Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash som stormade in på kryptovalutascenen i augusti 2017 blev snabbt ett mycket eftersökt investeringsinstrument, (när detta skrivs är det den tredje största kryptovalutan räknat i marknadsvärde). Bitcoin Cash skapades som ett resultat av en s.k. hard fork (en delning av blockkedjan), som ägde rum i Bitcoins blockkedjenätverk, vilket ledde till en delning som i sin tur medförde att den skapades. BCH:s blockkedja har en betydligt högre gräns för blockstorlek än Bitcoin och den erbjuder snabbare bearbetningstid för användare av Bitcoin Cash. Bitcoin Cash inför också en ny algoritm, utformad för att snabba upp mining-processen när nätverket är överbelastat.

Vem ska ta med Bitcoin Cash i sin portfölj?

  1. Investerare i kryptovalutor: Eftersom marknaden för kryptovalutor fortsätter att växa och ta form, skapar många investerare en kryptobaserad portfölj. Lägger man till BCH till en sådan portfölj kan det bidra till att diversifiera den.
  2. Bitcoin-investerare: Bitcoin Cash och Bitcoin härrör visserligen från samma nätverk, men konkurrerar ofta när deras respektive priser rör sig i motsatt riktning från varandra. Bitcoin-handlare kan plocka in BCH i sin portfölj som ett säkringsverktyg.
  3. Kryptoentusiaster: Marknaden för kryptovalutor är ganska ny, och en stor del av dess juridiska och rättsliga status hänger fortfarande i luften. De som tror att dess allmänna acceptans ska fortsätta att växa, kan investera kryptovalutor som BCH i förhoppningen om att de ska stiga i värde över tid.
  4. Daghandlare: Kryptovalutor är synnerligen volatila finansiella tillgångar och kan uppvisa prissvängningar på flera procentenheter under en enda dag. BCH har generellt en högre grad av volatilitet än många andra kryptovalutor. Daghandlare kan därför utnyttja denna volatilitet för att generera vinst på kort sikt.

Vad är drivkraften bakom priset på Bitcoin Cash?

Kryptovalutor är mycket oförutsägbara och Bitcoin Cash är inget undantag. Den finns på en synnerligen volatil marknad som är exponerad för många faktorer, både interna och externa, som kan påverka BCH-priset. Det är därför viktigt att följa BCH-kurvan och senaste nytt när man handlar och investerar i Bitcoin Cash. Bland faktorer som kan påverka priset på Bitcoin Cash märks:

  1. Bitcoin-priset: Som tidigare nämnts kan de ofta röra sig i motsatt riktning på grund av rivaliteten dem emellan. Det är dock viktigt att komma ihåg att Bitcoin utgör ett riktmärke för alla kryptovalutor, och ibland när priset går upp, följer andra kryptovalutor efter.
  2. Infrastruktur: Bitcoin Cash skapades som ett resultat av en uppgradering av Bitcoins blockkedja, vilket resulterade i en hard-forkdelning av nätverket i två valutor. Sådana händelser, vid sidan av andra betydelsefulla händelser (t.ex. en soft fork, tänkbar hackning och latensproblems) kan också påverka priset på BCH.
  3. Likviditet och tillgänglighet: De flesta exchanges ("växlingskontor") för kryptovalutor erbjuder inte alla kryptovalutor som finns. Ju fler exchanges som inkluderar BCH i sitt utbud, desto högre blir BCH:s likviditet och tillgänglighet – båda dessa kan påverka priset.
  4. Allmän acceptans: Kryptovalutor är fortfarande föremål för en större debatt mellan finansinstitut och återförsäljare. Om till exempel en större bank eller återförsäljare beslutar sig för att stödja transaktioner med Bitcoin Cash, skulle det kunna påverka priset.

Bitcoin Cash: En fråga om skala

Jämfört med Bitcoin, har Bitcoin Cash en mycket större blockstorlek. Block är segment av kod med en förutbestämd storlek och tillsammans skapar de blockkedjan. Eftersom den största blockstorleken för Bitcoin Cash är åtta gånger större än den för Bitcoin, skulle den potentiellt stödja ett mycket större nätverk utan att förorsaka latens och tillförsäkra snabba bearbetningstider.

Men Bitcoin är fortfarande kungen bland kryptovalutor och det är inte orimligt att tro att dess starka användarbas och utbredda popularitet kommer att hålla kvar den högst upp i blockkedjans näringskedja under kommande år. Inte desto mindre är Bitcoin Cash extremt populär och dess överlägsna blockstorlek och skalningspotential, parat med en stark community av handlare och investerare, kan hjälpa den att behålla sin plats bland världens främsta kryptovalutor.

Historiken bakom Bitcoin Cash

Den augusti 2017 genomgick Bitcoins blockkedjenätverk något som kallas "hard fork". En hard fork inträffar när en uppdatering av koden för blockkedjan rullas ut, och gör nätverket inkompatibelt bakåt. Eftersom Bitcoins blockkedja är decentraliserad, måste miners på nätverket "signalera" om de accepterar uppdateringen eller inte. Om tillräckligt många miners "röstar" för uppdateringen, accepteras denna hard fork och hela nätverket uppgraderas. Om det däremot finns en rimligt stor grupp som avvisar uppdateringen, delas nätverket i två parallella blockkedjor och leder till två kryptovalutor.

Detta var fallet med Bitcoin Cash, eftersom ett betydande antal miners avsiktligt rullade ut en uppdatering för att dela nätverket. Trots att de visste att de inte skulle nå enighet kring att öka blockstorleken till 8 MB, visste de att de hade tillräckligt stöd för att skapa en ny valuta. På så sätt kom Bitcoin Cash till och stormade in på scenen för att bli världens tredje största kryptovaluta nästan över en natt.

Slutsats: Skulle Bitcoin Cash kunna störta Bitcoin från tronen?

Bitcoin Cash är den största kryptovalutan som kommit till genom en hard fork. Eftersom dess upphovsmän gjorde den snabbare och mer skalbar än den ursprungliga Bitcoin, fick den snabbt dragkraft och etablerade sig som en valuta i multimiljarddollar-klassen (räknat i marknadsvärde). Trots dess förmodade fördelar var det fortfarande långt kvar till att bli världens främsta kryptovaluta. Bitcoins renommé, historia och popularitet höll den kvar överst på lista med god marginal.

Att detronisera Bitcoin är inte en uttalad ambition för upphovsmännen bakom BCH-valutan och det finns fog för att förmoda att de var nöjda med den stora framgången när den först lanserades. Men efterhand som kryptovalutor blir allt populärare och fler miners, investerare och handlare tar sig in på kryptovalutornas område, är det möjligt att blocket på 8 MB blir den avgörande faktorn så småningom.

Teknisk analys för Bitcoin Cash