Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading OIL

Popyt i podaż na ropę są zwykle bardzo precyzyjnie dopasowane. To przyczynia się do niestabilności cen — oraz szansy na zarobek w krótkim terminie. Najmniejsza zmiana w każdym kierunku stwarza okazję do zysku. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), która przewiduje, że światowy popyt osiągnie w tym roku 96,9 mln baryłek dziennie, podczas gdy globalna podaż wyniesie 97 mln baryłek dziennie, pokazują, jak niewielki jest margines niezrównoważenia.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) regularnie publikuje raporty dotyczące rynku ropy. Z jej sprawozdaniami i komunikatami można zapoznać się tutaj.

Z uwagi na znaczenie dla światowej gospodarki ropa jest surowcem powodującym intensywne reakcje polityków. Ponad 40 procent globalnej podaży pochodzi z obejmującego 13 państw kartelu, Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). OPEC stara się kontrolować wydobycie, aby zapewniać wysoki poziom cen.

Kolejne 14 procent ropy wydobywane jest przez nieformalne ugrupowanie utrzymujące bliskie relacje z OPEC. Do grupy tej, zwanej "NOPEC", należą Norwegia, Rosja i Meksyk.

Osoby inwestujące w ropę muszą uważnie śledzić komunikaty OPEC. Wszelkie oznaki prawdopodobnego obniżenia produkcji zwiększają szansę na wzrost ceny. Z kolei wieści świadczące o niezadowoleniu krajów członkowskich mogą przekładać się na przekraczanie przez nie uzgodnionych limitów wydobycia, co zwiększa szansę na spadek cen.

Stany Zjednoczone odpowiadają za około 20 procent światowego zużycia ropy, a jednocześnie są jej trzecim co do wielkości producentem, po Arabii Saudyjskiej i Rosji. Ich pozycja została wzmocniona przez szybki wzrost wydobycia ropy łupkowej, zwanego frackingiem. Osoby inwestujące w ropę naftową uważnie śledzą wypowiedzi amerykańskich władz pod kątem wszelkich wskazówek dotyczących zmian polityki skutkujących wzrostem bądź spadkiem wydobycia ropy.

Kto powinien włączyć ropę naftową do swojego portfela?

  1. Inwestorzy zorientowani na stały strumień dochodu. Duże koncerny naftowe generują stabilny, choć mało spektakularny strumień dywidend, czyli idealnie nadają się raczej dla inwestorów poszukujących dojrzałych firm dostarczających gotówki niż dla osób liczących na wzrost wartości akcji.
  2. Inwestorzy jednosesyjni, którzy chcą zarobić na krótkoterminowych wahaniach cen ropy. Świetnym sposobem na to jest inwestowanie w kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe).

Jak zachowywała się ostatnio cena ropy — i dlaczego?

W ostatnich latach zmienność cen ropy naftowej była szczególnie widoczna. Kurs ropy Brent, stanowiącej gatunek wzorcowy (benchmark) dla ropy wydobywanej na Oceanie Atlantyckim, od przełomu tysiącleci wahał się od minimum na poziomie 16 USD za baryłkę do rekordu na poziomie ponad 135 USD za baryłkę. Obecnie ceny ropy wahają się w przedziale 35–55 USD.

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Na cenę ropy wpływają:

  • oczekiwany poziom popytu, związany bezpośrednio z perspektywami globalnego wzrostu gospodarczego; a ponadto
  • oczekiwany poziom podaży, w tym wszelkie związane z wojnami zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu i innych rejonów, jak również prawdopodobieństwo ograniczenia wydobycia przez kraje OPEC.

Znacznie bardziej złożona jest zależność między cenami ropy a aktywnością gospodarczą. Agresywne podwyżki cen ropy związane z OPEC dwukrotnie (w latach 1973 i 1979) wywoływały w krajach zachodnich recesję, po której ceny ponownie spadały. Od tego czasu producenci ropy podchodzą bardziej ostrożnie do wpływu podwyżek cen na swoich klientów.

Podstawy inwestowania w ropę naftową

Prywatni inwestorzy mogą inwestować na trzy sposoby. Niestety, jeśli spodobał Ci się pomysł przechowywania kilku baryłek w przydomowej szopie, nie możesz liczyć na realizację swojego marzenia o zakupie fizycznego produktu! Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze sposoby na zaangażowanie się na rynku.

  1. Inwestujące w ropę naftową fundusze notowane na giełdzie (ETF). Fundusze ETF są notowane na giełdzie papierów wartościowych i zachowują się tak samo, jak akcje — ich kurs może rosnąć lub spadać. Fundusze ETF specjalizujące się w ropie naftowej faktycznie ją kupują, dzięki czemu zyskujesz stosunkowo łatwy dostęp do jej rynku.
  2. Kontrakty futures na ropę naftową. Są one bardziej ryzykowne od inwestujących w ropę funduszy ETF, ponieważ stanowią zakład dotyczący przyszłych zmian cen ropy naftowej.
  3. Akcje spółek naftowych. Energetyczni giganci należą do największych przedsiębiorstw świata i odpowiadają za istotną część kapitalizacji rynkowej światowych giełd papierów wartościowych. Ich akcje zapewniają bezpośrednią ekspozycję na rynek ropy naftowej — należy jednak pamiętać, że większość naftowych tuzów podejmuje próby dywersyfikacji w stosunku do paliw kopalnych. Fundusze ETF i akcje są dostępne za pośrednictwem eToro.

Rynek ropy naftowej: o czym trzeba pamiętać.

  1. Rynek ropy naftowej jest wysoce płynny — nigdy nie zabraknie Ci drugiej strony transakcji. Jeśli szukasz długoterminowej ekspozycji na świat ropy, pamiętaj, że akcje znaczących spółek naftowych należą do najbardziej renomowanych blue chipów.
  2. Rynek ropy jest zmienny oraz wrażliwy na plotki, interwencje polityczne i zmiany prognoz wzrostu gospodarczego. Wahania cen mogą być gwałtowne, a znaczna część ropy wydobywana jest w miejscach podatnych na niestabilność. Na rynku pojawia się okresowa nadpodaż — cena wówczas mocno spada, tak jak miało to miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

Czy inwestowanie w ropę naftową jest dla Ciebie odpowiednie?

Aby inwestować w ropę, potrzebujesz tylko jednego: własnego zdania na temat przyszłych zmian cen, być może ugruntowanego dzięki uważnej obserwacji wykresów dotychczasowego kursu. Najważniejsze pytania brzmią: jak dobre są podstawy, na których opiera się taka opinia, i jakie rezultaty przyniesie wybrana strategia?

Jeśli szukasz okazji raczej do długo- niż krótkoterminowej inwestycji w ropę, lepszym pomysłem będzie zakup akcji jednej z głównych spółek energetycznych.

Pamiętaj, że ropa jest wyceniana w dolarach, a zatem jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, musisz jeszcze przeliczyć kurs na własną walutę, aby sprawdzić, jak zyskowne okazało się Twoje zaangażowanie na rynku tego surowca.

Analiza techniczna dla OIL