Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading DJ30

Investera i US30: Vad man ska ta hänsyn till

US30 spårar prestandan hos de 30 största företagen som handlas på New York-börsen. På grund av dess sammansättning anses Dow Jones ibland vara ett riktmärke på prestandan i USA:s ekonomi allmänt sett. Tillsammans med US500 är US30 ett av de mest närgånget observerade indexen i världen.

Ordet "Industrial" i namnet är till största delen historiskt, eftersom de flesta företagen som ingår i US30 idag inte har mycket med den traditionella tunga industrin att göra. Indexet innehåller emellertid välkända varumärken, som till exempel Apple, Coca Cola och McDonald’s. Eftersom det inte går att investera direkt i indexet sker all indexrelaterad handel via CFD:er.

Vem ska ta med US30 i sin portfölj?

  1. Temainvesterare på USA-marknaden: Eftersom US30 följer ledande företag som handlas på Wall Street kan det vara ett bra investeringsval för dem som vill få exponering på USA-börsen.
  2. Långsiktiga investerare: US30 har på det hela taget uppvisat vinst över tid. De som tror att den positiva trenden ska fortsätta och att man kan förvänta sig tillväxt på lång sikt på USA-marknaden, kan anse att det är ett bra investeringsalternativ.
  3. Lågriskinvesterare: US30 har funnits i mer än 120 år och anses av de flesta investerare vara ett lågriskalternativ på grund av dess låga volatilitet och dess vinster på lång sikt.
  4. Hedging för högvolatilitetshandlare: Handlare som är aktiva på rörliga marknader, till exempel marknader med utländsk valuta och kryptovaluta, kan i viss mån säkra sina portföljer genom att investera i US30 för att tillföra en viss stabilitet och minska rörligheten totalt.

Vad driver priset på US30?

  1. Trender på USA-marknaden: US30 värdeutveckling återspeglar ofta den allmänna stabiliteten och aktuella trender i den amerikanska ekonomin. Därför påverkas indexet ofta av publicering av finansdata, till exempel Non-Farm Payroll-rapporten.
  2. Globala trender i ekonomin: Eftersom globala marknader påverkar varandra och ofta rör sig åt samma håll, kan förändringar på en stor marknad, till exempel Asien eller Europa, också spilla över till USA och påverka US30.
  3. Större prissvängningar inom någon av indexets komponenter: Eftersom US30 är sammansatt av enbart 30 företag, skulle en större fluktuation i en eller två aktier i indexet kunna påverka indexet som helhet.
  4. USA-dollarn: När man jämför US30 värdeutveckling med dollarns är det uppenbart att det föreligger något av ett omvänt samband mellan de två. När US30 stiger, sjunker USD och vice versa.

US30: Rider med tjurarna

Trots att US30 anses vara ett stabilt index med låg risk, har det haft en del större dippar genom åren. De viktigaste är börskraschen i början av 2000-talet efter att internetbubblan spruckit, och bostadslånkrisen 2008 i USA. Många analytiker är emellertid eniga om att det finns anledning att vara optimistisk ("tjur") när man diskuterar priset på US30. Den approachen är synnerligen logisk eftersom den amerikanska ekonomin är den största i världen och har generellt sett varit mycket stabil. Dessutom innebär det faktum att indexet ombalanseras till att bara innehålla de 30 största företagen i landet ett extra skydd.

Trots namnet speglar US30-indexet inte längre den industriella sektorn, utan snarare USA-marknaden i sin helhet. Med komponenter som affärskonglomerat, finansinstitut, livsmedelsföretag och teknikföretag, representerar det ett börsvärde räknat i miljarder. Tack vare dessa företag och USA-administrationens intresse av ekonomisk framgång har indexet allt det stöd det behöver för att fortsätta att växa, och därmed få "tjurarna" på gott humör.

US30-indexets historia

US30 Industrial Average är det näst äldsta indexet i USA, skapat av grundaren av Wall Street Journal, Charles Dow, och hans partner, Edward Jones, år 1896. I början beräknade indexet det genomsnittliga värdet av de tolv största företagen i den amerikanska industrisektorn. Indexet som fokuserade på branscher som bomull, tobak och socker, skapades för att utgöra ett slags riktmärke och alla ingående aktier viktades efter sitt pris – ju högre pris, desto högre vikt.

Genom åren har indexets komponenter bytts ut nästan helt och hållet. Indexet växte till 30 komponenter år 1928 och dess sammansättning har ändrats sammanlagt 51 gånger sedan det skapades. Det senaste tillskottet till indexet är Apple som tillkom 2015. Eftersom det sammanlagda antalet komponenter förblir detsamma, medan priset för respektive aktie ändrar sig, skapades en formel för att representera indexets värde där man använder unika punkter i stället för att sätta ett värde i dollar.

Slutsats: US30 är snarare ett instrument än ett riktmärke

US30 anses visserligen fortfarande vara en indikator på Amerikas ekonomiska hälsotillstånd, men har i allt högre grad blivit ett eget instrument. Det finns tusentals börsnoterade företag i USA, så att påstå att 30 av dem utgör en korrekt indikation skulle kunna ifrågasättas. Av det skälet har US500 klivit fram på scenen som ett mer exakt riktmärke, eftersom det har många fler komponenter, där var och en viktas efter marknadsvärdet, inte aktiekursen. När man emellertid funderar på att handla med eller investera i US30, blir dess meriter som finansiell tillgång uppenbara. Det har trender som spänner över år och det råder enighet om att dess robusta struktur och konstanta tillväxt gör det till en lågriskinvestering på lång sikt.

Teknisk analys för DJ30