Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ eToro Trading SILVER

Silver är inte bara en av de mest omsatta råvarorna i världen, utan även en av de äldsta metallerna som använts i handeln. Silver ligger på andra plats vad beträffar handelsvolymer för ädelmetaller och har många användningsområden inom ett antal olika branscher. Århundraden av en ömsesidig relation med valutamarknaden har skapat ett medberoende mellan dem, vilket innebär att förändringar på valutamarknaden kan ha en inverkan på silver och tvärtom.

Vem bör ta med silver i sin portfölj?

  1. Råvaruhandlare: Eftersom silver är den näst mest omsatta ädelmetallen i världen kan handlare och investerare som fokuserar på råvarumarknaden köpa silver som en del av en välbalanserad råvarubaserad portfölj.
  2. Valutahandlare: Det finns ofta ett omvänt förhållande mellan valutamarknaden och marknaden för ädelmetaller. Därför använder många handlare guld och silver som säkra tillgångar när valutamarknaden blir alltför volatil.
  3. Dagshandlare: Liksom andra råvaror har silver prissvängningar som kan utnyttjas för dagshandel.
  4. Långsiktiga investerare: Med valutans ökade popularitet och faktumet att 95 procent av valutamarknaden är digital, är dessa tillgångar mycket mer utsatta för spekulation och inflation, till skillnad från ädelmetaller, vars värde härrör från verklig tillgång. Därför kan silver fortsätta med samma övergripande uppåtgående trend i framtiden som den har uppvisat under de senaste decennierna.

Vad driver silverpriset?

Det finns olika faktorer som påverkar silverpriserna, vilket bidrar till lång- och kortsiktig volatilitet. Eftersom silver är en fysisk tillgång (till skillnad från till exempel aktier) kan en verklig världshändelse ha en enorm inverkan på det. Dessutom kan silverpriserna ofta kan påverkas av andra tillgångar inom den kategorin, eftersom det är en del av kategorin ädelmetaller.

  1. Valutamarknaden: Priset på silver brukade vara en måttstock för att värdera många valutor, eftersom priserna var baserade på dess värde. Dessutom är silver fortfarande i omlopp i myntform i olika länder runt om i världen. Men till skillnad från dagens valutor är silver verkligt till 100 procent, vilket är anledningen till att det används som en säkerhetstillgång (tillsammans med andra ädelmetaller som guld). När valutamarknaderna är väldigt volatila eller om en eller flera större valutor rasar, stiger efterfrågan på silver och priset följer efter.
  2. Tillgång och efterfrågan: Även om det är en trivial del av de finansiella instrument som handlas, har utbud och efterfrågan en större inverkan när det gäller fysiska tillgångar. Huvuddelen av nytt silver på marknaden bryts och därmed beror dess utbud på många olika faktorer och logistik. Till exempel kan en plötslig ökad efterfrågan på silver i en del av världen som inte har lokal eller närliggande tillgång, höja priset eftersom transportkostnaderna är högre.
  3. Teknik: Silver är en viktig del i ett stort antal elektriska och elektroniska produkter. I takt med de tekniska framstegen och att allt fler människor runt om i världen använder moderna maskiner och elektroniska apparater, är efterfrågan på silver stabil och fortsätter att drivas av tillverkare som producerar varor som är beroende av elektricitet.

Silver: Förr, idag och framtiden

Från handelssynpunkt kan silverhandlare delas in i två kategorier: Handlare på den verkliga marknaden och derivathandlare. Handlare på den verkliga marknaden är de som köper, behåller och säljer själva metallen och är aktivt involverade i silverindustrin. Men liksom andra råvaror görs en stor del av handeln med silver med hjälp av derivat, t.ex. terminskontrakt och börshandlade fonder.

Silver är en materiell tillgång och huvuddelen av dess närvaro på marknaden har att göra med spekulation och antaganden om sitt framtida pris, snarare än det rådande verkliga värdet. Därför kan dess pris påverkas av spekulativt beteende, t.ex. handlare som tror att priset kommer att gå upp och köper terminskontrakt. Dessutom bidrar investeringsprodukter som börshandlade fonder som innehåller terminskontrakt också till in- och utflödet av medel på silvermarknaden. Därför kan både världens verkliga efterfråga och efterfrågan på derivat påverka silverpriset.

Silverhandelns historia

Silverhandelns historia går tillbaka till romarriket, för mer än 2 200 år sedan. Under de kommande århundradena användes silver som ett betalningsmedel och som råvara i många civilisationer runt om i världen. Än idag betraktas silver som en statussymbol i hela världen. Masshandeln med silver på 1500-talet anses av många ekonomiska historiker som den globala ekonomins födelse. Hundratals ton ädelmetall exporterades från Sydamerika till Europa och Asien.

När papperspengar infördes fungerade de som ett certifikat för att bevisa äganderätt till en ädelmetall. I USA, till exempel, präglades "silverdollar" så att den representerade det aktuella värdet i dollar och dollarsedeln kunde lösas in mot silver. Mexiko är världens största exportör av silver och är det enda land som fortfarande använder silver för att prägla sin valuta.

Under den industriella revolutionen när elektricitet blev en viktig del av det moderna samhället, började silver att användas för att tillverka olika elektriska apparater tack vare sin höga ledningsförmåga och sitt relativt låga pris. Än i dag används silver i allt från tvättmaskiner till smartphones.

Slutsats: Silver är mer än pengar

Även om dagens moderna handelsvärld är dynamisk och snabb, har vissa tillgångar stått emot tidens gång och lyckats förbli viktiga i årtusenden. Silver är ett utmärkt exempel eftersom den använts som både valuta och råvara genom historien, ända sedan den tidiga civilisationen. Även om hela valutamarknaden blir digital och fysiska mynt kommer att tillhöra det förgångna, kommer efterfrågan på silver fortfarande att vara hög tack vare dess egenskaper som råmaterial.

Teknisk analys för SILVER