Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading Bitcoin (BTC)

Bitcoin är världen första kryptovaluta och lanserades 2009. Det är dessutom den första storskaliga tillämpningen av blockkedjeteknik i den verkliga världen. Bitcoin (BTC) är ett decentraliserat nätverk som använder sig av en offentlig huvudbok för att godkänna transaktioner, varmed godkännande av tredje part (t.ex. en bank) blir överflödigt. Bitcoin drivs dessutom oberoende av någon myndighet, som en centralbank, och alla ändringar i nätverket kräver konsensus bland medlemmarna. Ursprungligen var BTC-värdet extremt lågt och låg på bråkdelar av en cent, men det har ökat kraftigt med åren och nått prisnivåer på tusentals dollar för en enda bitcoinenhet, med ett totalt marknadsvärde på hundratals miljarder.

Bitcoins priskurva visar ofta stor volatilitet med kortsiktiga toppar och dalar i kursen. Ibland, när bitcoinpriset är på väg uppåt, tenderar fler att köpa Bitcoin, vilket ytterligare driver upp kursen. På samma sätt kan ett bitcoinvärde som är på väg nedåt påverka befintliga investerare att sälja sitt bitcoininnehav och därmed sjunker priset. Eftersom Bitcoin anses vara ledaren bland kryptovalutorna kan den dessutom ofta skapa trender i hela branschen.

Vem ska ta med Bitcoin i sin portfölj?

  1. Kryptovalutahandlare: Bitcoin är den mest kända kryptovalutan och därför köper många kryptovalutahandlare den till sin kryptovalutaportfölj.
  2. Långsiktiga investerare: Även om Bitcoin anses vara en extremt volatil och riskfylld marknad har valutan visat enorma prishöjningar över tid. Därför kan alla som tror på en generellt positiv trend överväga en investering i Bitcoin.
  3. Dagshandlare: BTC-priset kan variera kraftigt inom loppet av några timmar. Handlare kan dra nytta av dessa rörelser i ett försök att göra kortsiktiga vinster.
  4. Blockkedjeentusiaster: Eftersom Bitcoin är den första stora tillämpningen av blockkedjeteknik kan alla som tror på tekniken och dess potentiella inverkan på teknik- och finansbranscherna överväga att köpa Bitcoin.

Vad driver Bitcoins pris?

Bitcoin är ett ytterst volatilt instrument som har genomgått oerhörda prisrörelser genom åren. Ibland har valutan ökat med hundratals procentenheter eller fallit markant på relativt kort tid. Bitcoin påverkas mindre av händelser på de traditionella marknaderna men kan påverkas av en rad faktorer inom kryptovalutavärlden och blockkedjebranschen samt av regleringsfrågor. Här är några exempel:

  1. Allmänna kryptovalutatrender: I slutet av 2017 debatterades kryptovalutor mycket i media. Människor som tidigare inte hade hört talas om kryptovalutor började fråga hur man kunde köpa Bitcoin. Detta föranledde ett stort uppsving för kryptovalutor som nådde en höjdpunkt i december 2017 då nästan alla större kryptovalutor nådde rekordnivåer.
  2. Volatilitet på den traditionella marknaden: Bitcoin och resten av kryptovalutabranschen rör sig oberoende av andra marknader. Därför vänder sig vissa handlare och investerare till kryptovalutamarknaden som ett alternativ när de traditionella marknaderna är på nedgång eller blir alltför volatila.
  3. Traditionella finansinstitut: Genom åren har flera försök gjorts att introducera Bitcoin på de traditionella marknaderna i form av börshandlade fonder, terminsavtal och andra finansiella instrument. Eftersom många av dessa instrument kräver godkännande från myndigheterna, kan traditionella myndigheter, som t.ex. US Securities and Exchange Commission (SEC), påverka marknaden avsevärt, beroende på om de godkänner eller tillbakavisar dessa instrument.
  4. Blockkedjebranschen: Vissa experter tror att blockkedjor har potential att revolutionera många områden inom teknik- och finansbranscherna. Bitcoin är det första och ett av de största blockkedjenätverken i världen, och i takt med att tekniken blir alltmer utbredd kan allt fler bli benägna att köpa BTC.

Bitcoin: Miners och forks

Hur Bitcoin fungerar som ett decentraliserat nätverk beror på medlemmarna. Några av dessa är miners. Miners allokerar datakraft för att genomföra transaktioner och belönas med en liten avgift för varje transaktion. Eftersom dessa processer kräver datakraft och elektricitet har Bitcoin-miners vanligtvis investerat avsevärda summor pengar för att bygga miningdatorer.

Miners har emellertid en annan viktig funktion. När Bitcoins blockkedjenätverk behöver genomgå en förändring eller uppgradering kräver detta medlemmarnas godkännande vilket kan visa på om de godkänner förändringen eller inte. Om förändringen är avgörande och gör plattformen kompatibel bakåt kallas detta för hard fork. Om inte tillräckligt många deltagare godkänner förändringen kan en hard fork resultera i att ett parallellt blockkedjenätverk skapas.

Detta hände vid den s.k. Bitcoin Cash hard fork i augusti 2017. Vid denna hard fork presenterade en grupp utvecklare avsiktligen ett protokoll som de visste skulle få avslag av några av nätverkets medlemmar, och därmed skapa en hard fork och en ny kryptovaluta. Bitcoin Cash rönte en otrolig framgång, nådde ett marknadsvärde på miljarder och blev en av de fem största kryptovalutorna.

Bitcoins historia

Bitcoin grundades 2008 och lanserades året därpå av en okänd person, eller några okända personer, under pseudonymen Satoshi Nakamoto. Även om valutan i början bara anammades av blockkedjeentusiaster gjorde det faktum att den lät användare genomföra transaktioner snabbt och anonymt att dess popularitet växte exponentiellt över tid. Det första inköpet av fysiska varor med Bitcoin som någonsin gjordes var 10 000 BTC för två pizzor år 2010. I januari 2018 hade samma pizzor varit värda 190 miljoner dollar.

I takt med att Bitcoin blev alltmer populär skapades flera andra kryptovalutor. Vissa byggde på samma teknik medan andra skapade egna blockkedjeprotokoll. Bitcoin har dock, trots ökande konkurrens inom kryptovalutavärlden, under många år bibehållit sin status som världens största kryptovaluta, mätt i marknadsvärde.

Slutsats: Kan Bitcoin förbli kungen av alla kryptovalutor?

Mycket har hänt inom kryptovalutabranschen sedan Bitcoin var världens enda kryptovaluta. Idag finns det tusentals kryptovalutor, många med avsevärt marknadsvärde, och antalet ökar snabbt. Bitcoin ligger dock kvar i täten, om än bara för sin enorma storlek. Efterhand som branschen utvecklas och diversifieras kan Bitcoin kanske förlora sin plats som den största kryptovalutan. Ett sådant scenario tycks ändå inte troligt inom den närmaste framtiden, och Bitcoin kan mycket väl behålla sin plats som världens främsta kryptovaluta i flera år framöver.

Teknisk analys för Bitcoin