Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading EUR / GBP

Investera i EUR/GBP: Vad man ska ta hänsyn till

Valutaparet EUR/GBP är ett av de mest omsatta i världen och anger värdet av euron i brittiska pund. Förhållandet mellan ekonomierna i Europeiska unionen och Storbritannien är starkt, men det har känt av både upp- och nedgångar under åren. Storbritannien antog aldrig euron som valuta men ingick i Europeiska unionen tills man beslutade att gå ur efter en folkomröstning 2016. Men de två valutorna är tätt sammankopplade, de kan påverka varandra och båda kan påverkas av faktorer som rör den europeiska ekonomin. Dessutom växlas båda valutorna flitigt mot USD, vilket i viss mening sätter dem på samma sida av den globala valutabalansen.

Vem ska ta med EUR/GBP i sin portfölj?

  1. Valutahandlare: Eftersom detta är ett av de populäraste valutaparen, kan handlare som handlar med utländsk valuta ta med EUR/GBP i sin portfölj.
  2. Dagshandlare: På grund av den höga volatiliteten på valutamarknaden kan kortsiktiga handlare utnyttja dessa prisfluktuationer i ett försök att göra en snabb vinst. Valutaparet EUR/GBP har en hög volym och likviditet och kan därför vara ett bra alternativ för dessa handlare.
  3. USD-handlare: Valutahandlare som huvudsakligen fokuserar på US-dollarn kan också ta med EUR/GBP i sin portfölj för att diversifiera den.
  4. FA-analytiker: Valutapar påverkas ofta av nyheter, händelser och finansiella rapporter. De som baserar sin handelsstrategi på fundamental analys och följer dessa meddelanden kan överväga att lägga till EUR/GBP i sin portfölj.

Vad är det som driver EUR/GBP-kursen?

Den fysiska närheten mellan Storbritannien och EU är den främsta orsaken till att dessa två ekonomier är så inblandade i ömsesidig handel. Det finns ett stort import- och exportflöde i båda riktningarna, och båda ekonomierna är i hög grad beroende av varandra. Brexit-omröstningen 2016, som ledde till att Storbritannien kommer att dra sig ur EU, har bidragit till volatilitet för båda valutorna eftersom varje steg i förhandlingarna har påverkat ena eller båda parterna. Det finns ett antal faktorer som kan påverka instrumentet EUR/GBP:

  1. Räntor: Det brittiska pundet påverkas av Bank of Englands penningpolitik, i synnerhet beslut om räntan, och euron är på samma sätt kopplad till den Europeiska centralbanken. Volatilitet förekommer vid tidpunkten när centralbankerna meddelar sina räntebeslut.
  2. Finansiella rapporter: Uppgifter som BNP, sysselsättning, konsumentprisindex med mera kan påverka dessa valutor. Dessa rapporter släpps regelbundet och många skulle kunna generera volatilitet.
  3. USD: Världen starkaste valuta som ofta mäts i jämförelse med båda dessa valutor. När den är starkare kan den försvaga sina europeiska motsvarigheter och tvärtom.
  4. Brexit: Den fulla effekten av Storbritanniens separation från Europeiska unionen kan ta flera år att förverkliga. Det komplicerade, medberoende förhållandet mellan båda sidorna kommer troligtvis att fortsätta påverkas under många år framöver.

EUR/GBP: Låt oss förbli vänner

Det är ingen hemlighet att den brittiska regeringen blev tagen på sängen när det brittiska folket röstade för att dra sig ur den Europeiska unionen 2016. Premiärminister David Cameron avgick som följd och det brittiska pundet sjönk med 15 procent – den lägsta kursen på 30 år. Theresa May, som ersatte Cameron, bestämde sig för att hålla ett nyval i ett försök att samla mer stöd för Brexit-förhandlingarna. Men hennes plan misslyckades och efter valet fick hon ännu mindre stöd, vilket leder till ytterligare utmaningar i försöket att uppnå bästa möjliga uppgörelse för sitt land.

Men när dammet lagt sig började båda sidorna arbeta för att omdefiniera sitt gemensamma förhållande. Även om EU är den starkare sidan i förhållandet har Storbritannien fortfarande stort inflytande och kan tillämpa det i vissa aspekter av nuvarande och framtida handelsavtal. Även om Storbritannien inte längre är en del av den Europeiska unionen är landet fortfarande en mycket aktiv partner och vän, ett faktum som håller det brittiska pundet och euron tätt sammankopplade.

EUR/GBP:s historia

Euron infördes 2002. Innan dess hade varje medlem i Europeiska unionen sin egen valuta. Men när euron trädde i omlopp beslutade flera medlemmar att inte införa valutan, däribland Storbritannien. Storbritannien beslöt istället att behålla sin egen valuta, det brittiska pundet. Men till synes över en natt blev många valutapar obsoleta och pundet har nu en huvudrival på andra sidan den Engelska kanalen. Eftersom den nu används i viktiga ekonomier som Tyskland, Frankrike och Italien blev euron en kraft att räkna med på den globala valutamarknaden.

Slutsats: EUR/GBP är symbiotiskt för den europeiska ekonomin

Trots att Storbritannien aldrig införde euron hade dess skilsmässa från EU ändå en stor inverkan på det brittiska pundet. Oavsett hur fördelaktiga handelsavtal som hade ingåtts på båda sidor är det ändå inte samma sak som att ingå i samma marknad. Men beslut har fattats och Storbritannien och EU är separata enheter. Eftersom båda ekonomierna och deras valutor har en sådan nära relation kan man nog anta att de båda kommer att vara känsliga för samma marknadshändelser som påverkar den globala ekonomin. Eftersom båda valutorna växlas kraftigt mot USD, om den återhämtar sin styrka, skulle de två kunna försvagas tillsammans.

Trots att valutorna konkurrerar med varandra gör deras fysiska närhet och kulturella likheter att de är känsliga för samma faktorer. Därför går förhållandet mellan det brittiska pundet och euron ut på av rivalitet, samberoende och kamratskap.

Teknisk analys för EUR / GBP