Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading Ripple (XRP)

Kryptowaluta XRP, która nigdy nie została zaprojektowana jako samodzielny środek płatniczy, różni się od pozostałych kryptowalut. Według zamierzeń twórców XRP miał być warstwą moderującą dla osób zawierających transakcje za pomocą platformy Ripple Lab. Oznacza to, że waluta ta istnieje tylko w obrębie tej platformy i wykorzystywana jest wyłącznie do pokrywania opłat transakcyjnych lub jako waluta pomostowa. Protokół Ripple został zaakceptowany przez dobrze znane instytucje finansowe dzięki niskim kosztom operacyjnym oraz szybkiemu przetwarzaniu transakcji. Chociaż tokeny XRP nie mogą istnieć samodzielnie na giełdach kryptowalut, udało im się zdobyć imponującą pozycję piątej kryptowaluty co do kapitalizacji rynkowej. Podobnie do innych kryptowalut charakteryzuje się ona dużą zmiennością o wahaniach sięgających dwucyfrowych wartości w ciągu jednej sesji.

Kto powinien włączyć kryptowalutę XRP do swojego portfela?

  1. Entuzjaści kryptowalut: kryptowaluta XRP jest częścią boomu, który od kilku lat trwa na ryku kryptowalut, i może być uważana za wartościowe uzupełnienie odpowiednio zbilansowanego portfela tego rodzaju walut.
  2. Inwestorzy wybierający sektor finansowy jako swój motyw inwestycyjny: od kiedy kryptowaluta XRP jest wykorzystywana przez instytucje finansowe głównego nurtu, może stanowić część portfela opartego na tym sektorze.
  3. Osoby inwestujące w kryptowaluty Bitcoin i Ethereum: Pewne czynniki wpływające na tokeny XRP różnią się od tych wpływających na inne waluty. Z tego powodu można je stosować jako narzędzie hedgingowe do inwestowania w inne waluty.
  4. Inwestorzy jednosesyjni: XRP charakteryzuje się wysoką zmiennością, więc może stwarzać wiele możliwości w zakresie obrotu krótkoterminowego.

Co kształtuje kurs XRP?

  1. Ogólne trendy na rynku kryptowalut: kursy wielu kryptowalut są ze sobą ściśle powiązane, a XRP nie jest wyjątkiem. Kurs XRP często zmienia się często wraz z innymi ważnymi walutami, takimi jak Bitcoin.
  2. Upowszechnienie: Platforma Ripple Lab jest stosowana przez wiele organizacji finansowych i innych firm z tej branży. Z tego powodu każdorazowe przyjęcie jej przez kolejną znaną markę pozytywnie odbija się na jej wartości.
  3. Rozwój techniczny: Firma Ripple Lab nadal uchodzi za startup (choć kapitalizacja rynkowa XRP sprawia, że jest piątym pod względem wartości startupem świata), dzięki czemu może wprowadzić wiele innowacji, a nawet zmienić charakter działalności. Ponieważ firma Ripple posiada około 61% wszystkich tokenów XRP, zachodzące w niej istotne zmiany mogłyby mieć istotny wpływ na tę walutę.

XRP: przełom w branży transakcyjnej

Celem twórców XRP było umożliwienie zawierania natychmiastowych, bezpiecznych transakcji wielowalutowych w oparciu o protokół blockchain podobny do stosowanego w przypadku Bitcoina. W przeciwieństwie jednak do Bitcoina firma Ripple Lab chciała dokonać przełomu w branży płatności cyfrowych, ograniczając zarówno czas przetwarzania, jak i opłaty transakcyjne. Co więcej, XRP można wykorzystywać do wymiany na inne jednostki wartości, takie jak darmowe mile linii lotniczych czy minuty połączeń oferowane przez operatorów telefonii komórkowej – wystarczy użyć tokena jako waluty rozliczeniowej. Ponieważ XRP jest nieustannie w użyciu, w obiegu znajduje się stosunkowo duża liczba tokenów XRP – łącznie około 30 miliardów.

