Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading Zcash (ZEC)

Podobnie jak Bitcoin, Zcash (ZEC) jest kryptowalutą, która stanowi rozwiązanie alternatywne dla walut fiducjonarnych w zakresie płatności za zakupy towarów i usług. Jest to kryptowaluta, która ma być "środkiem wymiany wartości". To odróżnia ją od kryptowalut takich jak Ether z platformy Ethereum czy XRP z platformy Ripple. Mimo iż kursy tych kryptowalut również zmieniają się w ślad za wahaniami podaży i popytu, a ponadto waluty te mogą być przedmiotem inwestycji krótko- i długoterminowych, można je "wydawać" wyłącznie na przypisanych do nich platformach blockchain. W przypadku Etheru chodzi o zapłatę za korzystanie z platformy kontraktów inteligentnych Ethereum, natomiast XRP służy do rozliczeń na globalnej platformie blockchain wykorzystywanej do dokonywania płatności i utrzymywania aktywów cyfrowych.

Kto powinien włączyć kryptowalutę Zcash (ZEC) do swojego portfela?

Kryptowaluty przyciągają uwagę inwestorów krótko- i długoterminowych z trzech głównych powodów. Po pierwsze, zarówno sektor jako całość, jak i każda z kryptowalut z osobna, w tym Zcash (ZEC), cechują się znacznie wyższą średnią dzienną zmiennością niż tradycyjne klasy aktywów. Długoterminowe trendy cenowe — zarówno wzrostowe, jak i spadkowe — również są znacznie bardziej strome. Zwiększa to ryzyko, ale również stanowi bardzo atrakcyjną szansę na zysk w przypadku prawidłowej identyfikacji kierunku zmian kursu.

Po drugie, jako rodzący się rynek kryptowaluty uważane są za posiadające ogromny potencjał długoterminowy, który zostanie zrealizowany, jeśli, jak przewidują liczne prognozy, podmioty głównego nurtu zaczną korzystać z kryptowalut i technologii blockchain.

Po trzecie, istnieje bardzo niewielka korelacja pomiędzy rynkami kryptowalutowymi a rynkami innych klas aktywów, takich jak rynki waluty fiducjarnych (forex), surowców, akcji i obligacji skarbowych. Wszystkie one powiązane są z lokalnymi trendami gospodarczymi i geopolityką, podczas gdy o kryptowalutach nie można tego powiedzieć — nie podlegają one zatem wpływowi tych czynników, a jeśli w ogóle ma to miejsce, ich wpływ jest mniejszy.

Niezależnie od opisanych powyżej szerzej rozumianych czynników zachęcających do krótko- i długoterminowego inwestowania w kryptowaluty takie jak Zcash, zainteresowane mogą być nim następujące grupy:

  1. Krótkoterminowi inwestorzy z rynku kryptowalut: jako rywal Bitcoina Zcash (ZEC) stanowi dla niego interesującą alternatywę mimo mniejszej kapitalizacji. Inwestorzy z tego rynku poszukujący stwarzających okazje do zarobku trendów cenowych byliby skłonni zajmować pozycje również na Zcash (ZEC), gdyby wskaźniki sygnalizowały możliwość osiągnięcia zysku.
  2. Krótkoterminowi inwestorzy z rynku walut: inwestorzy walutowi poszukujący wyższej zmienności w okresach stabilizacji cen często zwracają uwagę na kryptowaluty takie jak ZEC. Wyższa przeciętna dzienna zmienność umożliwia im stosowanie bardziej ryzykownych, a jednocześnie bardziej zyskownych strategii zastępujących bądź uzupełniających ich codzienną aktywność na rynku walut tradycyjnych.
  3. Inwestorzy długoterminowi: inwestorzy długoterminowi, którzy wierzą w przyszłość kryptowalut, mogą również rozważyć zakup pewnej liczb jednostek Zcash w celu uzyskania ekspozycji długoterminowej. Zmiany takie jak objęcie giełd kryptowalut surowszymi regulacjami prawnymi i prawdopodobne wejście inwestorów instytucjonalnych na rynek sprawiają, że wielu inwestorów sądzi, iż w nadchodzących latach kryptowaluty staną się przedmiotem obrotu na głównych rynkach finansowych. Dzięki temu znacznie wzrosłyby obroty, co po początkowym pobudzeniu zmienności powinno ostatecznie doprowadzić do jej ograniczenia, wzmacniając tym samym argumenty przemawiające za rutynowym wykorzystywaniem rozwiązań alternatywnych dla walut fiducjarnych, takich jak Zcash, jako powszechnego środka wymiany wartości. Scenariusz doprowadziłby do wielokrotnego wzrostu popytu na ZEC i kurs wymiany tej kryptowaluty.
  4. Eksperci ds. kryptowalut: osoby posiadające pogłębioną wiedzę techniczną na temat kryptowalut mogą chcieć inwestować w Zcash, jeśli wierzą w jakość protokołu blockchain tego konkurenta Bitcoina i uważają, że oznacza to, iż kryptowalut ZEC ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Co wpływa na kurs kryptowaluty Zcash (ZEC)?

