Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading USD / JPY

Inwestowanie w dolara amerykańskiego i japońskiego jena

Japoński jen tworzy jeden z najaktywniejszych rynków wymiany walut, a dolar amerykański jest tym o największym zasięgu. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem amerykańska gospodarka jest pierwszą, a japońska trzecią na świecie i łączy je wiele wspólnych interesów.

Inwestorzy walutowi od dawna działają na tych rynkach. Starają się oni przewidzieć zmiany kursów, próbując zarabiać na różnicach powstających pomiędzy tymi olbrzymimi blokami monetarnymi.

Czy inwestowanie w parę USDJPY jest dla Ciebie odpowiednie? W podjęciu decyzji mogą Ci pomóc informacje o tym, jak odbywa się inwestowanie w parę USDJPY.

Podstawy handlu parą USDJPY

Istnieją trzy metody handlu dolarem i jenem.

  1. Można po prostu wymieniać te waluty. Można też to robić, wykorzystując rachunek inwestycyjny w firmie oferującej usługi finansowe lub w banku.
  2. Kontrakty futures i opcje. Te instrumenty pochodne pozwalają zawierać zakłady dotyczące zmian kursów walutowych bez fizycznej dostawy waluty. Korzystanie z instrumentów pochodnych wiąże się jednak z ryzykiem — zwłaszcza gdy kurs zacznie się zmieniać w niewłaściwym kierunku.
  3. Inwestujące w walutę fundusze notowane na giełdzie (ETF). Są one notowane na giełdach i inwestuje się w nie w taki sam sposób, jak w akcje spółek. W przypadku funduszu ETF odpowiednia waluta została już przez niego zakupiona, więc inwestor nie musi tego robić.

Na eToro dostępne są wszystkie trzy metody inwestowania.

Co inwestor powinien wiedzieć o rynku walutowym?

  • Jest to rynek o sumie zerowej. Przejawia się to w tym, że wzrostowi kursu jednej waluty w parze zawsze towarzyszy spadek drugiej. Kursy wymiany to wzajemne odniesienia wyrażone w liczbach — w przeciwieństwie do akcji czy obligacji ich wartość nie może wzrastać bądź spadać jednocześnie.
  • Kurs waluty to cena, po której można wymienić jedną walutę na drugą. Wraz z umacnianiem się waluty, mniejsza jej kwota wystarczy na zakup innej waluty. Osłabienie waluty to zjawisko przeciwne do umocnienia.
  • Wszystkie transakcje walutowe odbywają się w parach walutowych. Aby kupić określoną walutę, inwestor musi sprzedać inną — inaczej niż w przypadku inwestycji w akcje czy obligacje.
  • Na umocnienie się lub osłabienie waluty wpływa wiele czynników. Najważniejszym jest stan powiązanej z walutą gospodarki. W dobrych gospodarkach oferowane są produkty i usługi, które są chętnie kupowane przez ludzi w innych krajach. W ramach zapłaty za nie powstaje przepływ pieniężny w walutach innych krajów, który zasila te atrakcyjnie postrzegane gospodarki.
  • Kolejnym czynnikiem jest funkcjonująca w danym kraju stopa procentowa. Wyższa stopa przyciąga pieniądze z zagranicy, zwiększając tym samym wartość krajowej waluty.

Wpływ gospodarek na parę USDJPY

Jen jest walutą kraju o największym eksporcie, gdzie prognozuje się w nadchodzącym roku nadwyżkę w handlu z resztą świata w wysokości 3,3% produktu krajowego brutto (PKB). Dolar jest walutą największego importera, u którego przewiduje się wzrost deficytu do poziomu 2,7% PKB.

Oznacza to, że osoba inwestująca w tę parę powinna uwzględnić rozbieżność priorytetów rządów i banków centralnych obu państw. Japonia chce utrzymać wartość jena na niskim poziomie, aby eksport wyceniany w walucie lokalnej był tańszy. W tym czasie Stany Zjednoczone obawiają się, że są nieuczciwie wyceniane przez zagraniczne rynki poprzez celowe niedoszacowanie innych walut.

Jak ostatnio zachowywał się kurs wymiany i co miało na niego wpływ?

Na przestrzeni 10 lat do lutego 2017 r. kurs jena w stosunku do waluty amerykańskiej osiągnął minimum na poziomie 75,75, a maksimum na poziomie 125,6. Odwrotna sytuacja miała miejsce w Japonii, ponieważ wystarczyło mniej jenów, by kupić dolary, gdy USD osiągnął najniższy poziom. W połowie lutego kurs był zbliżony do 114 jenów za dolara.

Uwzględniając podniesienie przez Stany Zjednoczone stóp procentowych, podczas gdy w Japonii pozostały one zerowe, inwestorzy nie będą zaskoczeni względną siłą dolara.

Wiąże się to z kolejną okazją inwestycyjną wynikającą ze szczególnej relacji tej pary walutowej — strategią spekulacyjną "carry trade".

Polega ona na wykorzystaniu japońskich, najniższych stóp procentowych, poprzez pożyczanie w jenach i inwestowanie tych pieniędzy w inne waluty, które są wspierane przez wyższe stopy procentowe. Wpływa to na umacnianie się jena wobec dolara.

Jakie są wady i zalety inwestowania w dolara i jena?

Zalety: to bardzo płynny rynek z dwoma potężnymi walutami emitowanymi przez politycznie stabilne demokracje. Jest bardzo mało prawdopodobne, by kiedykolwiek zabrakło sprzedających lub kupujących.

Wady: wszystkie kursy walut są podatne na ingerencję polityków i banków centralnych, a ta para nie jest wyjątkiem. Na kursy walut notorycznie wpływają również plotki i pogłoski.

Czy inwestowanie w parę USDJPY jest dla Ciebie odpowiednie?

Jeśli masz wewnętrzne przekonanie co do kolejnej zmiany kursu USDJPY — poparte analizą wykresów i wzorców zachowań — możesz liczyć na to, że Twoje prognozy faktycznie się ziszczą. Zapytaj osoby, które inwestują w parę USDJPY na eToro, i poznaj ich opinie.

Analiza techniczna dla USD / JPY