Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading GOLD

Guld är en ädelmetall som har lockat investerare i tusentals år. Begränsad tillgång, skönhet och styrka gör att guldet ständigt attraherar, men investerare dras också till dess relativt konstanta och inneboende värde under långa perioder. Det är som en ‟grund‟-tillgång som du kan lita på i tider av volatilitet. Men hur vet du om guld är rätt för dig att investera i? Låt oss börja med grunderna …

Guld är ett kemiskt ämne som tar formen av en mjuk, gul metall. Det är hållbart och resistent mot de flesta syror samtidigt som det är smidbart. Dessa egenskaper gör att det är mycket efterfrågat inom tandvården och elektronikbranschen. Samtidigt innebär dess raritetsvärde – allt guld som någonsin utvunnits får plats i en ordinär villa – att det finns en varaktig efterfrågan på guldsmycken. Men guld är kanske mest känt som en investering.

Varför anses guld vara en attraktiv investering?

Anledningen till att guld förblir attraktivt för investerare är för att det behåller sitt värde över långa tidsperioder. För ett uns guld i dag får man ungefär lika många brödlimpor som under kung Nebukadnezzars tid för 2 500 år sedan. Det ger dig en uppfattning om hur inflationssäkert guld är. Det är den främsta ‟säkra fristaden‟ för investering i svåra tider.

Förespråkare för guld uppskattar det som den enda monetära tillgången som inte är någons ansvar. Till skillnad från valutor beror inte guldets värde på någon annans löfte att betala – det är värdefullt i sig.

Därför beskrivs guld ofta som "sista utvägens tillgång". En finansiell eller annan typ av katastrof skulle kunna förstöra värdet på alla stora nationella valutor, men guld skulle förbli universellt accepterat som betalning för varor och tjänster.

Men kom ihåg att – liksom i alla investeringar – värdet kan gå ner såväl som upp. Guldpriset har stigit och sjunkit mycket under dessa 2 500 år, ibland ganska dramatiskt. Till skillnad från den utdelning som betalas ut på aktier och obligationer, ger guld dock inga inkomster. För innehavare av fysiskt guld, kan det till och med generera kostnader i form av säkerhet och försäkringar. Dessutom verkar den långsiktiga trenden för centralbanker vara att minska sitt guldinnehav, vilket sannolikt kommer att pressa ner priset.

Vem ska ta med guld i sin portfölj?

  1. Alla som söker diversifiering. Eftersom guld är en monetär tillgång i sin egen rätt rör den sig inte i samma banor som aktie- och obligationsmarknaderna. Guldpriset följer sin egen rytm. Så det är ett bra tillskott för att variera din ordinarie portfölj med aktier och obligationer.
  2. Alla som söker råvaruexponering. Liksom andra naturtillgångar, som tenn eller koppar, bryts guld och transporteras på en marknad som det kan vara lönsamt att studera och förstå för en erfaren råvaruinvesterare.
  3. Alla som vill förankra sin portfölj genom att lägga en del av sina pengar på den bergsäkra tillgång som många tror att guld är.
  4. Dagshandlare, angelägna om att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser. Contracts for difference (CFD:er) i guld lämpar sig utmärkt för detta ändamål när man väl har fått kläm på marknaden.

Vad är det som avgör priset på guld?

Priset på guld har pendlat markant sedan millennieskiftet, från ett lågvattenmärke på 272 dollar per uns till rekordhöga 1 664 dollar. Men dessa är ytterligheter. På senare tid har guldet tenderat att handlas för mellan 1 150 och 1 350 dollar. Du kan enkelt hitta dagens guldpris i tidningar och på nätet.

Det finns tre stora faktorer som påverkar guldpriset:

  1. Omfattningen av inflation eller deflation i den globala ekonomin. Inflation (när priserna på varor och tjänster är på väg uppåt) gör pengarna mindre värda i förhållande till guld, så guldpriset tenderar att stiga. Deflation (när priserna på varor och tjänster är på väg ner) har motsatt effekt, så pengarnas värde ökar i förhållande till guldet och guldpriset går ner.
  2. Tillståndet i världsekonomin och internationella relationer. Guld ses som en säker fristad i tider av svårigheter och osäkerhet, och guldpriset stiger i takt med att efterfrågan ökar. När det råder relativt välstånd och lugn återspeglas detta på priset då efterfrågan minskar. Detta skedde i slutet av 80-talet långt in på 2000-talet.
  3. Hur attraktivt guld är jämfört med andra investeringar. I en tid med låg avkastning på aktier och obligationer, kan guld attrahera investerare som söker bättre avkastning. Det omvända gäller också.

Andra faktorer har också en inverkan. Centralbankerna är stora aktörer på guldmarknaden och om de skulle sälja en del av sina reserver, vilket hände i slutet av 1990-talet, kan detta få guldpriset att falla drastiskt. Om de ökar sina guldreserver kan det ge priset en skjuts uppåt.

Liksom alla andra tillgångar som köps och säljs, skapar upprepade prisrörelser möjligheter att göra en vinst om du kan sälja för mer än du har betalat. Men det finns någonting speciellt med att bestämma sig för att köpa guld.

Varför är guldpriset satt i dollar

Över hela världen är guldet prissatt i US-dollar (USD) per s.k. troy ounce (31,1035 gram), en återkoppling till efterkrigstiden då dollarn kopplades till guldet och alla större valutor i sin tur var knutna till dollarn. Det innebär att om man investerar i en annan valuta, måste man göra en extra beräkning för att ta reda på hur priset fungerar för dig.

Teknisk analys för GOLD