Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading AUD / USD

Vem ska överväga handel med australiska dollar/US-dollar?

 1. Handlare med en genomtänkt åsikt om de två ekonomiernas troliga relativa utveckling, med särskild referens till den australiska valutans traditionella status som ett närmevärde för råvarupriser.
 2. Handlare som förväntar sig en ränteändring som sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på värdet på den ena valutan i förhållande till den andra.
 3. Daghandlare. För handlare som snabbt kan öppna och stänga positioner på dessa valutor, är samspelet mellan den australiska dollarn och US-dollarn ett självklart alternativ när man vill öppna kortsiktiga positioner.

Vad behöver jag veta om den australiska dollarn och US-dollarn?

 • Den australiska dollarn är en välrenommerad valuta som handlas fritt över hela världen, men är i grunden en nationell referens som utfärdades för användning i ett av de mindre G20-länderna.
 • US-dollarn utgör grunden för det internationella finanssystemet och innehas av centralbanker, företag och investerare över hela världen. Den är valutan i världens största ekonomi.
 • Den australiska dollarn är inte längre bunden exklusivt till uppgångar och nedgångar i priserna på de råvaror som landet har så gott om. Men den förblir för många handlare ändå ett närmevärde på naturresursmarknaden.
 • Den amerikanska dollarn är valutan i en enormt varierad ekonomi och är inte känslig för skiftningar i någon bransch eller industri, eller för förändringar i världsmarknadspriser.
 • Den amerikanska dollarn är valören som används när de flesta råvaror, inklusive de som produceras i Australien, ska prissättas. Detta ger förhållandet mellan de två valutorna en särskild twist.

Vilka faktorer påverkar förhållandet mellan den australiska dollarn och US-dollarn?

Australien är ett resursrikt land som ligger nära de växande marknaderna i Asien, som är hungriga efter Australiens varor. Men om Australien är leverantör till tillväxtmarknaderna, har USA varit storkonsument av exporten från länder som Kina. Så ju starkare utvecklingen på tillväxtmarknaden är, desto större är den uppåtgående pressen på Australiens valuta och det troliga nedåtgående pressen på US-dollarn.

Förändringar i marknadspriset på råvaror kan förväntas ha en oproportionerlig påverkan på den australiska dollarn. Amerika har stora naturresurser och världsledande gruv-, utvinnings- och jordbruksföretag, men ekonomin är helt enkelt för bred och mångsidig för att bli otillbörligt påverkad.

Ränteändringar har ett viktigt inflytande på alla valutapar. För närvarande stramar den amerikanska centralbanken, Federal Reserve Board, gradvis åt penningpolitiken, medan Reserve Bank of Australia (RBA) har hållit sin ränta stadigt på den rekordlåga nivån 1,5 procent. Den amerikanska styrräntan ligger för närvarande inom ett målintervall på 0,75 procent till 1 procent. Om den amerikanska styrräntan går om RBA-räntan, kan det innebära en betydande valutapåverkan.

Den politiska utvecklingen i något av länderna är en annan möjlig påverkan på den australiska dollarn/US-dollarn. Detta kan vara ett regeringsskifte eller ett osäkert valresultatet.

Samspelet mellan den australiska dollarn, den amerikanska dollarn och australisk råvaruexport, som oftast är prissatt i US-dollar, är en viktig påverkan och något som handlare måste ha grundlig förståelse för.

Grunderna för handel med australiska dollar och US-dollar

 1. Det enklaste sättet är att bara köpa eller sälja de berörda valutorna, antingen via din bank eller med ett handelskonto hos en finansiell institution. Detta är ett enkelt sätt att öppna en position på dessa valutor, men det kan vara dyrt och tidskrävande.
 2. Terminskontrakt och optioner är derivatprodukter som låter dig handla valutor utan att äga dem. Men terminshandel kan gå åt "fel håll" och utplåna din ursprungliga insats – och mer än så. Du kan avsluta en option, men du betalar en förskottsavgift för detta privilegium.
 3. CFD:er (Contracts for Difference) är en relativ nykomling på den finansiella scenen men har blivit det populäraste sättet att handla på marknader av alla slag. CFD är ett kontrakt mellan en handlare och en mäklare om att betala varandra skillnaden mellan priset på en tillgång på dagen när kontraktet tecknas och priset på dagen då kontraktet upphör. De är hävstångsprodukter, vilket innebär att du kan få exponering genom att investera endast en procentandel av det fulla värdet av affären du vill ha. Detta ger möjlighet till större vinst, men du riskerar å andra sidan att förlora mer än din insättning om marknaden rör sig mot dig. En annan risk är att snabba prisändringar kan få ditt kontosaldo att snabbt ändra sig. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka dessa situationer finns risken att din position stängs automatiskt när ditt saldo faller under en viss nivå, den så kallade close-out-nivån. Stop-order kan begränsa risken, men priserna kan snabbt stiga över eller falla under den önskade nivån innan en försäljning kan verkställas. Detta kan öka förlusterna.

eToro erbjuder CFD-handel i australiska dollar/US-dollar

Vad ska jag tänka på vid valutahandel?

Sedan efterkrigssystemet med fasta valutor kollapsade i början av 70-talet, har de flesta valutorna i avancerade ekonomier varit "flytande", det vill säga att de har själva fått hitta sin nivå på utländska börser. Växelkursen är helt enkelt ett pris, priset på en valuta uttryckt i en annan.

Till skillnad från alla andra typer av finansiella tillgångar kan valutor enbart köpas tillsammans med en annan valuta. Det kanske låter självklart, men det skulle anses konstigt om man var tvungen att byta ett hus mot ett annat för att kunna skaffa sig ett hem. Valutahandel är känt som ett nollsummespel – för varje valuta som stiger, måste en annan falla, något som är unikt på finansmarknaderna.

Vad ska man överväga vid handel med australiska dollar/US-dollar?

Australien och USA är demokratier med mogna ekonomier och ett vänskapligt förhållande till varandra samt en gemensam strategi för rättssäkerhet och öppna marknader. Båda valutorna är flytande – den australiska dollarn är faktiskt en av de mest handlade i världen. Men de är väldigt olika monetära enheter utgivna i ganska distinkta ekonomier och förhållandet mellan dem är komplext.

Kan handel med australiska dollar/US-dollar passa mig?

Mycket möjligt, om du har kollat alla de olika vinklarna i detta valutapar och är övertygad om att du har en bra förståelse för vad som driver fluktuationerna i deras relativa värden.

Teknisk analys för AUD / USD