Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading GBP / USD

Handla med pund och US-dollar

Valutaparet brittiska pund/US-dollar är ett av de äldsta som fortfarande används, och dessutom ett av de mest omsatta. Valutaparets långa historia är tydlig i ett slangbegrepp som används för att beskriva det – "att handla i kabeln", som går tillbaka till 1800-talet. På den tiden kommunicerades växelkursen mellan de två valutorna via en kabel som gick under Atlanten.

Valutaparet går under koden "GBP/USD" och beskriver för investerare hur många dollar som krävs för att köpa ett brittiskt pund. Valutahandlare övervakar noggrant ekonomiska och politiska händelser på båda sidor av Atlanten för att förutspå var valutaparets växelkurs ska hamna härnäst. Om de tror att pundet är på väg att stärkas mot dollarn, kan de försöka göra en vinst genom att köpa GBP/USD. Om prognosen å andra sidan visar en försvagning av pundet kan de sälja paret.

Hur kan investerare handla med pundet och dollarn?

Trots den ihållande populariteten på marknaden, kan handel med valutaparet GBP/USD ofta visa sig instabil för investerare. Därför kan detta passa mer erfarna valutahandlare bättre, som redan är väl bevandrade i forex-sektorn.

Men de investerare som känner sig redo att anta utmaningen har tre huvudsakliga alternativ att välja bland om de vill handla med pundet och dollarn. De är följande:

  1. Köpa och sälja de två valutorna direkt på forex-marknaden. Enskilda personer kan växla en valuta mot den andra genom att öppna ett handelskonto hos en forex-mäklare. Det ökade antalet mäklare online har gjort detta mycket enklare än tidigare.
  2. Med hjälp av derivat kan man spekulera om framtida prisrörelser. Terminer och optioner gör det möjligt för investerare att spekulera om vilken riktning som valutaparet GBP/USD ska ta. CFD:er (contracts for difference) kan också användas för att handla med valutor. Genom att ingå CFD:er kan man investera i möjligheten att en valutakurs går upp eller ner, i stället för att behöva köpa den direkt. CFD-investeringar är tillgängliga via eToro.
  3. Att utnyttja specialiserade börshandlade fonder. Under de senaste åren har det uppkommit börshandlade fonder som är specialiserade på att spåra rörelser hos en viss valuta. I slutändan ger de investerare en viss indirekt exponering för forex-marknaden. Investerare kan handla med dessa fonder för att försöka dra nytta av fluktuationer mellan olika valutor.

Vilka faktorer kan påverka GBP/USD-växelkursen?

Ett brett spektrum av orsaker kan få växelkursen mellan pundet och dollarn att fluktuera. De omfattar:

  • Viktiga ekonomiska publiceringar. Officiell statistik om bruttonationalprodukten (BNP), försäljningssiffror i detaljhandeln och inköpsindex kan alla hjälpa investerarna att bedöma Storbritanniens och USA:s relativa ekonomiska resultat. Stora skillnader mellan dessa siffror kan leda till att pundet stiger eller faller mot dollarn.
  • Ränterörelser. De penningpolitiska beslut som antagits av Bank of England och USA:s centralbank kan också ha stort inflytande. Till exempel brukar en höjning av ett lands officiella räntor traditionellt innebära en stärkt valuta, tack vare ökade utländska investeringar.
  • Inflationstrender. Särskilt höga inflationsnivåer i Storbritannien kan få värdet på pundet att sjunka.
  • Nivå av konsumentförtroende. Valutahandlare brukar vanligtvis analysera en rad olika förtroendeindex som mäter stämningen bland den brittiska och amerikanska allmänheten.
  • Viktiga politiska händelser. En förändring i ett lands ledarskap kan ha en positiv eller negativ inverkan på handlarnas känslor, beroende på vilken politik som föreslagits av den nya regeringen.

Hur har den brittiska klarat sig gentemot US-dollarn?

Pundet har haft en stadig ökning gentemot dollarn mellan 2002 och hösten 2007, med en uppgång från 1,40 till 2,10 dollar under den tidsperioden. En blomstrande brittisk ekonomi och relativt höga räntor gjorde sitt till. Men pundet förlorade i styrka under den globala ekonomiska nedgången, och har utstått en betydande minskning sedan sommaren 2016.

En rad faktorer har fått pundets värde att falla sedan juni 2016. Beslutet efter Storbritanniens folkomröstning att lämna Europeiska unionen fick pundet att falla till den lägsta nivån på 30 år gentemot den amerikanska valutan. Samtidigt främjades dollarn av den amerikanska centralbankens beslut att höja räntorna USA i december 2015 och återigen i slutet av 2016.

Men även om pundet tidvis har sjunkit under 1,20 dollar sedan Brexit-omröstningen, har det inte fallit i närheten av dess rekordlåga nivå på 1,05 dollar som noterades i februari 1985. Pundets rekordsvaga nivå orsakades inte av några betydande svagheter i den brittiska ekonomin, det var istället omvalet av president Ronald Reagan som låg bakom. Reagan införde skattesänkningar och spenderade mer på import över Atlanten, vilket ökade förtroendet i USA och lockade investerare till landet.

Vad man ska ta hänsyn till när man handlar med de två valutorna

Tack vare de båda inblandade ländernas långa historia, stabilitet och ekonomiernas storlek är valutaparet GBP/USD mycket populärt bland handlare. Detta gör det i slutändan till en mycket likvid marknad, vilket innebär att investerare har gott om köpare och säljare att göra affärer med. Marknadens likviditet möjliggör också snabba affärer, något som hjälper investerare dra nytta av snabba rörelser i växelkursen.

Å andra sidan kan de globala valutamarknaderna vara svåra att navigera, och paret pund/dollar är inget undantag. Investerare uppmuntras att iaktta försiktighet, och hålla ett vakande öga på de relativa resultaten hos den brittiska och amerikanska ekonomin, och noggrant granska tidigare valutakursrörelser.

För att ta reda på mer om denna marknad lönar det sig att titta in hos några pund/dollar-handlare på eToro för att se vad deras synpunkter är.

Teknisk analys för GBP / USD