Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading Litecoin (LTC)

Jedna z 10 największych kryptowalut świata, Litecoin (LTC), ponownie dołączyła do klubu kryptowalut o kapitalizacji rynkowej powyżej 1 miliarda dolarów, po tym jak po raz pierwszy znalazła się w nim w 2013 r. Infrastruktura Litecoina jest bardzo podobna do infrastruktury Bitecoina i w rezultacie wysoki wpływ na jego kurs mają wahania ceny Bitcoina. Co więcej, ze względu na to, że względna wielkość rynku Litecoina jest niewielka w porównaniu z Bitecoinem, dotychczas nie spotkał się on z powszechną akceptacją inwestorów i giełd. W rezultacie waluta ta charakteryzuje się olbrzymim potencjałem wzrostu. Ponieważ pierwsza wersja Litecoina miała w zamierzeniu jego twórców naśladować Bitecoina, jego uwzględniająca ulepszenia w stosunku do pierwowzoru infrastruktura spotkała się z pozytywnymi opiniami doceniających krótsze czasy przetwarzania i skalowalność inwestorów.

Kto powinien włączyć Litecoina do swojego portfela?

  1. Inwestorzy inwestujący w kryptowaluty: w miarę rozszerzania asortymentu dostępnych kryptowalut inwestowanie w Litecoina warto rozważyć, gdy chce się stworzyć zrównoważony portfel tego rodzaju instrumentów.
  2. Inwestorzy inwestujący w waluty: Litecoin i inne kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez inwestorów preferujących tradycyjne waluty jako narzędzie hedgingu (zabezpieczenia pozycji).
  3. Inwestorzy długoterminowi: niektórzy analitycy przewidują, że wartość rynku kryptowalut będzie nadal rosła. W rezultacie kupowanie i trzymanie Litecoina może okazać się dobrą inwestycją długoterminową.
  4. Fani fintechu: w miarę rozwoju rynku kryptowalut i uznawania ich za dopuszczalne metody płatności przez coraz więcej rządów i instytucji popularność Litecoina i popyt na niego mogą wzrastać.

Co wpływa na cenę Litecoina?

Rynek kryptowalut jest niezależnym sektorem i w rezultacie regularnie wpływają na niego czynniki o charakterze wewnętrznym. W zamierzeniu twórców Litecoin miał być ulepszoną wersją Bitcoina, oferującą krótsze czasy przetwarzania i wyższą ostateczną liczbę wyemitowanych tokenów. Mimo iż ogólne trendy na rynku kryptowalut mogłyby wpłynąć na LTC tak samo, jak na inne waluty, istnieją też specyficzne czynniki wpływające na tę kryptowalutę. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na następujące trzy źródła wpływu:

  1. Bitcoin: mimo iż Bitcoin nie jest już jedynym graczem w sektorze, nadal stanowi wzorzec dla kryptowalut — zwłaszcza dla Litecoina, ze względu na podobieństwo zastosowanej technologii blockchain. W rezultacie kurs LTC może wzrastać w miarę wzrostu ceny Bitcoina.
  2. Dostępność: ponieważ kryptowaluty są kupowane i sprzedawane na różnych giełdach, a nie we wszystkich serwisach dostępne są wszystkie z nich, udostępnienie Litecoina na jednej z ważnych giełd może spowodować wzrost jego kursu.
  3. Nagły wzrost popytu: niekiedy popyt na niektóre kryptowaluty nieoczekiwanie wzrasta. Może to być związane z informacjami prasowymi, negatywnymi opiniami na temat konkurencyjnych walut czy nagłym wzrostem popularności nowego rynku. Na przykład w marcu 2017 r. chińscy inwestorzy nagle zaczęli interesować się Litecoinem, co spowodowało znaczący wzrost jego ceny.

Litecoin: lepszy Bitcoin?

Na początku 2017 r. w społeczności Bitcoina odbyła się znacząca debata na temat możliwego hard forku. Członkowie społeczności zasadniczo protestowali przeciwko spadającej prędkości przetwarzania transakcji, prosząc o zmianę bazowej platformy blockchain. Konserwatywni członkowie społeczności byli przeciwko tej zmianie i w rezultacie pojawiła się możliwość podziału Bitcoina na dwie lub więcej walut. Ponieważ jednak twórcy Litecoina przewidzieli możliwość łatwiejszego skalowania, wdrożone rozwiązanie w rzeczywistości pochodziło z technologii wykorzystanej w kodzie tej waluty.

Kod Litecoina przewiduje mechanizm o nazwie SegWit, którego głównym zadaniem jest przyspieszenie działania technologii blockchain stanowiącej podstawę Bitcoina. SegWit umożliwia jednoczesne przetwarzanie większej ilości danych w ramach jednego bloku, co przyspiesza transakcje. Najważniejsi członkowie społeczności Bitcoina stwierdzili, że SegWit stanowi rozwiązanie, które pozwoli zapobiec hard forkowi i podziałowi Bitcoina, a tym samym udzielili Litecoinowi swoistego poparcia.

Analiza techniczna dla Litecoin