Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading GOLD

Złoto to drogocenny metal, który przyciąga uwagę inwestorów od tysięcy lat. Ograniczona dostępność, piękno i intensywność nadają temu kruszcowi ponadczasowy urok, natomiast inwestorów urzeka w nim stosunkowo trwała i nierozłączna wartość. Złoto jest postrzegane jako "fundament", na którym można się oprzeć w okresach zmienności. Co przemawia za tym, że warto w nie inwestować? Zacznijmy od podstaw...

Złoto to pierwiastek chemiczny w formie miękkiego, żółtego metalu. Jest wytrzymałe i odporne na większość kwasów, a jednocześnie kowalne. Cechy te sprawiają, że występuje bardzo duże zapotrzebowanie na ten kruszec w stomatologii i przemyśle elektronicznym, a jego wartość wynikająca z rzadkości występowania — całe dotychczas wydobyte złoto zmieściłoby się w wolnostojącym podmiejskim domu — oznacza nieustający popyt na złotą biżuterię. Złoto jest jednak prawdopodobnie najbardziej znane jako inwestycja.

Dlaczego złoto jest postrzegane jako atrakcyjny instrument?

Złoto pozostaje niezmiennie atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ potrafi utrzymać swoją wartość przez długi czas. Za uncję złota można dziś kupić prawie tę samą liczbę bochenków chleba, co za czasów króla Nabuchodonozora 2500 lat temu — co daje pojęcie o tym, jak bardzo jest ono odporne na inflację. To inwestycja numer jeden — "bezpieczna przystań" w ciężkich czasach.

Gold bugs, czyli inwestorzy, którzy są zwolennikami inwestowania w złoto, cenią ten kruszec, ponieważ jest to jedyny walor pieniężny, którego wartość nie związana z zaciąganiem zobowiązań przez instytucje takie jak banki centralne. W przeciwieństwie do walut wartość złota nie zależy od czyjejś obietnicy zapłaty — jest wartością samą w sobie.

Z tej przyczyny złoto jest często nazywane "ostatecznym aktywem". Katastrofa finansowa lub inna klęska może zrujnować wartość wszystkich najważniejszych walut krajowych, ale złoto zawsze będzie powszechnie akceptowane jako środek płatniczy w obrocie towarami i usługami.

Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, wartość aktywu może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. W ciągu dwóch i pół tysiąca lat cena złota często pikowała w dół i szybowała w górę, niekiedy dość dramatycznie. Ponadto w przeciwieństwie do dywidend wypłacanych z posiadanych akcji czy obligacji, złoto nie wytwarza żadnego dochodu. Osobom posiadającym fizycznie ten kruszec może on nawet generować koszty w postaci nakładów na zabezpieczenia i ubezpieczenie. Dodatkowo w przypadku banków centralnych w ujęciu długoterminowym zarysowuje się trend do wycofywania się z rezerw złota, co prawdopodobnie przyniesie obniżkę jego ceny.

Kto powinien włączyć złoto do swojego portfela?

  1. Osoby szukające narzędzi do dywersyfikacji. Ponieważ złoto jest środkiem pieniężnym samo w sobie, jego kurs nie zmienia się pod wpływem rynków akcji i obligacji. Zmiany ceny złota mają swój własny rytm. To sprawia, że jest ono świetnym dodatkiem do standardowego portfela zawierającego akcje i obligacje.
  2. Inwestorzy szukający ekspozycji na rynku surowców. Podobnie jak inne surowce naturalne, np. cyna czy miedź, złoto jest wydobywane i dostarczane na rynek, a inwestorzy mający doświadczenie w obrocie surowcami potrafią zarabiać dzięki prowadzonym analizom i tworzonym interpretacjom.
  3. Ci, którzy chcą zabezpieczyć swój portfel, przeznaczając część funduszy na aktywa "trwałe jak skała", a wielu za takie uważa złoto.
  4. Inwestorzy jednosesyjni, którzy szukają krótkoterminowych wahań cen. Dla znających rynek doskonale do tego celu nadają się kontrakty CFD (na różnice kursowe) na złoto.

Co wpływa na cenę złota?

Cena złota wahała się od przełomu tysiącleci, osiągając swoje minimum na poziomie 272 USD i maksimum równe 1644 USD za uncję. Są to jednak wartości graniczne. Ostatnio cena tego kruszcu wahała się w granicach 1150–1350 USD. Aktualny kurs złota można bez trudu znaleźć w codziennej prasie i w Internecie.

Występują trzy istotne czynniki, które wpływają na cenę złota:

  1. Stopień inflacji lub deflacji w gospodarce światowej. Inflacja (gdy ceny dóbr i usług rosną) powoduje, że pieniądze tracą na wartości wobec złota i w ten sposób cena złota rośnie. Deflacja (gdy ceny dóbr i usług spadają) ma odwrotny skutek — pieniądze zyskują na wartości w stosunku do złota i jego cena obniża się.
  2. Stan gospodarki światowej i relacje międzynarodowe. Złoto jest postrzegane jako "bezpieczna przystań" w ciężkich i niepewnych czasach, więc jego cena rośnie wraz ze zwiększającym się popytem. Gdy panuje spokój i względny dobrobyt, popyt na nie spada i cena obniża się. Można to było zaobserwować w okresie od późnych lat 80. do obecnego stulecia.
  3. Jak atrakcyjny jest ten kruszec w porównaniu do innych instrumentów? W czasach niskich zwrotów z akcji i obligacji złoto może przyciągnąć inwestorów poszukujących większej zyskowności. Odwrotność tej sytuacji również jest możliwa.

Istnieją także inne czynniki. Banki centralne są znaczącymi graczami na rynku złota i gdy sprzedają część swoich rezerw, jak to miało miejsce w końcu lat 90., następuje spadek ceny tego kruszcu. Jeżeli zwiększą swoje rezerwy złota, spowoduje to wzrost jego ceny.

Podobnie jak w przypadku każdego z kupowanych i sprzedawanych aktywów, częste zmiany ceny stwarzają możliwości zysku, jeśli uda się je sprzedać po kursie wyższym niż cena zakupu. W przypadku decyzji o zakupie złota występuje jednak dodatkowy aspekt.

Dlaczego złoto jest wyceniane w dolarach?

Na całym świecie złoto jest wyceniane w dolarach amerykańskich (USD) za uncję trojańską, począwszy od czasów powojennych, gdy dolar był powiązany ze złotem, a większość najważniejszych walut była z kolei powiązana z dolarem. Oznacza to, że jeśli interesują Cię inne waluty, musisz wykonać dodatkowe obliczenia, aby sprawdzić, jaka cena jest dla Ciebie korzystna.

Analiza techniczna dla GOLD