Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading NSDQ100

Investera i Nasdaq: Vad man ska ta hänsyn till

Nasdaq 100 består av de 100 största företagen i USA, exklusive den finansiella sektorn. Allokeringen av aktier i indexet står i proportion till företagets storlek och vissa företag har därför inverkan på det. Eftersom många av de största företagen är verksamma inom tekniksektorn, som Apple och Googles moderbolag Alphabet, anses Nasdaq ibland vara en barometer för branschens allmänna hälsa. Denna relation fungerar åt båda hållen, eftersom en betydande stegring i ett enda företags aktiekurs ibland kan lyfta Nasdaq-priset som helhet.

Nasdaq-index är en sorts hybrid. Å ena sidan kan det påverkas av händelser som hänför sig till den amerikanska ekonomin, som t.ex. ändringar i lagstiftningen, räntor eller den ekonomiska politiken under en viss administration. Å andra sidan kan det också påverkas av trender som hänför sig till en viss sektor, eller till och med ett enda företag, som i det ovan nämnda exemplet om tekniksektorn. Följaktligen är det viktigt att vara uppmärksam på båda sidorna av ekvationen då man investerar i Nasdaq. Händelser som beslut om den federala styrräntan eller NFP-rapporten kan påverka index, liksom resultatrapporter från stora amerikanska företag.

Generellt sett anses index vara mer stabila än enskilda aktier. Eftersom de diversifierade komponenterna i ett index kan gardera mot risk, kan en väsentlig förändring i ett företags aktiekurs påverka indexet som helhet, fast på ett relativt måttligt sätt. Från en handelssynpunkt har Nasdaq-indexet sedan den globala finanskraschen 2008 stadigt klättrat uppåt. Därför kan en investering i Nasdaq som en del av en diversifierad portfölj tillföra mer stabilitet.

Vem ska ta med Nasdaq i sin portfölj?

  1. Långsiktiga lågrisk-investerare: Bortsett från internationella händelser då marknader runt om i världen kollapsade, har Nasdaq-diagrammet visat en stadig ökning över tid och skulle kunna vara ett bra alternativ för långsiktig investering.
  2. Tematiska investeringar i tekniksektorn: Eftersom en stor del av Nasdaq 100 består av teknikaktier, kan det utgöra ett bra alternativ för alla som vill investera i sektorn som helhet.
  3. Gardering mot fluktuationer av en enskild aktie: De som investerar i enskilda aktier som ingår i Nasdaq kan använda indexet som ett säkringsverktyg.
  4. Alla som tror på den amerikanska ekonomin: Nasdaq påverkas ofta av den amerikanska regeringens ekonomiska politik, och de som tror att den är på väg mot ökad tillväxt bör överväga att investera i Nasdaq.

Vad driver priset på Nasdaq?

Liksom många finansiella tillgångar påverkas Nasdaq-priset av en mängd faktorer. Men när vi fokuserar på kortsiktiga rörelser är det möjligt att begränsa listan. En märkbar faktor är hur Nasdaq hänför sig till andra index i USA. Nasdaq nämns ofta tillsammans med Dow Jones och S&P 500. Ur ett bredare perspektiv, eftersom alla tre kan fungera som mått på den allmänna hälsan hos den amerikanska ekonomin, är det inte ovanligt att se alla tre röra sig i samma riktning när utvecklingen på den amerikanska marknaden är positiv. Denna faktor kan emellertid strida mot nästa faktor, som avser Nasdaqs sammansättning.

Eftersom Nasdaq består av enskilda företag, är det möjligt att det i vissa fall går i motsatt riktning från de andra två indexen. Ett bra exempel skulle vara resultatrapporter: Om marknaderna rör sig i en nedåtgående trend, samtidigt som ett stort företag, som exempelvis Facebook, publicerar en imponerande resultatrapport, kan aktien stiga och dra med sig indexet som helhet.

Nasdaq-index: Ett investeringsalternativ

En annan viktig aspekt av Nasdaq 100-index är hur det relaterar till andra investeringmekanismer. USA:s centralbank fastställer de amerikanska räntorna, som påverkar US-dollarn, bankräntorna och andra finansiella instrument. Eftersom aktiemarknaden i allmänhet, och indexbaserade fonder i synnerhet, fungerar som investeringsverktyg rör de sig ofta uppåt när räntorna är lägre. Långsiktiga investerare väljer ofta lågriskalternativ med låg avkastning som ett sätt att gå med vinst på sikt. Om räntenivån är låg kan bankbesparingar förlora sin glans, medan andra alternativ blir mer spännande för investerare. Därför är det fullt möjligt att många investerare kommer att välja att investera i Nasdaq 100 om centralbanken sänker räntan, eftersom det potentiellt kan ge mer vinst över tid samtidigt som man upplever en stabilitet som i en börshandlad fond.

Nasdaq-indexets historia

Nasdaq 100-index infördes 1985 av Nasdaq, världens näst största aktiebörs (efter New York Stock Exchange). Det skapades i samband med Nasdaqs sammansatta index i ett försök att ge investerare en mer segmenterad exponering för den amerikanska marknaden. Under åren har det sett både upp- och nedgångar och hemfaller vanligtvis till förlust efter en större global händelse, som 11 september-attackerna i USA och det påföljande kriget i Afghanistan, eller marknadskraschen 2008. Trots att den allmänna kurvan visar betydande skillnader mellan höjd- och lågpunkter har den sedan 2008 visat en stadig uppgång, främst tack vare den blomstrande tekniksektorn i USA.

Slutsats: Var försiktigt optimistisk inför Nasdaq 100

Med rejäla vinster under de senaste åren och stödet från den ständigt växande tekniksektorn, betraktas Nasdaq 100 av många handlare som ett bra investeringsalternativ. Det är dock viktigt att komma ihåg att det historiskt har dragits ner av internationella händelser, som 2008 års krasch. Trots det lutar Nasdaq 100 sig mot tekniksektorn och den amerikanska ekonomin som har växt till oöverträffade nivåer under de senaste åren. Det är säkert att anta att Nasdaq 100 index även fortsättningsvis kommer att utgöra ett populärt investeringsalternativ under de kommande åren.

Teknisk analys för NSDQ100