Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading ESP35

Investera i ESP35: Vad man ska ta hänsyn till

IBEX 35, även känt som ESP35, är Spaniens riktmärkesindex för aktiemarknaden. Indexet innehåller 35 företag med de högsta handelsvolymerna på Bolsa de Madrid – Spaniens största aktiemarknad. Spanien är den fjärde största ekonomin i Europeiska unionen och den spanska marknaden har stor betydelse. ESP35-indexet kan användas som ett sätt att bedöma Europas övergripande ekonomiska hälsa. Varje aktie i indexet tilldelas en vikt som är baserad på dess börsvärde. Eftersom det är ett index och inte ett finansiellt instrument, är det inte möjligt att investera direkt i IBEX 35. Det finns dock flera derivatprodukter som gör det möjligt att investera i ESP35, såsom börshandlade fonder och CFD:er.

Vem ska ta med ESP35 i sin portfölj?

  1. Tematiska investerare på den spanska marknaden: Den spanska marknaden är attraktiv för många investerare på grund av några välkända europeiska varumärken och det har en av de största ekonomierna i EU. De som vill investera i det som helhet kan överväga att investera i ESP35.
  2. Investerare i globala index: Investerare som tror att den globala ekonomin kommer att fortsätta växa kan basera sina investeringsportföljer på derivat av ledande index från hela världen. Eftersom Spanien har en av de största ekonomierna i Europa, kan en börshandlad fond eller CFD som spårar landets ledande index ingå i en sådan portfölj.
  3. Dagshandlare: ESP35 kan ibland uppvisa betydande prissvängningar under loppet av en enda dag. Dagshandlare försöker ofta dra nytta av sådana svängningar genom att öppna och stänga en position under samma dag i förhoppningen att generera kortsiktiga vinster.
  4. Långsiktiga investerare: Som i alla industriländer är den spanska ekonomin inriktad på långsiktig tillväxt. Investerare som tror att den spanska ekonomin är stabil nog att fortsätta växa över tiden bör överväga att investera i ESP35.

Vad driver ESP35:s pris?

De olika länderna i Europeiska unionen har ett medberoende, ofta symbiotiskt förhållande. Detta är en av anledningarna till att unionen bildades – för att möjliggöra enklare handel och migration av medborgare mellan dessa länder. Men Spanien är ett delat land med flera krafter som orsakar inre konflikter, vilket bidrar till de faktorer som kan forma dess ekonomi, och därmed ESP35. Här är några av dessa faktorer:

  1. ECB: Europeiska centralbanken har kontroll över många aspekter av den Europeiska unionens ekonomi. Beslut som räntor och monetära strategier påverkar de olika länderna inom unionen, inklusive Spanien, vilket innebär att IBEX 30 också kan påverkas.
  2. Intern politik: I många år har Spanien drabbats av inre strider, såsom upprepade katalanska krav på självständighet. När en sådan strid leder till ett meningsfullt resultat kan det också påverka den spanska ekonomin.
  3. Globala faktorer: Den amerikanska marknaden fungerar ofta som den drivande kraften i den globala ekonomin. En bra stängning på Wall Street kan ofta leda till en bra handelssession i Europa dagen därpå.
  4. Enskilda aktier: Eftersom det endast finns 35 aktier i indexets sammansättning kan en enda aktie, särskilt med betydande vikt, flytta hela indexet om den uppvisar stora vinster eller förluster.

ESP35: Drivs av interna och externa faktorer

Den spanska ekonomin har haft sina upp- och nedgångar genom åren och har påverkats av faktorer både inom och utanför landet. Utifrån sett var Spaniens förhållande till EU ibland ömsesidigt fördelaktigt och vid andra tillfällen ganska komplicerat, inklusive skulder och interkontinentala tvister. Utan tvekan hade ESP35-indexet ofta ett positivt svar på den tidigare och ett negativt på den senare. Det är dock de interna problemen i Spanien som kan visa sig vara de mest inflytelserika. Kataloniens strävan efter självständighet, som nådde sin höjd under andra halvåret 2017, oroade många ekonomer. Katalonien ansvarar för nästan en femtedel av Spaniens BNP, och dess självständighet kan kraftigt försvaga den spanska ekonomin. Det katalanska folket har också mycket att förlora eftersom en stor del av Kataloniens export går till Spanien. Dessutom blir inte Katalonien automatiskt medlem i EU, vilket kan försvåra dess internationella ekonomiska förhållande, för att inte tala om de extra kostnaderna för att bygga egna statliga organ.

ESP35:s historia

IBEX 35-indexet skapades 1992 och innehåller de 35 företag som har de högsta handelsvolymerna på Madridbörsen. Det skapades 1992, men dess basvärde på 3 000 poäng beräknades utifrån marknadsförhållandena 1989. Indexet återbalanseras två gånger per år av en kommitté med representanter för aktiemarknaden, finansiella experter och akademiker. Till skillnad från många andra globala index sköt ESP35 i höjden efter dot com-bubblan i början av 2000-talet och uppnådde sitt högsta värde någonsin 2007. Under denna tid utklassade indexet många av sina internationella kollegor eftersom det hade förstärkts av en kraftig ökning av fastighetsutveckling i landet. Aktierna i dess sammansättning handlas i Spanien, men nästan hälften av företagen inom IBEX 35 innehas av icke-spanska ägare.

Slutsats: ESP35 är

Den spanska ekonomins framtid kan utvecklas på många olika sätt. Å ena sidan kan omedelbara hot mot stabiliteten, som den katalanska strävan efter självständighet, ha en negativ inverkan på Europas fjärde största ekonomi. Å andra sidan har ESP35-indexet visat att det kan vara optimistiskt när andra globala marknader är pessimistiska, vilket kan vara en indikation på stabilitet. Dessutom är Spanien en etablerad medlem i Europeiska unionen, vilket innebär att det har omedelbart stöd från sina europeiska kamrater De som är intresserade av ESP35 bör följa händelser noggrant och komma ihåg att undersöka faktorer både inom och utanför Spanien.

Teknisk analys för ESP35