Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading Binance Coin (BNB)

Binance Coin, eller BNB som kryptovalutan oftast kallas, är kryptovalutabörsen Binances egen kryptovaluta – världens största räknat i handelsvolymer. Den Taiwan-baserade börsen, som ursprungligen etablerades i Shanghai innan ett kinesiskt regeringsbeslut som förbjöd kryptovalutabörser trädde i kraft, gav ut sin egen BNB-kryptovaluta via ett ICO (Initial Coin Offering, lansering av ny valuta) i juli 2017.

Binance Coin är en kryptovaluta som kan användas för att betala växlingsavgifter för transaktioner som gjorts via Binance-börsen, som stödjer ett stort antal, drygt 150, olika kryptovalutor. Genom att betala växlingsavgifter med BNB får handlare en rabatt på 0,1 % av transaktionsvärdet.

Handlare köper BNB som en investering om de anser att priset troligen kommer att stiga från den aktuella dollarväxlingskursen, eller för att använda kryptovalutaenheterna för att försäkra sig om rabatter i egenskap av innehavare av ett Binance-konto.

Vem ska ta med Binance Coin (BNB) i sin portfölj?

 1. Kryptovalutahandlare: de som handlar med kryptovalutor regelbundet har nu mycket att välja på, det finns mer än 200 olika digitala valutor noterade på större börser. Att ta med BNB i sin kryptovalutaportfölj skulle komplettera andra sorters mynt som t.ex. "valuta" och plattformar med smarta kontrakt som Bitcoin och Ether, samt även utgöra en insats i den fortsatta framgången och tillväxten på Binance-börsen.
 2. Valutahandlare: att investera i en kryptovaluta som Binance-mynt är också ett bra sätt för mer generella valutahandlare att tillföra kryptovalutaexponering som uppvisar större rörlighet än fiatvalutor samt utgör ett skydd eftersom de två tillgångsklasserna har låg inbördes korrelation.
 3. Långsiktiga investerare: Om, vilket många analytiker förutspår, kryptovalutamarknaden fortsätter att mogna och växa under de kommande åren, blir innehav av kryptovalutor som BNB på sikt en investeringsstrategi som skulle kunna erbjuda en mycket attraktiv avkastning under ett antal år.
 4. Fintech- och teknikentusiaster: för handlare som noga följer fintech (finansteknik), och mer generellt teknikutvecklingen, är det tilltalande att investera i Binance Coin och andra kryptovalutor som de tror är speciellt löftesrika på sikt.

  Vad driver priset på Binance Coin?

  Som tillgångsklass uppvisar kryptovalutamarknaden mycket låg korrelation med andra större tillgångsklasser som t.ex. forex (traditionella fiatvalutor), råvaror och aktiemarknaden. Dessa påverkas av geopolitiska och ekonomiska trender som är knutna till specifika geografiska områden. Detta gäller särskilt forex, där centralbankspolicyer och landets handelsbalans har stor betydelse för konkurrerande trender som påverkar icke-hierarkiska valutor.

  Kryptovalutor är inte knutna till något visst geografiskt område, inte heller påverkas de direkt av centrala myndigheters policyer. Eftersom kryptovalutor, som t.ex. Binance Coin, utgör en ung och ännu omogen tillgångsklass är rörligheten på dess pris ofta stor. Om då prisriktningen inte drivs av samma faktorer som andra mer traditionella tillgångsklasser, vad behöver BNB-handlare se upp med när de ska besluta sig för om de ska investera i kryptovalutan eller sälja sitt befintliga innehav?

