Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading FRA40

Investera i FRA40: Vad man ska ta hänsyn till

CAC 40-indexet, även känt som France 40 eller FRA40, är ett referensindex, som innehåller 40 av de största företagen som handlas på Euronext Paris-börsen. Tillsammans med DAX och FTSE anses det vara ett viktigt mått på den europeiska ekonomins övergripande hälsa. Dess sammansättning syftar till att återspegla en balanserad portfölj av franska företag och det återbalanseras en gång i kvartalet av en särskild kommitté. Varje komponent fördelas en vikt baserat på dess relativa marknadsvärde. Eftersom det är ett index och inte ett finansiellt instrument är det inte möjligt att investera direkt i det. Det finns dock flera derivat, såsom terminskontrakt, börshandlade fonder och CFD:er, som gör det möjligt att investera i FRA40.

Vem ska ta med FRA40 i sin portfölj?

  1. Aktieinvesterare: De som investerar i enskilda aktier på den europeiska marknaden, nämligen Euronext Paris-börsen, kan överväga att använda FRA40-indexet som ett hedging-verktyg för att minska risken och diversifiera sina portföljer.
  2. Långsiktiga investerare: Som i alla industriländer strävar den franska ekonomin efter en stadig tillväxt. Eftersom CAC 40-index fungerar som en trendindikator för landets ekonomi är det många långsiktiga investerare som investerar i det, i tron på ökad tillväxt över tiden.
  3. Dagshandlare: Eftersom FRA40 kan uppvisa betydande prisrörelser under en enda dag, försöker vissa handlare att utnyttja dessa prisrörelser i ett försök att göra en kortsiktig vinst.
  4. Investerare i globala ekonomin: Vissa investerare baserar sina portföljer på investeringsprodukter som spårar ledande index från hela världen. FRA40-indexet är ett välkommet tillskott i en sådan portfölj eftersom det representerar en av de starkaste ekonomierna i Europa.

Vad driver FRA40:s pris?

Euronext Paris-börsen är baserad i Frankrike och är en del av Euronext NV-koncernen, som också rymmer Amsterdam-, Bryssel- och Lissabon-börserna. Därför gör dess nära länkar till närliggande ekonomier indexet mer utsatt för övergripande trender – särskilt sådana som påverkar den Europeiska unionen. Dessutom har många av företagen inom dess sammansättning icke-franska ägare samtidigt som de handlas i Paris. Några av de faktorer som påverkar priset inkluderar:

  1. Räntebeslut: Europeiska centralbanken (ECB) är den mest inflytelserika aktören inom den europeiska ekonomin. Eftersom den avgör den penningpolitik som formar hela euroområdet kommer beslut som räntor sannolikt att påverka ledande index i Europa, inklusive FRA40.
  2. Wall Street: Den amerikanska ekonomin har stor betydelse i världsekonomin och anger ofta takten på de globala marknaderna. När marknaderna i USA är uppe kan de lyfta europeiska marknader och när de är nere kan Europa följa efter. Eftersom tidsskillnaden mellan USA och Europa är stor, märks effekterna ibland nästa handelsdag.
  3. Euro: Sedan 2002 använder de flesta EU-medlemmarna euron som valuta, inklusive Frankrike. Men eftersom den används i 19 länder kan den ibland påverkas av händelser i ett visst land, samtidigt som den påverkar alla andra inom euroområdet – och påverkar därmed FRA40-indexet.
  4. Enskilda aktier: Eftersom den innehåller aktier från 40 företag kan en betydande kursrörelse i en enda aktie, särskilt en med stor viktfördelning, ändra hela indexets pris.

FRA40: Ett specialgjort riktmärke

Medan många index betraktas som riktmärken för sina respektive ekonomier, är FRA40 faktiskt utformat för att vara ett. Samtliga företag i dess sammansättning är de 100 största företagen som handlas i Frankrike, men de 40 som är utvalda för att vara en del av det väljs inte efter storlek utan en rad andra kriterier. De huvudsakliga riktlinjerna som "Conseil Scientifique" (indexets styrande organ) använder vid sammansättning av indexet, är "ett relevant riktmärke för portföljförvaltning". Detta innebär att faktorer såsom diversifiering och riskhantering ges hög prioritet när man bestämmer vilka aktier som ska ingå och vilka som ska uteslutas. Kommittén återbalanserar indexet en gång i kvartalet för att säkerställa att det följer riktlinjerna. CAC 40 en modellportfölj för en tematisk investering i stora franska företag.

FRA40:s historia

CAC (Cotation Assistée en Continu) skapades 1987. Indexet är även känt som France 40, och skapades för att återspegla den franska ekonomins rådande tillstånd och hade ursprungligen ett sammanlagt värde på cirka 347 miljarder franska franc med 1 000 baspunkter. Indexet nådde en rekordhög nivå på mer än 6 000 punkter år 2000, men föll kraftigt när dot com-bubblan sprack. Under senare hälften av 2000-talets andra decennium uppnådde det ett sammanlagt börsvärde på över 1,2 biljoner euro.

Slutsats: FRA40 är ett ledande europeiskt index

CAC 40 är ett ledande europeiskt index som är utformat för att representera en välbalanserad fransk aktieportfölj och tjänar sitt syfte att spåra marknaden. Det faktum att kriterierna för att aktier ska få ingå är inte godtyckliga, utan innefattar särskilda överväganden. Detta gör det till ett utmärkt redskap för handlare och investerare som vill ha en bättre förståelse för den franska ekonomin. Dess sammansättning, som omfattar globala varumärken som Airbus, L'Oreal och Renault, är en balanserad portfölj för tematiska investeringar i den franska ekonomin.

Tillsammans med Londons FTSE-index och tyska DAX är CAC en av huvudindikatorerna för den europeiska ekonomins övergripande välbefinnande. Eftersom Europeiska unionen är inriktad på tillväxt kan man anta att FRA40-indexet fortsätter att erbjuda handels- och investeringsmöjligheter för både lång- och kortfristiga investerare.

Teknisk analys för FRA40