Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro - Leverage

Vad är hävstång?

Hävstång innebär att du använder kapital som lånas från en mäklare när du öppnar en position. Ibland kan handlare vilja tillämpa hävstångseffekt för att få mer exponering med minimalt eget kapital, som en del av sin investeringsstrategi. Hävstång tillämpas i multiplar av det kapital som investeraren investerar, till exempel 2x, 5x eller högre, och mäklaren lånar denna summa pengar till handlaren i fast proportion. Hävstång kan tillämpas på både (långa) köppositioner och (korta) säljpositioner. Det är viktigt att notera att även eventuella förluster multipliceras, inte bara vinster.

Hur fungerar hävstångshandel?

  1. Välj tillgången du är intresserad av att handla med på eToro-plattformen och klicka på HANDLA. Ett popup-fönster med handelsparametrarna visas, enligt bilden nedan.
  2. Välj lämplig flik högst upp för Sälj (kort) eller Köp (lång) för din affär.
  3. Ange beloppet som du vill investera i denna affär. Ange din hävstångsmultiplikator. Denna proportion skiljer sig beroende på den enskilda tillgången. Du kan också handla utan att använda hävstång genom att välja 1x.
  4. Ange dina Stop Loss- och Take Profit-parametrar. En Stop Loss-begränsning krävs för att minska risken för ditt kapital.
  5. Klicka på SKAPA ORDER för att öppna affären. Affärer verkställs omedelbart när marknaden öppnar.

Affärer med hävstång behandlas som CFD.

Vilka instrument kan jag tillämpa hävstång på?

Hävstång kan tillämpas vid handel med aktier, valutor, börshandlade fonder, råvaror och index och, under vissa omständigheter, kryptovalutor. Varje instrument har maximala hävstångsgränser som styrs av branschbestämmelserna, liksom eToros egna ansträngningar för att främja ansvarsfull handel och mildra riskerna för handel med hög hävstång.

Maximal exponering varierar också efter kontotyp. Ett eToro-konto för professionella kunder möjliggör större hävstångseffekt, samt en mängd andra förmåner såsom sänkta marginaler och inga uttagsavgifter. Endast kunder som uppfyller vissa kriterier kan välja att bli professionella kunder.

>> Exempel på hävstång <<

Vad kan jag göra för att minimera risken vid hävstångshandel?

Även om hävstångshandel kan leda till ökad vinst på framgångsrika affärer, innebär det också risk för förstorade förluster. Det finns dock riskhanteringsverktyg till ditt förfogande på eToro för att minska risken för förlust.

  • Stop Loss: Använd en Stop Loss för att stänga en affär om marknaden flyttar ett visst belopp till skillnad från din position. Du kan ställa in din Stop Loss enligt en viss nivå på marknaden (kurs) ELLER som ett penningbelopp. Den visas även som en procentandel av din ursprungliga investering i handelsfönstret.
  • Take Profit: Skapa en Take Profit för att automatiskt stänga din position när vinsten på din affär når det belopp du väljer.
  • Skydd mot negativt saldo: I sällsynta fall där marknadsförhållanden leder till ett negativt kontosaldo kommer eToro, trots att det inte krävs enligt lag, att absorbera förlusten och balansera ditt konto tillbaka till noll.