  1. Känslan kring Bitcoin: även om dess andel av den totala kryptovalutamarknaden har minskat från när Bitcoins marknadsvärde stod för drygt 80 % av hela sektorn, bär denna ursprungliga kryptovaluta fortfarande ledartröjan. När priset på Bitcoin stiger kraftigt eller faller brant tenderar resten av marknaden att följa efter. Det lönar sig därför att hålla sig à jour även med Bitcoins prisrörelser när man handlar med eller investerar i andra mindre kryptovalutor som t.ex. Binance Coin.
  2. Binances kryptovalutabörs: ju större handelsvolymer som visas för Binance, och ju fler enskilda handlare som gör transaktioner, desto större blir efterfrågan på att använda BNB i dess egenskap av kryptovaluta för att betala växlingsavgifter. Större efterfrågan på Binance Coin medför ett högre börsvärde. BNB-investerare och -handlare ska därför hålla ögonen på åt vilket håll Binances handelsvolym utvecklas för att få en ledtråd till framtida prisrörelser för dess kryptovaluta.
  3. BNB-specifika nyheter: kryptovalutor, som t.ex. BNB, tenderar att reagera kraftigt på nyheter som anses viktiga för deras framtidsutsikter. För den som investerar i och handlar med Binance Coin, avser det nyheter rörande Binances kryptovalutabörs i sig liksom nyheter om kryptovalutan. Positiva nyheter som att börsen startar upp på en ny plats, ökande handelsvolymer eller att nya mynt läggs till, kan förväntas påverka priset på BNB positivt. Negativa nyheter som säkerhetsproblem eller regulatoriska problem har motsatt effekt. För själva myntet kan positiva nyheter göra att fler Binance-handlare använder det för att betala för transaktioner eller en uppdatering som förbättrar det underliggande protokollet på något sätt.

  Binance Coin (BNB): en betalkryptovaluta som verkligen går att betala med

  En viktig skillnad mellan BNB och många andra "betalkryptovalutor" som används för att betala för användningen av en blockkedjeplattform är att BNB redan har ett bevisat och aktivt användningsfall. Det är ofta svårt att avgöra hur mycket dragkraft en ny blockkedjeplattform ska lyckas generera. Det kan finnas konkurrens, som t.ex. i blockkedjan med smarta kontrakt och betalningar som bearbetar blockkedjeutrymmen, alternativt är det den första blockkedjelösningen för en viss bransch och tillämpning.

  När det gäller BNB-värdet, gavs kryptovalutan ut som betalmynt för en redan etablerad funktion, dvs. ingen mindre än världens största kryptovalutabörs. De reducerade avgifterna för växlingstransaktioner har också uppenbara fördelar för en funktion som användarna redan utnyttjar. Innehavare av BNB kan också använda dem för att investera i ICO:er noterade på Binance-börsen.

  Binance Coins (BNB) historia

  BNB lanserades första gången i juli 2017 som ICO-tokens med en strikt begränsning till maximalt 200 miljoner BNB-tokens totalt. 10 % tilldelades investerare som var tidigt ute och finansierade uppstarten av Binance-börsen, 40 % fördelades mellan grundarna och 50 % såldes som ICO:er för att finansiera utvecklingen av Binances kryptovalutabörs och ekosystem.

  Binance Coin är nu den decentraliserade börsens egen valuta, världens största räknat i handelsvolym.

  Sammanfattning: Binance Coin (BNB) har fortfarande potential för tillväxt

  Eftersom kryptovalutamarknaden fortsätter att utvecklas, har ledande börser som Binance potential att växa enormt. Om, som förväntas, institutionella investerare börjar handla med kryptovaluta och investera under de kommande åren (Goldman Sachs planerar att öppna en avdelning för kryptovalutahandel "någon gång längre fram") skulle tillgångsklassen kunna förväntas inte bara mogna tack vare den större likviditeten, utan också bli enormt mycket mer värdefull. Acceptans av traditionella aktörer och mindre rörlighet skulle äntligen göra användning av kryptovalutor praktiskt i vardagen och driva upp efterfrågan och priser.

  Detta skulle naturligtvis utlösa en kedjereaktion i kryptovalutabörserna, och ju större den dagliga handelsvolymen för Binance blir, desto större kan efterfrågan på BNB förväntas bli. Ytterligare en faktor är att Binance har har lovat att använda 20 % av sin vinst för att köpa tillbaka Binance-mynt i cirkulation, upp till 50 % av det totala antalet. Det skulle också ge priserna en rejäl skjuts i framtiden.

  Teknisk analys för Binance