Bitcoin: choć wpływ tej pierwszej z kryptowalut na cały rynek maleje, nadal pozostaje bardzo istotny. Mimo że Zcash teoretycznie jest bezpośrednim rywalem Bitcoina, to jednak jego kurs zwykle rośnie i spada wraz z kursami pozostałych kryptowalut, w tym samego Bitcoina.

Popularność kryptowaluty Zcash i opinie inwestorów: im większe wydatki pokrywane będą walutą Zcash, tym większy będzie popyt na nią, a co za tym idzie również jej kurs. Podobnie, spadek popularności Zcash pociągnie za sobą spadek wartości tej kryptowaluty. W krótkim terminie opinie inwestorów dotyczące długoterminowych perspektyw popularności Zcash wpływają na jej kurs, jednak w długim terminie kluczowe znaczenie będzie mieć faktyczne wykorzystanie ZEC do płacenia za towary i usługi. Wysoki poziom anonimowości oferowany przez ZEC oznacza prawdopodobnie, że kryptowaluta ta może nie być odpowiednia dla dostawców towarów i usług głównego nurtu, którzy zobowiązani są do wdrażania procedur identyfikacji klientów, jednak istnieje wiele niszowych rynków, na których anonimowość klientów jest respektowana. W związku z tym akceptowanie płatności w Zcash przez duże firmy będzie pełnić rolę katalizatora wzrostu wartości.

Notowanie na znaczących giełdach kryptowalut: im więcej znaczących giełd kryptowalut wspiera Zcash, tym wyższa jest wartość ZEC. Łatwy dostęp dla krótko- i długoterminowych inwestorów zainteresowanych zakupem kryptowaluty, a także wzrost jej znaczenia, sprzyjają wzrostowi popytu.

Zcash (ZEC): naprawdę anonimowa kryptowaluta

Łańcuch blokowy wielu kryptowalut wykorzystuje klucze prywatne, które identyfikują konkretny portfel. W miarę jak "adres" jest dołączany do wielu transakcji, strony trzecie, takie jak sprzedawcy lub organy władz publicznych, mogą teoretycznie poznać preferencje zakupowe użytkownika i prześledzić portfel wstecz do właściciela. Łańcuch bloków Zcash pokazuje tylko, że transakcja miała miejsce, ale nie ujawnia adresów portfeli zaangażowanych stron, a nawet kwoty transakcji. Udaje się to osiągnąć dzięki zastosowaniu modeli dowodów z wiedzą zerową zwanych zk-SNARKs.

Krytycy argumentowali jednak, że konstrukcje zk-SNARKs z wiedzą zerową oznaczały, że w przypadku gdyby atakującemu udało się przełamać szyfr łańcucha bloków, nie istniałaby możliwość odróżnienia fałszywych i prawdziwych monet Zcash. Parametry SNARK mające najistotniejsze znaczenie dla łańcucha bloków były ponadto, podobnie jak w przypadku większości kryptowalut, wyznaczane w drodze tworzenia par kluczy publicznych i prywatnych. W przypadku Zcash różnica polega jednak na tym, że komponenty prywatne były następnie niszczone.

Historia Zcash (ZEC)

Wprowadzona w 2016 r. kryptowaluta Zcash stanowiła rozwinięcie wcześniejszego projektu "Zerocoin", zainicjowanego przez ten sam zespół w latach 2013–2014. Celem nowej waluty było zaradzenie problemom z bezpieczeństwem stwarzanym przez Bitcoina — zwłaszcza tym z anonimowością. Zooko Wilcox jest prezesem Zcash — wcześniej zajmował to samo stanowisko w spółce ZeroCoin Electric Coin Company.

Zerocoin umożliwiał wymianę bitcoinów na zercoiny, które można było następnie dzielić i ponownie łączyć w bitcoiny, co zapewniało większą anonimowość dzięki ukryciu źródła płatności. Dalsze ulepszenia protokołu Zerocoin we współpracy z kryptografami z MIT, Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz Izraelskiego Instytutu Technologicznego Technion doprowadziły do powstania kryptowaluty Zerocash, a następnie Zcash w jej obecnej postaci.

Wniosek: Zcash (ZEC) — czy pewnego dnia stanie się rywalem Bitcoina?

Niesłabnąca koncentracja na anonimowości posiadaczy ZEC i transakcji Zcash jest dla tej kryptowaluty zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Oznacza ona, że jest mało prawdopodobne, aby Zcash mógł kiedykolwiek stać się realną alternatywą w życiu codziennym lub zastąpić waluty fiducjarne. Z inwestycyjnego punktu widzenia taki stan rzeczy zapewnia również Zcash wyjątkową zaletę, która sprawi, że będzie on popularny w niektórych środowiskach. To wystarczy, aby wartość Zcash znacznie wzrosła, a inwestorzy osiągnęli olbrzymie zyski.

Analiza techniczna dla Zcash