Firma Ripple Lab odniosła niezaprzeczalny sukces – z jej usług korzystają dziesiątki banków, w tym takie międzynarodowe marki, jak Bank of America czy Santander. Mimo iż kapitalizacja rynkowa Ripple liczona jest w miliardach, właścicielem większości jednostek waluty jest firma Ripple Lab, co daje jej realną kontrolę na wartością tej kryptowaluty. Jeżeli na przykład firma Ripple Lab zdecyduje się pozyskać kapitał, sprzedając tokeny XTP, decyzja taka może wywołać olbrzymie tąpnięcie kursu XRP, ponieważ rynek zostałby w takiej sytuacji zalany nowymi tokenami. Prezes Ripple Lab, Brad Garlinghouse, stwierdził jednak, że w celu uniknięcia zaskoczenia inwestorów nowe monety będą wprowadzane do obiegu stopniowo i po uprzednim komunikacie.

Trzeba pamiętać, że cel XRP jest znacznie bardziej praktyczny od celu Bitcoina. Podczas gdy Bitcoin jest obecnie uważany głównie za narzędzie inwestycyjne, a jego nabywcy kupują go w celu osiągnięcia zysku, token XRP firmy Ripple Lab jest w ciągłym użyciu na jej platformie. W rezultacie w miarę wdrażania platformy przez coraz więcej organizacji jako metody na rozliczanie transakcji biznesowych cena tokenu mogłaby się stabilizować, a jej zmienność mogłaby maleć.

Historia XRP

Początki XRP sięgają aż 2004 r., kiedy to kanadyjski programista Ryan Fugger stworzył RipplePay – zdecentralizowany system monetarny, którego celem było umożliwienie społecznościom tworzenia własnych pieniędzy. Kilka lat później na podstawie koncepcji Fuggera stworzono nowy system o nazwie OpenCoin. System ten umożliwił szybkie przetwarzanie transakcji, jednocześnie pobierając mniej energii elektrycznej niż platforma blockchain Bitcoina. Strony transakcji mogą wymieniać dowolne waluty, w tym na jednostki takie jak mile dla klientów linii lotniczych.

Po uzyskaniu statusu spółki handlowej OpenCoin przemianowano na Ripple Lab – firma ta wkrótce zaczęła się skupiać na sektorze bankowym. Platforma Ripple Lab umożliwiła bankom przetwarzanie transakcji w sposób szybki i bezpieczny, jednocześnie pozwalając na obniżenie kosztów. Moneta XRP została zastosowana na tych platformach jako waluta rozliczeniowa zawieranych transakcji, a większość jej zasobów nadal znajduje się w posiadaniu Ripple Lab.

Kapitalizacja rynkowa XRP stopniowo rosła, by ostatecznie gwałtownie wystrzelić w górę w trakcie trwającego ostatnio boomu na rynku kryptowalut – w maju 2017 r. po raz pierwszy przekroczyła próg 10 miliardów dolarów. XRP zdobyła pozycję piątej kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej.

Wniosek: atutem kryptowaluty XRP jest jej funkcjonalność

W trakcie ostatnich kilku lat wprowadzono tak wiele kryptowalut, że kwestia ich długowieczności jest przedmiotem ożywionych debat. XRP nie jest jednak narażona na ryzyko utraty popularności, ponieważ jej platforma wykorzystywana jest przez duże instytucje finansowe, których liczba stale rośnie. Czynnik ten nie musi mieć kluczowego znaczenia dla kondycji XRP jako waluty, ale można się spodziewać, że wpłynie na jej stabilność.

Ze względu jednak na rosnącą popularność głównych kryptowalut, a także często wysoki poziom korelacji zmian ich kursów, można bezpiecznie przyjąć, że stabilność XRP firmy Ripple Lab może sprawić, iż waluta ta pozostanie atrakcyjną okazją inwestycyjną. Co więcej, fakt jej stałego wykorzystywania przez ważnych graczy zapewnia jej płynność rzadko spotykaną na rynku kryptowalut.

Analiza techniczna dla Ripple