Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading OIL

Tillgång och efterfrågan på olja är vanligtvis mycket noggrant balanserade. Detta genererar prisinstabilitet – och en möjlighet för handlare att göra vinster. Minsta rörelse i endera riktningen öppnar möjligheten för en affär. Det internationella energirådets (IEA) prognos att världens efterfrågan i år kommer att hamna på 96,9 miljoner fat per dag, och tillgången i världen ligger på 97 miljoner fat, visar hur små marginalerna är.

Det internationella energirådet (IEA) publicerar återkommande rapporter om oljemarknaden. Läs nyheter och rapporter från IEA här.

På grund av dess betydelse för världsekonomin är olja en starkt politisk råvara. Mer än 40 procent av världens tillgångar kommer från Opec-länderna (Organization of the Petroleum Exporting Countries) med sina 14 medlemsländer. Opec syftar till att kontrollera produktionen för att stödja priserna.

Ytterligare ca 14 procent produceras av en informell gruppering som är vänligt inställd till Opec. Dessa s.k. "NOPEC"-länder omfattar Norge, Ryssland och Mexiko.

Oljehandlare måste noga studera alla uttalanden från Opec. Varje tecken på nedskärning i produktion kommer sannolikt ge en prisökning. Inslag av missnöje som leder till att medlemsländer fuskar med sina produktionskvoter ger sannolikt försvagade priser.

USA står för cirka 20 procent av all olja som förbrukas i världen och är nu den tredje största oljeproducenten efter Saudiarabien och Ryssland. USA:s position gynnas av den snabba ökningen av skifferoljeproduktion, s.k. fracking. Oljehandlare ska hålla ett vakande öga på uttalanden från de amerikanska myndigheterna som antyder på eventuella policyförändringar, antingen för eller emot en ökad oljeproduktion.

Vem ska ta med olja i sin portfölj?

  1. Inkomstinvesterare. Stora oljebolag genererar en stadig om än blygsam ström av utdelningar, vilket är precis den typ av mogna kassaproducerande företag som eftersträvas av alla som investerar för en inkomst snarare än för kapitaltillväxt.
  2. Dagshandlare som försöker tjäna pengar på kortsiktiga fluktuationer i oljepriset. Att handla med contracts for difference (CFD:er) är ett bra sätt att göra detta.

Hur har priset rört sig på sista tiden – och varför?

Oljeprisfluktuationerna har varit särskilt märkbara under de senaste åren. Brent, som utgör referenspriset för råolja från Atlanten, har sedan millenniumskiftet svängt från en lägsta nivå på strax över 16 dollar per fat till ett rekordpris på över 135 dollar. Idag ligger oljepriset inom intervallet 35 till 55 dollar.

Varför? Svaret är enkelt. Priset på olja drivs av:

  • Den förväntade efterfrågan, som är direkt relaterad till utsikterna för global ekonomisk tillväxt.
  • Den förväntade tillgången, inklusive eventuella krigsrelaterade störningar i försörjning från Mellanöstern och från andra håll, och sannolikheten för att Opec-medlemmarna ska begränsa sin produktion.

Kopplingen mellan oljepriset och ekonomin är betydligt mer komplicerad. Aggressiva Opec-relaterade prisökningar skickade västvärlden in i en lågkonjunktur, 1973 och 1979, vilket i sin tur tryckte ned priserna igen. Oljeproducenterna har sedan dess blivit mer försiktiga med konsekvenserna av att höja priserna för kunderna.

Grunderna i oljehandel

Det finns tre sätt att som privat investerare handla med olja. Du kanske gillar tanken på att ha några fat i förrådet, men att köpa den fysiska produkten är tyvärr ingen bra idé. Här är de vanligaste vägarna in på marknaden.

  1. Börshandlade oljefonder (ETF:er). En börshandlad fond finns noterad på aktiemarknaden och beter sig precis som alla andra aktier, d.v.s. rör sig uppåt och nedåt. Börshandlade fonder som är specialiserade på detta område har köpt olja för fonden, vilket ger dig relativt enkel tillgång till oljemarknaden.
  2. Oljeterminer. Dessa är mer riskfyllda än börshandlade oljefonder eftersom de i praktiken innebär en satsning på vart oljepriset är på väg.
  3. Aktier i oljebolag. Energijättarna är bland de största kommersiella verksamheterna på vår planet och utgör en stor andel av marknadsvärdet på världens börser. Deras aktier erbjuder en rak exponering mot oljemarknaden, men kom ihåg att de flesta oljebolagen försöker diversifiera iväg från fossila bränslen. Börshandlade fonder och aktier finns tillgängliga via eToro.

Överväganden om oljemarknaden.

  1. Oljemarknaden är mycket flytande – du kommer aldrig att lida brist på folk att handla med. Om du letar efter en mer långsiktig exponering mot oljevärlden så är aktier i de större energibolagen ditt absolut bästa val.
  2. Oljemarknaden är volatil och känslig för rykten, politisk inblandning och förändringar i ekonomiska tillväxtprognoser. Prisförändringarna kan bli våldsamma och en stor del av oljeproduktionen sker på platser som är benägna att drabbas av instabilitet. Ibland blir marknaden mättad och priset faller kraftigt, såsom skedde i slutet av 90-talet.

Kan oljehandel passa dig?

Du behöver bara en sak för att handla med olja: en åsikt om vart priset sannolikt är på väg, möjligen sammanställt efter noggranna studier av oljeprisdiagram. Den stora frågan är hur välgrundad din åsikt är och huruvida den ger resultat.

Om du är ute efter att investera i olja snarare än handla med den, är aktier i ett av de större energibolagen ett bättre alternativ för dig.

Kom ihåg att olja prissätts i dollar, så om du är baserad utanför USA måste du utföra en andra beräkning till din egen valuta för att se hur lönsamt ditt oljeengagemang är.

Teknisk analys för OIL