Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro - Leverage

Czym jest dźwignia?

Dźwignia oznacza wykorzystywanie kapitału pożyczonego od brokera do otwarcia pozycji. Niekiedy inwestorzy mogą zdecydować się na posłużenie się w ramach stosowanej strategii inwestycyjnej dźwignią w celu zainwestowania znaczącej kwoty mimo dokonania niewielkiej wpłaty. Dźwignia wyrażana jest w postaci mnożników kapitału zainwestowanego przez inwestora — na przykład 2x, 5x lub więcej — przy czym broker pożycza tę kwotę inwestorowi w oparciu o stały współczynnik. Dźwignię można stosować w przypadku pozycji zarówno kupna (długich), jak i sprzedaży (krótkich). Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania dźwigni zwielokrotnieniu ulegają zarówno zyski, jak i straty.

Jak działa dźwignia?

  1. Wybierz instrument, w który chcesz zainwestować na platformie, a następnie kliknij opcję "INWESTUJ". Wyświetlone zostanie przedstawione na poniższej ilustracji okno wyskakujące z parametrami zlecenia.
  2. Wybierz u góry właściwą zakładkę "Sprzedaj" (pozycja krótka) lub "Kup" (pozycja długa), aby zająć pozycję inwestycyjną.
  3. Ustal kwotę kapitału, którą chcesz zainwestować w tę pozycję. Ustal mnożnik dźwigni. Ten współczynnik różni się w zależności od wybranego instrumentu. Możesz też zdecydować się na inwestowanie bez dźwigni, wybierając opcję "1x".
  4. Ustal poziomy zatrzymania straty Stop Loss i realizacji zysku Take Profit. Poziom Stop Loss wymagany jest w celu ograniczenia ryzyka, na które narażony jest Twój kapitał.
  5. Kliknij opcję "ZŁÓŻ ZLECENIE", aby złożyć zlecenie. Zlecenia realizowane są natychmiast po otwarciu rynku.

Pozycje finansowane dźwignią są rozliczane jako kontrakty na różnice kursowe (CFD).

W które instrumenty mogę inwestować z dźwignią?

Dźwignia może być stosowana w przypadku obrotu akcjami, walutami, funduszami ETF, towarami i indeksami oraz, w pewnych okolicznościach, kryptowalutami. Dla każdego z instrumentów ustalono wynikające z przepisów branżowych, a także własnych działań eToro na rzecz promowania odpowiedzialnego inwestowania i ograniczania ryzyka inwestycji finansowanych dźwignią, maksymalne limity poziomu dźwigni finansowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom ryzyka różni się również w zależności od typu rachunku. Rachunek Klienta Profesjonalnego eToro umożliwia stosowanie wyższej dźwigni, a ponadto zapewnia szereg innych korzyści, takich jak niższe wymagane depozyty zabezpieczające czy brak opłat za wypłatę środków. Na zostanie Klientami Profesjonalnymi mogą zdecydować się wyłącznie klienci spełniający określone kryteria.

>> Przykłady dźwigni <<

Co mogę zrobić, aby ograniczyć ryzyko, gdy inwestuję z dźwignią?

Mimo iż inwestowanie z dźwignią może prowadzić do wzrostu zysków od udanych pozycji, wiąże się również z ryzykiem powiększenia strat. Na eToro masz jednak do dyspozycji narzędzia z zakresu zarządzania ryzykiem, które pomagają w ograniczeniu możliwych strat.

  • Stop Loss: ustal poziom Stop Loss, aby zamknąć zlecenie w przypadku gdy kurs rynkowy zmieni się w niekorzystnym kierunku o określoną kwotę. Poziom zlecenia Stop Loss ("Strata stop") można ustawić jako określony kurs rynkowy (cenę) LUB określoną wartość pieniężną zlecenia, która pokazywana jest również jako odsetek pierwotnej wartości inwestycji w oknie zajętej pozycji.
  • Take Profit: złóż zlecenie Take Profit ("Realizuj zyski"), aby automatycznie zamknąć pozycję, gdy zarobek na niej osiągnie określony poziom.
  • Ochrona przed ujemnym saldem: choć nie jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, w rzadkich przypadkach, w których warunki rynkowe spowodują ujemny stan rachunku, eToro pokryje stratę i usunie debet.