Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading NSDQ100

Inwestowanie w indeks Nasdaq: co wziąć pod uwagę

W skład indeksu Nasdaq 100 wchodzi 100 największych spółek ze Stanów Zjednoczonych spoza sektora finansowego. Udział poszczególnych akcji w indeksie jest proporcjonalny do wielkości spółek — dlatego kursy akcji niektórych przedsiębiorstw wpływają na jego wysokość bardziej niż inne. Ponieważ wiele spośród największych spółek działa w sektorze technologicznym — tak jak na przykład Apple czy spółka macierzysta Google, Alphabet — niekiedy uważa się go za miernik jego ogólnej kondycji. Zależność ta działa w dwie strony, ponieważ niekiedy znaczący wzrost kursu akcji pojedynczej spółki powoduje wzrost indeksu Nasdaq jako całości.

Indeks Nasdaq jest swego rodzaju hybrydą. Z jednej strony mogą na niego wpływać wydarzenia związane z amerykańską gospodarką jako całością, takie jak zmiany prawa, stóp procentowych czy niektórych aspektów polityki finansowej administracji. Z drugiej strony, może on również ulegać zmianom pod wpływem trendów dotyczących określonych sektorów, a nawet pojedynczych spółek — tak jak w przypadku wspomnianego sektora technologicznego. W rezultacie inwestycje w indeks Nasdaq powinny uwzględniać obydwa te aspekty. Zdarzenia takie jak decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych lub publikacja raportu o zatrudnieniu w amerykańskim sektorze pozarolniczym mogą wpływać na poziom indeksu tak samo, jak publikacje sprawozdań finansowych dużych spółek ze Stanów Zjednoczonych.

Zasadniczo indeksy uważane są za bardziej stabilne niż poszczególne akcje. Ze względu na to, że ich zróżnicowany skład może chronić przed ryzykiem, znacząca zmiana kursu jednej spółki co prawda może wpłynąć na indeks jako całość, ale w stosunkowo ograniczonym stopniu. Jeśli chodzi o perspektywę inwestycyjną, od czasu globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. indeks Nasdaq stabilnie rośnie, a zatem inwestycja w Nasdaq w ramach zdywersyfikowanego portfela może zwiększyć jego stabilność.

Kto powinien włączyć indeks Nasdaq do swojego portfela?

  1. Ograniczający ryzyko inwestorzy długoterminowi: z wyjątkiem wpływu globalnych wydarzeń, które spowodowały załamanie rynków akcji na całym świecie, indeks Nasdaq wykazuje stabilny wzrost w długim okresie i w związku z tym może stanowić dobrą opcję dla inwestorów długoterminowych.
  2. Inwestorzy wybierający sektor technologiczny jako swój motyw inwestycyjny: ponieważ znaczna część indeksu Nasdaq 100 to akcje spółek technologicznych, może on stanowić dobry wybór dla inwestorów, którzy chcą inwestować w ten sektor jako całość.
  3. Inwestorzy szukający zabezpieczenia przed wahaniami kursów pojedynczych akcji: osoby inwestujące w pojedyncze akcje wchodzące w skład indeksu Nasdaq mogą używać go jako zabezpieczenia pozycji.
  4. Inwestorzy wierzący w amerykańską gospodarkę: na indeks Nasdaq często wpływa polityka gospodarcza rządu Stanów Zjednoczonych, a osoby przekonane, że PKB tego kraju będzie rosnąć, powinny rozważyć inwestycję w indeks Nasdaq.

Co wpływa na poziom indeksu Nasdaq?

