Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading EUR / UDS

Vem ska överväga handel med dollar/euro?

 1. Alla med stark övertygelse om utsikterna för ekonomin i antingen USA eller euroområdet. Att köpa valutan är i stort sett det enklaste sättet att agera på en föraning om exempelvis att USA står inför en stark tillväxt eller att euroländerna kommer att få problem.
 2. Alla som vill säkra en investeringsposition. Du kanske har stora investeringar i exempelvis aktier från euroområdet men vill samtidigt satsa på tillväxt i USA. En dollarposition skulle vara ett bra ombud för den amerikanska ekonomins hälsa.
 3. Dagshandlare. Kortsiktiga rörelser i dollar/euro-kursen är en idealisk boll att spela för snabbfotade handlare som kan gå in i och ut ur en valutaaffär mycket snabbt.

Varför ska vi tala om dollar/euro-handel?

Detta är världens största valutaenheter och används för att finansiera en enorm mängd handel mellan USA och de 19 euroländerna. Om växelkursen dollar/euro vore fast skulle handeln med valutaparet vara av föga intresse för marknadens aktörer. Men det är den inte. De relativa värdena för dessa två monetära enheter har gått upp och ner, ibland ganska kraftigt, allt sedan euron lanserades i januari 1999.

Där den här typen av rörelser sker finns möjligheten till en potentiellt lönsam handel.

Vad behöver jag veta om dollarn och euron?

De två valutorna tjänar ekonomier med en sammanlagd bruttonationalprodukt på 31 biljoner dollar; 19 biljoner dollar i USA och 12 biljoner dollar i euroområdet. Detta utgör mer än 40 procent av hela världens BNP som uppgår till 75,2 biljoner dollar.

Dessa är, kort sagt, världens starkaste ekonomiska block.

Men även om de två valutorna i dag handlas fram och tillbaka i stora volymer, är deras rötter mycket olika. Dollarn trädde i kraft 1785 och trängdes jämte andra valutor under den amerikanska expansionen västerut. USA:s centralbank, the Federal Reserve, inrättades först 1913.

I motsats föreslogs, godkändes och lanserades euron under nio korta år från 1990, komplett med Europeiska centralbanken och en kommitté av finansministrar (Eurogruppen) för att övervaka valutan.

Frågan om dollarn ligger i händerna på det amerikanska finansdepartementet, men det största enskilda inflytandet på dess värde har de räntebeslut som fattas av USA:s centralbank. Euron är ett gemensamt ansvar för Europeiska centralbanken (ECB), Eurogruppen och EU-kommissionens avdelning för monetära frågor.

Hur har de två valutorna handlat mot varandra sedan 1999?

Att beskriva det som en 18-år lång berg- och dalbana är ingen överdrift. Euron lanserades på 1,17 dollar och sjönk omedelbart först till paritet och sedan under. Detta var olyckligt, eftersom det uttryckliga målet med euron var att skapa en valuta som skulle kunna "se dollarn i ansiktet".

Lågvattenmärket – eller höjdpunkten ur amerikansk synvinkel – kom 2001 på 0,9 dollar. Därefter gick förhållandet i omvänd riktning, och euron klättrade stadigt tillbaka upp via paritet till en nivå på 1,24 dollar år 2004, väl över lanseringsvärdet.

Under den ekonomiska krisen 2007 sköt euron i höjden gentemot dollarn, troligen eftersom kreditåtstramningen antogs vara ett amerikanskt problem, vilket var konstigt eftersom den startade på en fransk bank i augusti samma år. Euron toppade på 1,47 dollar under 2008, men därefter följde en lång nedgång och valutan var nere på 1,28 dollar 2012 innan en kort återhämtning skickade tillbaka den till 1,33 dollar år 2014.

I början av 2017 handlades den till ca 1,06 dollar.

Så under 18 års euro-dollarhandel har växelkursen pendlat med totalt 56 cent, eller knappt 50 procent av eurons lanseringsvärde.

Vilka är de faktorer som rör växelkursen dollar/euro?

Under normala omständigheter skulle den drivande faktorn vara USA:s och Euroländernas relativa ekonomiska prestanda, vilka återspeglas i de officiella räntor som beslutas av de amerikanska och europeiska centralbankerna. Alltså kan ett uppsving i euroområdet få euron att stärkas, vilket kan föranleda att ECB höjer räntorna för att dämpa uppgången, alternativt sänker dem för att göra euron mindre attraktiv, och därmed hjälpa euroområdets exportörer. Reaktionen på den ekonomiska krisen när det gäller att hålla priser på rekordlåga nivåer har komplicerat denna relation något. Det är dock fortfarande så att valutor i första hand reagerar på ekonomiska resultat, och i andra hand på de åtgärder som myndigheterna vidtar när det gäller räntor.

Vilka positiva skäl finns för att handla med dollar/euro?

 1. Det är en mycket likvid marknad. Med tanke på dessa två valutors enorma storlek kommer du aldrig att sakna någon att handla med.
 2. Inflationen är låg och stabil i båda jurisdiktionerna. Det föreligger ingen rädsla för att värdet på dollarn eller euron kommer att dras med i en inflationsspiral.
 3. Detta är en informationsrik handelsmiljö. Det råder ingen brist på uppgifter om de ekonomiska och finansiella förhållandena i USA och Euroområdet, som hjälper dig att avgöra handelsstrategier.

Vad du kan överväga.

 1. Dollarn och euron är fundamentalt olika. Två tredjedelar av världshandeln uttrycks i dollar, och nyckelråvaror som guld och olja prissätts i dollar. Inget av detta gäller för euron.
 2. Euron är utsatt för återkommande kriser, oavsett om det är i Grekland, Irland, Italien eller någon annanstans. Dess framtid sägs ofta vara osäker.
 3. Valutahandel är ett nollsummespel. För varje vinnare måste det finnas en förlorare. På en marknad som domineras av proffs kan det vara du.

Hur gör jag för att handla dollar/euro?

 1. Det gammaldags sättet, d.v.s. växling av en valuta mot en annan genom ett handelskonto hos ett företag för finansiella tjänster eller genom ditt bankkonto.
 2. Genom terminskontrakt och optioner, derivatprodukter [link] som ger dig chansen att satsa på valutakursrörelser utan att ta emot själva valutan.
 3. Genom att använda contracts for difference (CFD:er), där du och en mäklare samtycker till att betala skillnaden mellan priset på en tillgång den dagen kontraktet undertecknas och priset den dag som ni har kommit överens om att avsluta avtalet. Den som har gjort en korrekt prognos om riktningen får betalt av den andra. eToro erbjuder handel med CFD:er.

Är handel med dollar och euro rätt för dig?

Dollar/euro-handel ger möjligheter till vinst, men kan vara en snabbrörlig marknad där experter ofta har övertaget.

Varför inte titta in hos några av eToros dollar/euro-handlare och ta reda på vad de tycker?

Teknisk analys för EUR / USD