Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading SILVER

Srebro jest nie tylko jednym z najczęściej sprzedawanych surowców na świecie, ale także jednym z metali o najdłuższej historii wykorzystywania w handlu. Ustępujące pod względem wolumenu obrotu wyłącznie złotu srebro ma wiele zastosowań w zróżnicowanych branżach. Wieki wzajemnych relacji z rynkiem walutowym stworzyły współzależność z tym metalem, co oznacza, że zmiany na rynku walutowym mogą mieć wpływ na srebro i odwrotnie.

Kto powinien uwzględnić srebro w swoim portfelu?

  1. Inwestorzy zainteresowani surowcami: ponieważ jest to drugi pod względem popularności inwestycyjnej metal szlachetny świata, inwestorzy krótko- i długoterminowi, którzy koncentrują się na rynku surowców, często kupują srebro jako element dobrze zbilansowanego portfela surowcowego.
  2. Inwestorzy zainteresowani walutami: kursy walut zmieniają się często odwrotnie proporcjonalnie do kursów metali szlachetnych — dlatego właśnie wielu inwestorów wykorzystuje złoto i srebro jako bezpieczne aktywa, gdy rynek walutowy staje się zbyt niestabilny.
  3. Inwestorzy jednosesyjni: Podobnie jak inne surowce, srebro często narażone jest na wahania kursów, które można wykorzystać w celu zajmowania pozycji jednodniowych.
  4. Inwestorzy długoterminowi: rosnąca popularność kryptowalut oraz w 95% cyfrowy charakter rynku walutowego sprawiają, że aktywa te są znacznie bardziej narażone na spekulacje i inflację, w przeciwieństwie do metali szlachetnych, których wartość wynika z rzeczywistej, fizycznej dostępności. W związku z tym srebro może w przyszłości kontynuować ogólny trend wzrostowy, który pojawił się w ostatnich dziesięcioleciach.

Co wpływa na ceny srebra?

Istnieją różne czynniki, które wpływają na ceny srebra, przyczyniając się do ich długoterminowej i krótkoterminowej zmienności. Ponieważ srebro należy do aktywów fizycznych (w przeciwieństwie np. do akcji), niektóre wydarzenia ze świata rzeczywistego mogą mieć na nie ogromny wpływ. Ponadto, ze względu na przynależność srebra do kategorii metali szlachetnych, na jego ceny często mogą wpływać inne aktywa z tej kategorii.

  1. Rynek walutowy: cena srebra była miarą wartości wielu walut, ponieważ ich kursy były powiązane właśnie z wartością tego metalu. Co więcej, srebro wciąż znajduje się w obiegu w postaci monet w różnych krajach na całym świecie. W przeciwieństwie jednak do współczesnych walut, istnienie srebra jest w 100% namacalne — dlatego właśnie wykorzystywane jest ono jako "bezpieczna przystań" (obok innych metali szlachetnych, takich jak złoto). Dlatego też gdy na rynku walutowym panuje skrajna niestabilność lub w momencie załamania kursu jednej lub kilku głównych walut, popyt na srebro odpowiednio wzrasta, podobnie jak jego cena.
  2. Podaż i popyt: choć wpływ podaży i popytu na wycenę wszystkich instrumentów finansowych jest oczywisty, w przypadku aktywów fizycznych jest on szczególnie wysoki. Większość nowo wprowadzanego na rynek srebra jest wydobywana, a zatem jego podaż zależy od wielu czynników, w tym szeregu kwestii związanych z logistyką. Na przykład nagły wzrost popytu na srebro w części świata, która nie ma lokalnych lub pobliskich zasobów, może spowodować wzrost cen, ponieważ koszty transportu są wyższe.
  3. Technologia: srebro jest kluczowym składnikiem wielu produktów elektrycznych i elektronicznych. Rozwój technologii oraz wzrost liczby ludzi korzystających na całym świecie z nowoczesnych urządzeń i osobistych urządzeń elektronicznych sprawiają, że popyt na srebro nie maleje — napędzany jest on przez producentów, którzy wytwarzają wyroby zasilane prądem elektrycznym.

Srebro: przeszłość, teraźniejszość i futures

Z perspektywy inwestycyjnej inwestorów zainteresowanych srebrem można podzielić na dwie kategorie: podmioty działające na rynku aktywów rzeczywistych oraz podmioty handlujące instrumentami pochodnymi. Inwestorzy działający na rynku aktywów rzeczywistych to podmioty, które kupują, przechowują i sprzedają rzeczywisty metal, a także aktywnie angażują się w przemysł srebra. Podobnie jednak jak w przypadku innych surowców, większość wolumenu obrotu srebrem przypada na instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures i fundusze ETF.

Mimo iż srebro należy do aktywów materialnych, znaczna część jego obecności na rynku ma związek ze spekulacją i opinią na temat jego przyszłej ceny, a nie jego aktualną wartością w świecie rzeczywistym. W związku z tym na kurs srebra mogą mieć wpływ zachowania spekulacyjne, takie jak działania inwestorów, którzy uważają, że cena tego metalu wzrośnie, i w związku z tym kupują kontrakty futures. Ponadto produkty inwestycyjne, takie jak fundusze ETF obejmujące kontrakty futures na srebro, również przyczyniają się do napływu środków na rynek srebra oraz odpływu środków z tego rynku. Dlatego na ceny srebra może wpływać zarówno popyt w świecie rzeczywistym, jak i popyt na instrumenty pochodne.

Historia handlu srebrem

Historia handlu srebrem sięga czasów Imperium Rzymskiego i rozpoczyna się ponad 2200 lat temu. Przez następne stulecia srebro było wykorzystywane jako forma płatności i jako surowiec w wielu cywilizacjach na całym świecie. W rzeczywistości do dnia dzisiejszego w praktycznie wszystkich krajach globu własność srebra jest uważana za symbol statusu. Wczesny, masowy handel srebrem, który rozpoczął się XVI wieku, uważany jest przez wielu historyków za początek globalnej gospodarki, ponieważ setki ton tego cennego metalu zostały wówczas wywiezione z Ameryki Południowej do Europy i Azji.

Kiedy wprowadzono pieniądz papierowy, służył on jako certyfikat potwierdzający własność metalu szlachetnego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych bito "srebrnego dolara", którego celem było odzwierciedlenie rzeczywistej wartości monety w srebrze, a dolary można było wymieniać na srebro. Meksyk, będący największym eksporterem srebra na świecie, jest też jedynym krajem, który nadal wykorzystuje srebro do bicia swojej waluty.

W miarę postępów rewolucji przemysłowej i rozwoju technologii urządzeń zasilanych energią elektryczną, które stały się kluczowym elementem nowoczesnego społeczeństwa, ze względu na swoją wysoką przewodność i stosunkowo niską cenę srebro zaczęło służyć jako surowiec do wytwarzania tego rodzaju produktów. Do dziś srebro wykorzystywane jest w wielu urządzeniach — od pralek po smartfony.

Wniosek: srebro to coś więcej niż pieniądz

Mimo wysokiej dynamiki współczesnego świata inwestycji niektóre aktywa przetrwały próbę czasu, od tysiącleci utrzymując wartość dla inwestorów. Srebro jest świetnym przykładem takiego waloru, ponieważ jego użycie zarówno jako waluty, jak i jako surowca zostało odzwierciedlone w licznych zapisach sięgających zarania cywilizacji. Dlatego nawet jeśli cały rynek walutowy stanie się cyfrowy, a fizyczne monety przejdą do historii, srebro nadal będzie poszukiwane z powodu cech, które posiada jako surowiec.

Analiza techniczna dla SILVER