Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading Ethereum (ETH)

Ether (ibland kallad Ethereum) är en kryptovaluta som inledningsvis var avsedd att användas av utvecklare som använder Ethereums blockkedjeplattform. Valutan infördes 2015 och ökade snabbt i popularitet. Den nådde miljarder dollar i marknadsvärde och befäste sig som den näst populäraste kryptovalutan efter Bitcoin. Eftersom känslan inför kryptovalutamarknaden som helhet dikteras av Bitcoin, kan allmänhetens godkännande av denna nyare valuta delvis krediteras skaparna av Bitcoin.

Ungefär 95 % av all global valuta har inte någon fysisk form utan förekommer digitalt. Västvärldens gradvisa övergång till en plånbokslös ekonomi innebär att idén om att en valuta behöver fysiska mynt och sedlar är på nedgång. I takt med att användningen av digitala valutor blir allt vanligare, kan kryptovalutor bli accepterade som betalning hos ett ökande antal företag. Därför kan Ether, förutom att den används på Ethereumplattformen, också börja användas som betalningsmedel i större utsträckning.

Vem ska ta med Ethereum i sin portfölj?

  1. Dagshandlare: Ether har varit känd för att svänga flera procent på en dag, vilket gör den till ett bra alternativ för dagshandlare som tror sig veta hur valutan ska röra sig på kort sikt.
  2. Investerare är positiva till Ether: Även om kryptovalutamarknaden fortfarande är mycket instabil, kan de som tror att populariteten ska fortsätta att öka se Ether som en långsiktig investering, under antagandet att den visar liknande mönster som Bitcoin i dess tidigaste dagar.
  3. Bitcoinhandlare: När Ether fortsätter att befästa sin status som en populär kryptovaluta är det möjligt att den kommer att bli ett säkringsverktyg som används av Bitcoininvesterare.
  4. Valutahandlare: Kryptovalutamarknaden uppfattas av vissa som en säker fristad när traditionella valutor blir alltför instabila. Eftersom Ether är mer skiljt från konventionella marknader än Bitcoin kan den bli en fristad som vissa handlare väljer att gå till.

Vad driver priset på Ether?

Även om Ether påverkas av många faktorer, har valutan hittills påverkats av två huvudsakliga drivkrafter: Bitcoin och Ethereumplattformen. På Bitcoinfronten kan det vara antingen ett negativt eller positivt växelförhållande mellan de två kryptovalutorna. Bitcoin är en barometer för allmänhetens inställning till kryptovalutor. När Bitcoinpriset förändras på grund av faktorer som hänför sig till marknaden som helhet (t.ex. volatilitet i traditionella marknader och bestämmelser som påverkar valutans erkännande hos vanliga handlare), skulle Ether också kunna röra sig i samma riktning. Å andra sidan, om en viss händelse påverkar Bitcoin specifikt, som när SEC (amerikanska värdepapperskommissionen) nekade en Bitcoinbaserad fond i mars 2017, kan växelförhållandet bli negativt, så att Ether stiger när Bitcoin faller.

Den andra kraften som driver Etherpriset är Ethereumplattformen. Eftersom Ethereum är en blockkedjeplattform som förlitar sig på en kodad infrastruktur, når den regelbundet en milstolpe som är känd som en "hard fork". En hard fork är en förändring i plattformen som gör den inkompatibel bakåt och är tänkt att förbättra den som helhet. Om en viss hard fork till exempel ökar plattformens säkerhet, skulle det vara logiskt att anta att Ethers handlare kommer att ha mer förtroende för den och efterfrågan kommer att öka. Å andra sidan, om en hard fork skadar plattformen (som t.ex. DAO hard fork, som vi beskriver mer senare), kan det leda till att priserna sjunker avsevärt.

Ethereum jämfört med Bitcoin

Det finns många likheter mellan Ether och Bitcoin: De är båda blockkedjebaserade kryptovalutor och kan båda utvinnas av användare runt om i världen som avsätter en del av sin datorkraft för att bearbeta transaktioner. Det finns dock även flera skillnader. Den årliga tillförseln av Ether är begränsad till 18 miljoner per år, men Ethereum kan teoretiskt sett fortsätta att introducera ny valuta till det oändliga, vilket gör tillgången obegränsad i det långa loppet. Bitcoins tillgång är däremot begränsad. Valutans skapare har bestämt att det slutliga antalet Bitcoin ska vara 21 miljoner. Varje år införs en avtagande mängd Bitcoin, och den planerade gränsen på 21 miljoner kommer att uppnås år 2140.

En annan huvudskillnad är bearbetningshastigheten. Kryptovalutatransaktioner kräver en hel del datorkraft för att bearbetas, och görs därför inte ögonblickligen. Men medan en genomsnittlig Bitcointransaktion kan ta upp till tio minuter att bearbetas, tar en Ethertransaktion bara 15 sekunder, vilket bidrar till dess volatilitet och likviditet. Till sist skiljer sig distributionen av valutorna från varandra. Merparten av Bitcoins ägare är tidiga användare som utvann valutan i dess tidigaste dagar. De flesta Etherägarna är emellertid personer som deltog i Ethereums ursprungliga crowdfunding-kampanj och har istället köpt sin valuta, snarare än utvunnit den. Förhållandet mellan utvinnare och köpare förväntas dock tippa över till förmån för utvinnarna under 2022.

Ethers historia

Ether introducerades första gången under sommaren 2015 som valuta för Ethereumplattformen, och den värderades till 2,8 dollar. Ethereum är en blockkedjebaserad, decentraliserad utvecklingsplattform, som gör det möjligt för användarna att skapa en mängd blockkedjebaserade applikationer. Ether skapades för att fungera som valuta för applikationer som kräver en betalningsmetod, men blev senare en investeringsmöjlighet för dagshandlare. I juni 2016 undergrävde den s.k. DAO hard fork valutans dragningskraft, när det upptäcktes att uppdateringen av plattformen lämnade dörren öppen för hackare att beslagta ca 50 miljoner dollar i Ether. Upptäckten fick Etherpriset att sjunka med 30 % på en enda dag. Men hackningen hanterades och Etherpriset har återhämtat sig och nådde en rekordnivå i mars 2017.

Slutsats: Ethereum kan bli nästa Bitcoin

Bitcoin har banat vägen för Ether genom att utstå prövningar och strider med den allmänna opinionen, vilket har gjort erkännandet av Ether smidigare. Många handlare anser att Ether är ett gångbart investeringsalternativ och vissa tror att den är på väg att bli nästa Bitcoin – kanske till och med överträffa den. Det är dock viktigt att komma ihåg att Bitcoinmarknaden är betydligt större och har funnits under en längre tid, så att det kan ta en viss tid innan Ether verkligen utgör någon konkurrens. Ändå säger vissa att Ether är silver i förhållande till Bitcoins guld, och befäster sig därmed som ett mer prisvärt alternativ på samma marknad. Hur som helst verkar det som om Ethereum är här för att stanna, och Ether kan fortsätta att växa i popularitet och värde.

Teknisk analys för Ethereum