Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Markets Review
Na platformie eToro dostępne są w kilku kategoriach tysiące różnych instrumentów finansowych, w które możesz inwestować. Każda z klas aktywów ma własną charakterystykę i może być przedmiotem zróżnicowanych strategii inwestycyjnych.

Akcje

Rynek akcji jest dynamiczny i oferuje inwestorom wiele możliwości działania. Akcje są zwykle uważane za odpowiednie dla celów inwestycji średnio- i długoterminowych. Na kursy akcji poszczególnych spółek wpływają zróżnicowane wydarzenia rynkowe i w rezultacie mogą one rosnąć lub spadać na przykład po publikacjach komunikatów dotyczących wyników finansowych czy wprowadzenia nowych produktów, bądź też w reakcji na zmiany kursów spółek konkurencyjnych. Przykładowo, gdy producent smartfonów ma złą prasę po ujawnieniu nieprawidłowego funkcjonowania jednego ze swoich produktów, istnieje możliwość, że kursy akcji jego konkurentów wzrosną. Spółki osiągające zyski często dzielą się z nimi z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę w postaci stałej kwoty na akcję.

Zakup akcji na eToro poprzez zajęcie nielewarowanej pozycji "kupna" (długiej) oznacza, że inwestujesz w aktywa bazowe*, a akcje są kupowane i utrzymywane w Twoim imieniu. eToro oferuje jednak również dodatkowe funkcje oparte na inwestowaniu w kontrakty CFD. Za pomocą kontraktów CFD można otwierać pozycje "sprzedaży" (krótkie), korzystać z dźwigni finansowej i kupować akcje ułamkowe. Na eToro można na przykład zainwestować zaledwie 50 dolarów w akcje, które faktycznie kosztują 1000 dolarów.

Do popularnych akcji notowanych na naszej platformie należą:

 1. Apple (AAPL)
 2. Alphabet (GOOG)
 3. Amazon (AMZN)
 4. Facebook (FB)
 5. Microsoft (MSFT)
 6. Sportify (SPOT)
 7. Dropbox (DBX)
 8. Netflix (NFLX)
 9. Alibaba (BABA)
 10. Twitter (TWTR)
 11. Nvidia (NVDA)

✚ Pełne zestawienie akcji dostępnych na eToro można znaleźć tutaj: etoro.com/pl/discover/markets/stocks/

Surowce

Inwestowanie w surowce jest jedną z najstarszych praktyk inwestycyjnych świata, z tradycjami sięgającymi tysięcy lat. Surowce są aktywami wyjątkowymi pod tym względem, że istnieją w formie rzeczywistej. Niezależnie od tego, czy chodzi o źródło energii, takie jak ropa naftowa, czy o metal szlachetny, taki jak złoto czy platyna, surowce istnieją naprawdę i w związku z tym na ich ceny mają wpływ wydarzenia ze świata rzeczywistego. Na przykład występowanie nadwyżek zapasów ropy naftowej często wiąże się ze spadkiem jej cen. Niektóre surowce uważane są ponadto za "bezpieczne przystanie", co oznacza, że mogą one zwiększać stabilność portfela składającego się z aktywów o wysoce zmiennych wycenach. Wielu inwestorów walutowych decyduje się na przykład na zakup kontraktów futures na złoto, gdy rynek staje się zbyt zmienny, ponieważ ceny złota cechują się wyższą ogólną stabilnością — nie rezygnują oni jednak z dalszego zaangażowania w waluty.

Surowce są przedmiotem obrotu na eToro wyłącznie jako kontrakty CFD, co oznacza, że nie musisz kupować aktywów bazowych, aby nimi handlować. Ponadto kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie pozycji "sprzedaży" (krótkich), lewarowanych i własność ułamkową — nawet na aktywach, które w przypadku tradycyjnych inwestycji nie oferują takich możliwości. Na eToro można na przykład zainwestować zaledwie 50 dolarów w złoto, którego 1 uncja faktycznie kosztuje ponad $1,000.

Do najpopularniejszych surowców notowanych na naszej platformie należą:

 1. Złoto
 2. Srebro
 3. Ropa naftowa
 4. Gaz ziemny

✚ Tu można znaleźć listę wszystkich surowców dostępnych na eToro: etoro.com/pl/discover/markets/commodities/

Waluty

Rynek walutowy to największy rynek świata — jego przeciętne dzienne obroty przekraczają 5 bilonów dolarów. Rynek ten jest również niewiarygodnie zmienny — zdarza się, że poważne wzrosty i spadki kursów są tu kwestią sekund. Ze względu na dynamikę rynku inwestorzy walutowi są zwykle bardzo aktywni — często otwarcie i zamknięcie pozycji dzieli zaledwie kilka minut. Zmiany kursów walutowych mierzone są w bardzo małych jednostkach, znanych jako "pipsy" (0,0001), i wymagają zaangażowania znaczącego kapitału w celu osiągnięcia zauważalnych zysków. Z tego powodu większość platform inwestycyjnych oferuje możliwość finansowania dźwignią mierzoną jako stały współczynnik. Jeśli na przykład dźwignia wynosi 1:100, na każdego zainwestowanego dolara platforma pożycza inwestorowi dodatkowe 99 dolarów. Finansowanie dźwignią uważane jest za miecz obosieczny, ponieważ lewarowane są również straty, co może skutkować szybką utratą kapitału. Na kurs każdej z walut wpływają zróżnicowane czynniki, w tym decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych, statystyki eksportu poszczególnych krajów, a także inne wydarzenia ekonomiczne.

