. osiągnął historyczne minimum. W najwyższym punkcie łączna kapitalizacja rynkowa komponentów indeksu przekraczała 970 miliardów euro.

Wniosek: na poziom indeksu DAX wpływają czynniki zarówno zagraniczne, jak i krajowe.

Rozważanie indeksu DAX jako opcji inwestycyjnej jest dobrym przykładem tradycyjnego sporu pomiędzy "bykami" i "niedźwiedziami". "Byki", które wierzą, że globalna gospodarka, a w szczególności Niemcy, będzie w dalszym ciągu rosnąć, będą nadal inwestować w indeks DAX, podczas gdy "niedźwiedzie" przyjmą bardziej ostrożne podejście. Dla większości inwestorów DAX stanowi jednak odzwierciedlenie raczej światowej niż tylko niemieckiej gospodarki — i są ku temu dobre powody. Na wykresie oznaczonego symbolem GER30 indeksu widać, że niewątpliwie wysoki wpływ wywierają na niego globalne trendy, a ponadto często zachowuje się on podobnie jak inne wiodące indeksy, nawet jeśli niemiecka gospodarka porusza się w kierunku przeciwnym. Istotne jest jednak, by pamiętać, że tak czy inaczej składa się on z niemieckich spółek i dlatego może ulegać czynnikom związanym z rozwojem i stabilnością krajowej gospodarki.

Analiza techniczna dla GER30