Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading USD / CAD

Kto powinien rozważyć inwestycję w parę dolar amerykański/dolar kanadyjski?

 1. Inwestorzy, którzy należycie przeanalizowali perspektywy względnych wyników gospodarczych emitujących te waluty krajów. Gospodarki amerykańska i kanadyjska są w wysokim stopniu zintegrowane, ale też różnią się pod wieloma istotnymi względami.
 2. Wszyscy inwestorzy, którzy przeanalizowali wyraźne cykle wahań kursu pary USD/CAD i sądzą, że są w stanie "przewidzieć" następny z nich bardziej precyzyjnie niż pozostali gracze rynkowi.
 3. Inwestorzy jednosesyjni. Wahania wzajemnego kursu walut rezerwowych z sąsiadujących ze sobą krajów tworzą dla bystrych inwestorów okazje do osiągnięcia krótkotermiowego zysku.

Co trzeba wiedzieć o dolarach amerykańskim i kanadyjskim?

 • Obydwie waluty wykorzystywane są do tworzenia rezerw i emitowane przez banki centralne krajów należących do grupy G-7 — siedmiu największych gospodarek świata. Waluta rezerwowa to waluta kupowana przez inne kraje w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi okolicznościami.
 • Obydwie waluty wykorzystywane są na dużą skalę do finansowania handlu pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami, w tym zakupów dokonywanych przez mieszkańców kanadyjsko-amerykańskiego pogranicza. A trzeba pamiętać, że do grupy tej zalicza się większość Kanadyjczyków. Kanadyjczycy co roku kupują w Stanach Zjednoczonych towary i usługi o wartości 320 mld dolarów, podczas gdy Amerykanie kupują w Kanadzie produkty o wartości 307 mld dolarów.
 • Za obydwie waluty odpowiadają niezależne banki centralne, które z założenia nie są narażone na wpływy polityczne, a mianowicie Rada Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych oraz Bank Kanady (Bank of Canada, BOC) w Kanadzie.

Jednak...

 • Dolar amerykański jest najczęściej wybieraną przez podmioty z całego świata walutą globalną i służy do finansowania znacznej części światowego handlu — to właśnie w dolarach podawane są wzorcowe ceny wszystkich najważniejszych surowców. Dolar kanadyjski odgrywa na światowej scenie znacznie skromniejszą rolę.
 • Ze względu na kluczową rolę dolara amerykańskiego Stany Zjednoczone są w stanie utrzymywać stałe deficyty w handlu zagranicznym, wiedząc, że zawsze znajdą się chętni do zakupu ich waluty. Kanadyjczycy nie mogą liczyć na taki luksus.
 • Stany Zjednoczone i Kanadę mogą łączyć relacje, których stabilności można tylko pozazdrościć, jednak o ich walutach nie można tego powiedzieć. W ciągu 10 lat od wiosny 2007 r. do wiosny 2017 r. kurs dolara amerykańskiego wahał się w granicach od 1,46 do 0,92 dolara kanadyjskiego.

Jakie czynniki wpływają na relację pomiędzy dolarami amerykańskim i kanadyjskim?

Trwałe, bliskie partnerstwo oraz wspólne interesy. Obydwa kraje należą do grupy G7 i NATO, a ponadto są członkami Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA).

Brak równowagi w zakresie wielkości obydwu gospodarek. PKB Kanady to 1,5 biliona dolarów, podczas gdy PKB Stanów Zjednoczonych to około 18,56 biliona dolarów. Oznacza to, że znaczące wydarzenia i zjawiska ekonomiczne po południowej stronie granicy nie mogą pozostać bez wpływu na dolara kanadyjskiego.

Stopy procentowe Fedu i Banku Kanady. Od końca 2015 r. Fed stopniowo zacieśnia politykę monetarną, podczas gdy Bank Kanady utrzymuje łagodniejsze podejście. W rezultacie zapewne nie powinno nas dziwić to, że od początku 2016 r. kurs dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego znajduje się w trendzie wzrostowym.

Ceny surowców. Kanada ma nowoczesną gospodarkę usługową, ale pozostaje znaczącym eksporterem surowców — od drewna i minerałów po ropę naftową, chemikalia, pszenicę i jęczmień. Zmiany cen surowców bezpośrednio oddziałują na dolara kanadyjskiego, a to, że zwykle podawane są one w dolarach amerykańskich, w tym przypadku tylko zwiększa ryzyko.

