Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading Eos (EOS)

EOS, en av de tio främsta kryptovalutorna (efter börsvärde), är token på utvecklingsplattformen för blockkedjeappar, EOS.IO, som skapats av det Hongkong-baserade startupföretaget block.one. Förutom att vara ansvarig för en kryptovaluta med ett börsvärde i miljardklassen, är block.one också en pionjär inom blockkedjor, eftersom det är ett av de företag som arbetar för att främja decentraliserade appar (DApps), smarta kontrakt och andra pragmatiska blockkedje-användningar.

Liksom många andra kryptovalutor är EOS utsatt för kryptovalutamarknadens upp- och nedgångar. Men de praktiska användningsområdena för EOS.IO-plattformen ger den mer djup. Liksom Ethereum och NEO, strävar EOS.IO efter att vara en viktig aktör i blockkedjebranschen, genom att skapa en referensplattform för att utnyttja teknikens fördelar. block.one genererade stor uppmärksamhet när man framgångsrikt samlade in mer än två miljarder dollar i en ICO.

Vem ska ta med EOS i sin portfölj?

  1. Kryptovalutahandlare: Som en av de tio främsta kryptovalutorna med ett värde på flera miljarder dollar kan EOS vara ett välkommet tillskott till handlare som vill diversifiera sin kryptovalutabaserade portfölj.
  2. Blockkedje-entusiaster: Eftersom block.one strävar efter att skapa en plattform för blockkedje-utvecklare, kan de som tror att tekniken kommer att få en betydande inverkan på marknaden överväga att investera i EOS.
  3. Långsiktiga investerare: Kryptovalutamarknaden har haft sina upp- och nedgångar. Men de som tror på att marknaden ska fortsätta att klättra på lång sikt kan köpa EOS som en långsiktig investering.
  4. Daghandlare: EOS kan liksom de flesta kryptovalutor uppleva betydande prissvängningar under en enda dag, ibland tvåsiffriga. Handlare kan dra nytta av denna volatilitet i ett försök att göra kortsiktiga vinster.

Vad driver EOS:s pris?

Det finns en mängd faktorer som kan påverka EOS-tokens pris. Faktorerna sträcker sig från de allmänna trenderna på kryptovalutamarknaden, till globala finansiella trender, till händelser som direkt hänför sig till kryptovalutan. Eftersom EOS.IO är en plattform för blockkedjeutveckling, kan den dessutom påverkas av faktorer som hänför sig till teknikens expansion och anpassning. Här är några av de faktorer som kan påverka EOS-diagrammet.

  1. Bitcoin: Den första och största kryptovalutan (efter börsvärde) har betydande vikt på kryptovalutamarknaden och betraktas fortfarande som riktmärket mot vilket alla andra kryptovalutor mäts. Därför kan en stor rörelse i BTC-priser påverka resten av marknaden, inklusive EOS.
  2. Volatilitet på finansmarknaden: Samtidigt som den är skild från andra globala marknader betraktas kryptovalutamarknaden ibland som en säker marknad när andra marknader blir för volatila. Så när kryptovalutamarknaden är stabil och vid traditionell volatilitet, kan efterfrågan på EOS vara hög.
  3. Blockkedje-branschen: Då blockkedje-branschen blir allt mer utbredd, börjar ett växande antal företag anamma den nya tekniken. Om EOS.IO lyckas etablera sig som en framstående DApp-utvecklingsplattform, kan EOS-token öka i värde.
  4. Allmän acceptans: Kryptovalutamarknaden är fortfarande inte en del av de traditionella marknaderna och den allmänna känslan för den förändras ständigt. Många gånger uttalar sig en stor finansiell institution positivt eller negativt om kryptovalutamarknaden, vilket genererar volatilitet och påverkar många kryptovalutor, inklusive EOS-priset.

EOS: Lägger grunden för DApps

När EOS-token först introducerades i juli 2017 var det en del av en mångfacetterad plan att rulla ut EOS.IO DApps utvecklingsplattform. Genom att hålla en pågående EOS-ICO, distribuerade block.one kontinuerligt sin token för att säkerställa att många ska äga denna token när plattformen lanseras. Genom att skapa en community innan plattformen släpptes, såg startupföretaget till att det fanns tillräckligt många människor runt om i världen som kunde använda plattformen från dag ett.

Även om det ofta finns kritik mot hur enkelt det är att hålla en ICO utan att erbjuda verkligt värde till en nylanserad kryptovaluta, var block.ones strategi utformad för att ge DApp-utvecklare löftet om tidig tillgång till plattformen. Vid sidan av Ethereum och NEO strävar EOS.IO efter att bli en stor aktör inom blockkedje-utvecklingen genom att göra det möjligt för användarna att relativt enkelt skapa appar med hjälp av den nya tekniken.

EOS:s historia

EOS.IO-plattformen och dess EOS-token presenterades för första gången i en vitbok som släpptes av block.one år 2017 och beskriver DApps utvecklingsplattform och EOS-blockkedjenätverket, som sägs vara konstruerat för snabba transaktioner och extrem skalbarhet. Efter lanseringen började företaget distribuera myntet via en Ethereum-baserad ICO och man drog in mer än två miljarder dollar, vilket utgjorde mer än 5 % av den totala cirkulationen av Ether vid den tidpunkten.

Trots att ICO-investerare inte kommer att få någon del av företaget och endast kommer att få EOS-tokens, var det en mycket framgångsrik ICO. Det faktum att EOS snabbt steg i börsvärde och blev en av de fem främsta kryptovalutorna, visar tilltron som kryptovalutahandlarna hade för denna Hongkong-baserade kryptovaluta. Huruvida denna tilltro är mer relaterad till EOS.IO-plattformens löfte eller EOS-tokens potential att stiga i värde återstår att se.

Slutsats: EOS kan bli en blockkedje-stjärna

Det är inte ovanligt att kryptovalutor ökar i pris och popularitet, även om allt de har att erbjuda är själva valutan. Bitcoin, Bitcoin Cash och Litecoin är bara några exempel på kryptovalutor som kan användas som medel för att överföra pengar, men inget mer. EOS är dock en annan typ av kryptovaluta, eftersom den ingår i en plattform för blockkedjeutveckling. I konkurrens med jättar som Ethereum och Ripple Labs försöker block.one etablera sig som ytterligare en stor aktör inom både blockkedjor och kryptovalutor. Att skapa en community av EOS-innehavare innan man ens lanserat plattformen ger företaget ett fast fotfäste på kryptovalutamarknaden och kan bidra till långsiktig hållbarhet och framgång.

Teknisk analys för EOS