Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading Dropbox

Investera i Dropbox: Vad man ska ta hänsyn till

Dropbox (DBX) är en av världens ledande lösningar för molnlagring och fildelning med över tio års erfarenhet. Dropbox börsnoterades i mars 2018 med en företagsvärdering på cirka åtta miljarder dollar, vilket gör den till en av de största tekniska börsnoteringarna för det året. Dropbox har varit föregångare med många innovativa metoder inom onlinelagringsbranschen och har varit uthålligt under årens lopp. Trots ökad konkurrens från tekniska giganter som Google och Amazon och konkurrenter som Box, har Dropbox legat i framkant genom att fokusera på privata användare samt små och medelstora företag. Företaget har mer än 500 miljoner användare runt om i världen och handlas på Nasdaq-börsen (NASDAQ: DBX).

Vem ska ta med DBX i sin portfölj?

  1. Långsiktiga investerare: Dropbox har, trots nettoförluster, uppvisat stabila och växande intäkter under åren före börsintroduktionen. Eftersom det är ett börsnoterat företag är det logiskt att den långsiktiga målsättningen är att höja aktiekursen. Investerare som tror på att DBX-aktierna går upp på lång sikt kan därför ta med dem i sin portfölj.
  2. Investerare i teknikbranschen: Eftersom DBX börsintroduktion värderades i miljardklassen kan investerare med en investeringsportfölj som omfattar stora företag diversifiera genom att ta med Dropbox.
  3. Daghandlare: I likhet med många andra finansiella tillgångar kan DBX-aktien uppvisa stor volatilitet under en och samma dag. Ofta kan ett företags aktier gå upp eller ner i värde när det är dags för kvartalsrapporten. Därför kan handlare försöka dra nytta av denna kortfristiga volatilitet i ett försök att göra vinst.
  4. Molntjänstentusiaster: Dropbox har varit världsledande inom onlinelagring i mer än tio år och har fastställt många branschstandarder. De som tror att företaget kommer att fortsätta ha ett viktigt inflytande i branschen kan ta med DBX-aktien i sina portföljer.

Vad driver Dropbox aktiekurs?

Börsnoterade tekniska företag är utsatta för en rad olika faktorer som kan driva deras aktiekurser upp eller ner – och Dropbox utgör inte ett undantag. DBX-kurvan kan bli volatil av ett antal olika orsaker – både interna och externa – och både från en fundamental och teknisk synvinkel. Här är några av de faktorer som kan påverka priset på Dropbox:

  1. Allmänhetens intresse: Dropbox framgång är ganska ny för de offentliga investerarna och beror bland annat på det intresse som företaget skapar bland potentiella investerare. Företaget måste därför kunna skapa positiva nyheter, generera imponerande resultat, öka efterfrågan och därefter sin marknadsandel.
  2. Intäkter och kassaflöde: Trots sitt imponerande resultat på flera miljarder dollar under de senaste åren, gick Dropbox inte med vinst när det börsnoterades. Företaget har emellertid en solid affärsmodell och goda resultat vad beträffar genomsnittlig vinst per användare – vilket är en av orsakerna till att dess marknadsvärde räknas i miljarder. Därför är det troligt att om företaget börjar gå med vinst kommer även dess aktier att gå upp.
  3. Konkurrens: När Dropbox startade sin verksamhet fanns det inte många andra företag som erbjöd liknande tjänster. Under åren har dock många konkurrerande företag dykt upp och flera tekniska giganter, som Google och Amazon, har börjat erbjuda liknande tjänster. Därför måste Dropbox behålla sin innovativa konkurrensförmåga för att dess aktie ska vara attraktiv för investerare.
  4. Resultatrapporter: De första åren efter att ett företag introduceras på börsen kan vara avgörande för dess långsiktiga framgång. När Dropbox ger ut sina kvartalsrapporter måste de även omfatta statistik såsom nya registrerade användare och resultat per användare. Därför kan dessa rapporter ha en enorm inverkan på aktiekursen.

Dropbox: Med fokus på den vanliga användaren

Dropbox uppfann inte lagring och delning av filer online. Det konceptet är lika gammalt som själva internet. Det som gjorde tjänsten så populär var det faktum att företagets grundare, från första början, fokuserade på intuitiv användbarhet. Genom att göra fildelning lika enkel som att kopiera och klistra in en fil, i den utsträckning att som alla som vet hur man använder en dator kunde göra det, var en revolution på den tiden. Under åren har ett av Dropbox kärnvärden varit användarvänligheten. Än idag kan vem som helst registrera sig för ett gratiskonto med fillagring på upp till 2 GB. Inte undra på att hundratals miljoner användare runt om i världen använder tjänsten. Företagets ansträngningar att behålla plattformens intuitiva karaktär och att bygga en användarbas med privata användare runt om i världen är några av de främsta orsakerna till framgången och kan fortsätta att driva tillväxten.

Dropbox historia

Dropbox grundades 2007 av två MIT-studenter, Drew Houston och Arash Ferdowsi. Houston fick idén när han upprepade gånger glömt ta med sig USB-minnet till skolan och tyckte att det borde finnas en lättanvänd webbaserad lösning. De två studenterna började utveckla idén för sin personliga användning men insåg snabbt att de hade en produkt som skulle kunna gynna många andra människor. Kort därefter fick de såddkapital från Y Combinator, ett acceleratorprogram i Silicon Valley, och 2008 lanserades den första versionen av Dropbox-programmet. Trots att liknande lösningar fanns tillgängliga blev Dropbox-plattformen, som löste latensproblem och andra vanliga buggar som finns i liknande tjänster, oerhört populär.

Under de kommande åren lockade företaget i allt större utsträckning nya användare och nya investerare, tills de nådde sin topp som nystartat företag 2014, när det värderades till tio miljarder dollar – mer än det var värt under börsintroduktionen fyra år senare. Företaget köpte andra företag, däribland Mailbox, och skapade en bilddelningsapp som kallas Carousel. Apparna finns inte längre, och deras funktioner integrerades i den huvudsakliga Dropbox-appen.

Slutsats: Det lilla lagringsföretaget som lyckades

Det är inte ovanligt att företag som lanserar revolutionerande tjänster och appar trampas ihjäl av branschens giganter när de utvecklar en konkurrerande produkt. Tack vare att sin "användaren-först"-mentalitet och en nästan felfri funktionalitet genom åren har Dropbox positionerat sig jämsides med några av teknikbranschens största namn. Om Dropbox behåller hög kvaliteten och intuitiv karaktär på sina program samt konsoliderar positiva intäkter, kan företagets framtid framstå mycket ljus.

Teknisk analys för Dropbox