Zgłaszany przez Stany Zjednoczone popyt na kanadyjskie dobra eksportowe. Stany Zjednoczone odpowiadają za 75% kanadyjskiego eksportu — Kanada jest dla USA głównym zagranicznym dostawcą energii i surowców energetycznych, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego. To sprawia, iż proponowane przez prezydenta Donalda Trumpa renegocjacje układu NAFTA stają się dla Kanady źródłem poważnych obaw.

Podstawy handlu parą USDCAD

 1. Można po prostu kupić lub sprzedać właściwe waluty za pośrednictwem banku lub rachunku inwestycyjnego w instytucji finansowej. To prosty sposób na zajęcie pozycji na tych walutach, jednak może on wiązać się z kosztami i niedogodnościami.
 2. Kontrakty futures i opcje to produkty pochodne umożliwiające inwestowanie w waluty bez konieczności ich faktycznego posiadania. Inwestowanie w kontrakty futures może jednak przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, doprowadzając do utraty pierwotnej kwoty kapitału, a nawet dodatkowych środków.
 3. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są na finansowej scenie względnymi nowicjuszami, jednak zdążyły już zostać uznane za najpopularniejszy sposób na inwestowanie na wszelkiego rodzaju rynkach. Kontrakt CFD to zawierany przez inwestora i dom maklerski kontrakt na wzajemną zapłatę różnicy między ceną instrumentu w momencie podpisania kontraktu a jego ceną w dniu jego zakończenia. Są to produkty lewarowane, co oznacza, że można zająć pozycję na wybranych instrumentach, inwestując jedynie niewielki procent pełnej wartości nabywanych aktywów. Mimo iż jest to okazja do osiągnięcia większego zysku, w przypadku niekorzystnych zmian kursów rynkowych można stracić kwotę wyższą od wpłaconego depozytu. Kolejne zagrożenie wiąże się z tym, że wahania kursu mogą spowodować szybkie zmiany salda rachunku. Jeśli nie będziesz mieć na rachunku wystarczającej ilości środków, aby pokryć niedobór w takich sytuacjach, Twoja pozycja będzie mogła zostać zamknięta automatycznie, gdy saldo spadnie poniżej określonego poziomu, nazywanego poziomem automatycznego zamknięcia (ang. close-out). Zlecenia typu stop mogą ograniczać ryzyko, jednak w przypadku szybkich wahań kurs może wzrosnąć powyżej pożądanego poziomu lub spaść poniżej niego zanim realizacja sprzedaży będzie możliwa. Może to skutkować wzrostem strat.

eToro oferuje możliwość inwestowania w kontrakty CFD na parę dolar amerykański/dolar kanadyjski

Co inwestor powinien wiedzieć o ogólnych zasadach funkcjonowania rynku walutowego?

Na rynkach walutowych waluty nie są dostępne po prostu tak, jak np. produkty spożywcze w supermarkecie. Najistotniejszym aspektem funkcjonowania rynków walutowych jest wymiana jednych walut na inne.

Warunkiem koniecznym zakupu jednej waluty jest sprzedaż innej. Dzieje się tak, ponieważ waluty wyceniane są w sobie nawzajem. Kursy wymiany określane są jako "względne", ponieważ mogą być wyrażane wyłącznie w postaci względnej wartości dwóch walut.

A zatem jeśli niektóre osoby sprzedają funty za jeny, można się spodziewać, że kurs wymiany funt/jen zmieni się na korzyść jena i na niekorzyść szterlinga — choć nie będą to istotne wahania. Aby jedna waluta wzrosła, inna musi spaść.

Co należy brać pod uwagę, inwestując w parę dolar amerykański/dolar kanadyjski?

Obydwa środki płatnicze są walutami rezerwowymi emitowanymi przez dojrzałe, sąsiadujące ze sobą państwa o ugruntowanej demokracji, utrzymujące ze sobą wysoce przyjazne relacje. W przypadku obydwu walut można też liczyć na płynność — gotowych do zawarcia potencjalnych nabywców i sprzedających nie brakuje.

Relacja łącząca gospodarki Kanady i Stanów Zjednoczonych nie jest jednak zrównoważona, ponieważ Kanada jest wysoce wrażliwa na problemy ekonomiczne i polityczne w Stanach Zjednoczonych.

Czy inwestowanie w parę USDCAD jest dla Ciebie odpowiednie?

Jeśli masz pewność co do rzetelności posiadanych informacji na temat prawdopodobnych kierunków zmiany kursów tych walut, to być może tak.

Analiza techniczna dla USD / CAD