Podobnie jak w przypadku wielu aktywów finansowych, na poziom indeksu Nasdaq wpływa wiele czynników. W perspektywie krótkoterminowej można jednak najważniejsze spośród nich. Jednym z łatwo zauważalnych czynników jest powiązanie indeksu Nasdaq z innymi amerykańskimi indeksami. Nasdaq jest często wymieniany wraz z indeksami Dow Jones oraz S&P 500. W szerszej perspektywie ze względu na to, że wszystkie one wykorzystywane są jako mierniki ogólnej kondycji amerykańskiej gospodarki, często zdarza się, że zmieniają się tak samo, w zależności od kierunku trendu na amerykańskim rynku. Charakter tego czynnika jest jednak sprzeczny z naturą kolejnego, związanego ze składem samego indeksu Nasdaq.

Ponieważ indeks Nasdaq obejmuje akcje indywidualnych spółek, w niektórych sytuacjach zmienia się w kierunku przeciwnym do zmian indeksów Dow Jones i S&P 500. Dobrym przykładem może być publikacja sprawozdania finansowego: jeśli rynki znajdują się w trendzie spadkowym, ale jednocześnie duża spółka, taka jak Facebook, publikuje bardzo dobre sprawozdanie finansowe, jej akcje mogą rosnąć, co skutkuje wzrostem indeksu jako całości.

Indeks Nasdaq: alternatywa inwestycyjna

Kolejnym istotnym aspektem indeksu Nasdaq 100 jest sposób jego powiązania z innymi mechanizmami inwestycyjnymi. Rezerwa Federalna ustala wysokość stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co wpływa na kursy dolara amerykańskiego, oprocentowanie w bankach oraz inne instrumenty finansowe. Ponieważ rynek akcji w ogóle, a w szczególności oparte na indeksach fundusze ETF (czyli fundusze notowane na giełdach), wykorzystywane są jako narzędzia inwestycyjne, często rosną, gdy stopy procentowe spadają. Inwestorzy długoterminowi często decydują się na rozwiązania cechujące się ograniczonym ryzykiem i niewielką rentownością jako sposób na zarabianie w długim okresie. Gdy stopy procentowe są niskie, lokaty bankowe tracą na atrakcyjności, podczas gdy inne opcje inwestycyjne stają się bardziej kuszące dla inwestorów. W rezultacie jeśli Rezerwa Federalna obniża stopy procentowe, inwestorzy często decydują się na inwestycję w indeks Nasdaq 100, ponieważ z czasem może on przynieść większe zyski, oferując stabilność uznawaną za porównywalną z funduszem ETF.

Historia indeksu Nasdaq

Indeks Nasdaq 100 został wprowadzony w 1985 r. przez NASDAQ, drugą co do wielkości giełdę papierów wartościowych (po Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Stworzono go wraz z indeksem Nasdaq Composite, aby zapewnić inwestorom bardziej skoncentrowaną ekspozycję na rynek amerykański. W miarę upływu lat indeks Nasdaq notował wzloty i upadki, zwykle spadając po wydarzeniach o znaczeniu globalnym, takich jak zamachy z 11 września 2001 r. i następująca po nich wojna w Afganistanie czy krach z 2008 r. Mimo iż na wykresie długoterminowym widać znaczące różnice między maksimami i minimami, od 2008 r. indeks Nasdaq stabilnie rośnie, głównie w rezultacie boomu w amerykańskim sektorze technologicznym.

Wniosek: do indeksu Nasdaq 100 należy podchodzić optymistycznie, ale jednocześnie ostrożnie

Dzięki solidnym wzrostom w ostatnich latach oraz istotnym udziale stale rosnącego sektora technologicznego indeks Nasdaq 100 przez wielu inwestorów uważanych jest za dobrą opcję inwestycyjną. Trzeba jednak pamiętać, że w przeszłości globalne wydarzenia, takie jak krach z roku 2008, powodowały jego załamania. Tak czy inaczej, Nasdaq 100 reprezentuje kondycję sektora technologicznego oraz gospodarki Stanów Zjednoczonych, które w ostatnich latach osiągają historyczne rekordy. Można bezpiecznie przyjąć, że indeks Nasdaq 100 w nadchodzących latach będzie nadal stanowić popularne narzędzie inwestycyjne.

Analiza techniczna dla NSDQ100