Waluty są przedmiotem obrotu na eToro wyłącznie jako kontrakty CFD, co oznacza, że nie musisz kupować aktywów bazowych, aby nimi handlować. Ponadto kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie pozycji "sprzedaży" (krótkich) i lewarowanych — nawet na aktywach, które w przypadku tradycyjnych inwestycji nie oferują takich możliwości.

Do popularnych walut i notowanych na naszej platformie należą:

 1. EUR / USD
 2. EUR / GBP
 3. EUR / JPY
 4. GBP / USD
 5. USD / CAD
 6. USD / JPY
 7. AUD / USD

✚ Na eToro można też inwestować w wiele innych walut obcych: etoro.com/pl/discover/markets/currencies/

Indeksy

Wszystkie duże światowe giełdy mają jeden lub kilka indeksów, które odzwierciedlają aktualną kondycję poszczególnych segmentów rynku. Indeksy uważane są za stabilniejsze od poszczególnych spółek, ponieważ obejmują wiele zróżnicowanych aktywów, których wahania zwykle wzajemnie się kompensują. Na przykład indeks NASDAQ z Wall Street łączy duże spółki z sektora technologicznego, takie jak Apple i Google, a ze względu na to, że obejmuje rywalizujące firmy, porażka jednej z nich niekiedy skutkuje wzrostem wartości innej, przez co ogólna wartość indeksu pozostaje zrównoważona. Ponieważ spółki różnią się wielkością i kapitalizacją rynkową, akcje każdej z nich mają odmienny wpływ na indeks, co oznacza, że niektóre wpływają na jego wysokość bardziej od innych. Na przykład ze względu na to, że kurs Apple wpływa na poziom indeksu NASDAQ bardziej niż kursy mniejszych spółek, jego znaczący wzrost może skutkować wzrostem wartości całego indeksu.

Indeksy notowane są na eToro jako kontrakty CFD, ponieważ nie są one aktywami finansowymi, w które można bezpośrednio inwestować. Za pomocą kontraktu CFD możne otwierać pozycja "kupna" (długie) lub "sprzedaży" (krótkie), a także pozycje lewarowane.

Do popularnych indeksów notowanych na naszej platformie należą:

 1. Dow Jones (DJ30)
 2. S&P500 (SPX500)
 3. Nasdaq (NSDQ100)
 4. FTSE (UK100)
 5. DAX (GER30)
 6. CAC (FRA40)
 7. IBEX (ESP35)

✚ Na eToro można też inwestować w wiele innych indeksów: etoro.com/pl/discover/markets/indices/

Kryptowaluty

Zyskujące niewiarygodną popularność w ostatnich latach kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, dla wielu inwestorów stały się jednym z podstawowych składników portfela. Dzięki stale rosnącemu wyborowi dostępnych kryptowalut na platformie oraz unikatowej strategii inwestycyjnej CryptoPortfolio, oferującej ekspozycję na rynek i zarządzanej przez komitet inwestycyjny eToro, możemy zaoferować wiele opcji dla inwestorów zainteresowanych krótko- i długoterminowym zaangażowaniem na tym rynku. Kursy kryptowalut są skrajnie zmienne, a kilkunastoprocentowe wahania dzienne nie są tu niczym niezwykłym. Bitcoin, czyli pierwsza i największa z kryptowalut, uważany jest za wzorzec tego rynku — wykresy kursów pozostałych walut często podążają w ślad za nim.

Zakup kryptowalut na eToro oznacza inwestycję w instrument bazowy*, a właściwe kryptowaluty są nabywane i utrzymywane przez eToro w Twoim imieniu. Pozycje te nie są lewarowane. Zakup i sprzedaż instrumentów bazowych nie podlega nadzorowi finansowemu, a inwestorzy nie są chronieni. Oferujemy jednak również kontrakty CFD na kryptowaluty, za pomocą których można zajmować pozycje "sprzedaży" (krótkie).

Nasza oferta kryptowalut obejmuje między innymi następujące waluty:

 1. Bitcoin (BTC)
 2. Ethereum (ETH)
 3. Ripple (XRP)
 4. Bitcoin Cash (BCH)
 5. Litecoin (LTC)
 6. Binance Coin (BNB)
 7. Eos (EOS)
 8. Cardano (ADA)
 9. Stellar (XLM)
 10. Zcash (ZEC)

✚ Uwaga: długie pozycje na kryptowalutach (KUPNO) nie podlegają nadzorowi finansowemu, a inwestorzy nie są chronieni. Zajmowane na eToro pozycje krótkie (SPRZEDAŻ) realizowane są jednak za pośrednictwem kontraktów CFD, a tym samym podlegają nadzorowi CySec oraz FCA.