Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading GER30

Investera i DAX (GER30): Vad man ska tänka på

DAX-indexet (även benämnt Germany 30 eller GER30) är ett index som följer 30 av de största noterade företagen på Frankfurtbörsen, inklusive välkända varumärken som Adidas och BMW. Även om det är det populäraste indexet i Tyskland, är det inte nödvändigtvis ett riktmärke för vitaliteten generellt i den tyska ekonomin.

Vem ska ta med DAX i sin portfölj?

 1. Temainvesterare i Tyskland: Eftersom det är Europas största ekonomi, bör investerare som tror på den långsiktiga tillväxten i landet och i EU i stort överväga att investera i DAX.
 2. Daghandlare: DAX-indexet uppvisar ofta betydande fluktuationer under en enstaka handelsdag och kan erbjuda bra tillfällen för både korta och långa positioner.
 3. Långsiktiga investerare: Sedan introduktionen 1988 har DAX-indexet stigit och uppvisat en generellt positiv trend, med de högsta topparna 2013 och 2017.
 4. Tyska aktiehandlare: När man investerar i specifika aktier på den tyska börsen, kan DAX användas som hedgeverktyg.
 5. Globala investerare: Investerare som investerar i de större ekonomierna runt om i världen, och väljer index som Dow Jones eller FTSE, kan också ta med DAX i sin portfölj eftersom stora ekonomier ofta rör sig åt samma håll.

Vad driver priset på DAX?

 1. Den tyska ekonomin: Även om DAX inte anses vara ett riktmärke för landets ekonomi generellt, utgör ändå DAX-komponenterna en viktig del av den. Trender i landet kan därför påverka indexets komponenter.
 2. EU:s ekonomi: Tyskland är inte bara den största ekonomin i Europa, landet är också en ekonomikatalysator för andra länder i regionen. Förändringar som påverkar unionen i stort påverkar därför troligen DAX-indexet också.
 3. Betydande förändringar i en enstaka komponent: Eftersom indexet endast består av 30 aktier, skulle en förändring av en enstaka aktie kunna påverka indexet i sin helhet. Elektronikjätten Siemens, till exempel, representerar drygt 10 % av indexet, så en betydande svängning i Siemens-priset skulle påverka DAX.
 4. Globala trender: Eftersom alla internationella marknader är sammankopplade, och företagen i DAX bedriver verksamhet i hela världen, är det troligt att en större händelse på en annan marknad, eller en global trend, skulle påverka det tyska indexet.

DAX återspeglar inte alltid den tyska ekonomin

Många index anses vara temperaturmätare på hälsan hos ekonomin i sina respektive länder, särskilt när det är ett respekterat index från ett specifikt land som ofta används som referens. Det gäller till exempel index som brittiska FTSE eller Nikkei 255: när de stiger, betyder det ofta att deras länders ekonomi är vid god vigör.

DAX-indexet är på sätt och vis annorlunda. Det stiger visserligen troligen om den tyska ekonomin blomstrar, men det finns några unika faktorer som skiljer DAX från liknande index:

 1. DAX innehåller bara 30 företag: Tyskland är den största ekonomin i Europa och den fjärde största i världen. I DAX ingår visserligen de 30 främsta bolagen i landet, men det finns ändå ett stort antal som inte finns med i indexet. Det är därför möjligt att indexet då och då kan gå i motsatt riktning jämfört med resten av ekonomin.
 2. Indexet är sammansatt av globala varumärken: Det finns många välkända namn som ingår i indexet, till exempel BMW, Adidas, Siemens och SAP. Helt klart bedriver dessa företag verksamhet långt utanför Tysklands gränser och kan därför uppvisa vinst även om deras inhemska verksamhet har saktat in.
 3. Tyskland ingår i EU: Det föreligger ofta en nära relation mellan ett lands index och dess valuta. Den japanska ekonomin, till exempel, är kraftigt beroende av export, och därför stiger Nikkei ofta när yenen sjunker gentemot andra valutor. Men eftersom Tyskland har samma valuta, euron, som andra länder i unionen, är sambandet mellan DAX och valutan inte så rätlinjig.

DAX-indexets historik

DAX (Deutscher Aktienindex eller "tyskt aktieindex" i Tyskland), introducerades år 1988, som ett index som mäter prestandan hos de 30 största företagen i Tyskland. Liksom de flesta index går det från tid till annan igenom ombalansering, och många av komponenterna som lagts till under åren har sedan blivit bortplockade av olika skäl, till exempel på grund av otillräckligt börsvärde.

Indexet lanserades till ett basvärde på 1 000 punkter och har gått upp och ner under åren. År 2015 passerade indexet 12 000-punktersstrecket och nådde all-time high i mitten av 2017. När det stod som högst toppade det totala börsvärdet av dess komponenter 970 miljarder euro.

Slutsats: DAX drivs av både utländska och inhemska faktorer

Att överväga DAX som ett investeringsalternativ är ett bra exempel på den gamla debatten mellan "tjurar" och "björnar" (tjurar representerar uppgång, björnar nedgång). Tjurarna, som anser att den globala ekonomin och särskilt den tyska kommer att växa, fortsätter att investera i den, medan björnarna intar en mer konservativ inställning. Men för de flesta investerarna handlar DAX mindre om den tyska ekonomin och mer om världen – och det av goda skäl. När man tittar på värdeutvecklingen för GER30 är det uppenbart att den i hög grad påverkas av globala trender och ofta uppvisar ett beteende som liknar andra ledande globala index, även om den tyska ekonomin rör sig i en annan riktning. Det är dock viktigt att notera att det fortfarande består av tyska företag och även kan drivas av faktorer som är förknippade med landets ekonomiska tillväxt och stabilitet.

Teknisk analys för GER30