Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading USD / CAD

Vem ska överväga handel med US-dollar/kanadensiska dollar?

 1. Handlare med en genomtänkt syn på de två ländernas ekonomiska utveckling i förhållande till varandra. De amerikanska och kanadensiska ekonomierna är djupt integrerade men har olika egenskaper.
 2. Handlare som har studerat de obestridliga cykler som USD/CAD-kursen rör sig igenom och tror att de kan "förutspå" nästa rörelse mer exakt än vad marknaden i allmänhet kan.
 3. Daghandlare. Förändringar i kursen mellan de två grannländerna och reservvalutorna skapar möjligheter till lönsam kortfristig handel för snabba handlare.

Vad behöver jag veta om US-dollarn och den kanadensiska dollarn?

 • Båda är reservvalutor som utfärdas av centralbankerna i G7 (Group of Seven). En reservvaluta är en valuta som ingår i andra länders valutareserver.
 • Båda finansierar enormt mycket handel mellan de två grannländerna, däribland shoppingturer av invånarna längs gränsen mellan USA och Kanada. Det är majoriteten av kanadensarna. Kanadensare köper amerikanska varor och tjänster för mer än 320 miljarder dollar varje år, och amerikaner köper kanadensiska produkter för mer än 307 miljarder dollar.
 • Båda är oberoende centralbankers ansvar, oberoende av politisk inblandning, Federal Reserve Board i USA och Bank of Canada (BOC).

Men ...

 • US-dollarn är en global standardvaluta som finansierar huvuddelen av världshandeln och används som riktpris för alla större råvaror. Den kanadensiska dollarn har en mycket mer blygsam roll på världsscenen.
 • På grund av US-dollarns viktiga roll kan USA ha ett ihållande handelsunderskott, med vetskap om att det alltid kommer att finnas någon som vill ha deras valuta. Kanadensarna har inte den lyxen.
 • USA och Kanada må ha ett avundsvärt stabilt förhållande, men deras valutor har det inte. Under de tio åren från våren 2007 till våren 2017 var US-dollarn vid ett tillfälle värd 1,46 kanadensiska dollar och vid ett annat bara 0,92.

Vilka faktorer påverkar förhållandet mellan US-dollar/kanadensiska dollar?

En varaktig nära allians och gemensamma intressen. Båda länderna är medlemmar i G7, Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) och Nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA).

Obalansen i storlek mellan de två ekonomierna. Kanada väger in på cirka 1,5 biljoner dollar, medan USA är närmare 18,56 biljoner dollar. Det innebär att den stora ekonomiska utvecklingen söder om gränsen inte kan undgå att påverka den kanadensiska dollarn.

Ränteförändringar av Fed och BOC. Sedan slutet av 2015 har Fed påbörjat en gradvis åtstramning av penningpolitiken, medan BOC har behållit en mjukare hållning. US-dollarn har, föga förvånande kanske, sedan början av 2016 upplevt en stärkt trend gentemot sin kanadensiska motsvarighet.

Råvarupriser. Kanada har en modern tjänsteekonomi, men är fortfarande en stor exportör av råvaror, från trävaror och mineraler till petroleum, kemikalier, vete och korn. Rörelser i råvarupriserna påverkar direkt den kanadensiska dollarn och det faktum att dessa priser vanligtvis anges i US-dollar innebär ytterligare risk.

USA:s efterfrågan på kanadensisk export. Landet tar tre fjärdedelar av Kanadas varor och Kanada är dess främsta utländska leverantör av energi, som olja och gas. President Donald Trumps föreslagna omförhandling av NAFTA utgör därför ett stort orosmoln för Kanada.

Grunderna för handel med US-dollar/kanadensiska dollar

 1. Du kan helt enkelt köpa eller sälja de berörda valutorna, antingen via din bank eller med ett handelskonto hos en finansiell institution. Detta är ett enkelt sätt att öppna en position på dessa valutor, men det kan vara dyrt och besvärligt.
 2. Terminskontrakt och optioner är derivatprodukter som låter dig handla valutor utan att äga dem. Men terminshandel kan gå åt "fel håll" och utplåna din ursprungliga insats – och mer än så.
 3. CFD:er (Contracts for Difference) är en relativ nykomling på den finansiella scenen men har blivit det populäraste sättet att handla på marknader av alla slag. CFD är ett kontrakt mellan en handlare och en mäklare om att betala varandra skillnaden mellan priset på en tillgång på dagen när kontraktet tecknas och priset på dagen då kontraktet upphör. De är hävstångsprodukter, vilket innebär att du kan få exponering genom att investera endast en procentandel av det fulla värdet av affären du vill ha. Detta ger möjlighet till större vinst, men du riskerar å andra sidan att förlora mer än din insättning om marknaden rör sig mot dig. En annan risk är att snabba prisändringar kan få ditt kontosaldo att snabbt ändra sig. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka dessa situationer finns risken att din position stängs automatiskt när ditt saldo faller under en viss nivå, den så kallade close-out-nivån. Stop-order kan begränsa risken, men priserna kan snabbt stiga över eller falla under den önskade nivån innan en försäljning kan verkställas. Detta kan öka förlusterna.

eToro erbjuder CFD-handel i US-dollar/kanadensiska dollar

Vad behöver jag veta om hur valutamarknaderna fungerar?

De utländska börserna tillhandahåller inte bara en marknad för valutor på samma sätt som till exempel en stormarknad tillhandahåller en marknad för dagligvaror. De är en marknad i valutor som växlas mot andra valutor.

Endast en valuta kan säljas för att köpa en annan valuta. Detta beror på att valutor prissätts i förhållande till varandra. Valutakurserna kallas "referensnummer" eftersom de endast relaterar till andra valutor.

Om några handlare således säljer pund mot yen, oavsett hur liten summan är, kan du förvänta dig att pund/yenkursen rör sig till förmån för yenen och mot det brittiska pundet. För att en valuta ska stiga, måste en annan falla.

Vad ska man överväga vid handel med US-dollar/kanadensiska dollar?

Det här är två reservvalutor som utfärdas av mogna, etablerade demokratiska grannar med ett mycket angenämt förhållande till varandra. Det kommer alltid att finnas likviditet i båda valutorna, så det råder ingen brist på villiga köpare och säljare.

De två ekonomierna har emellertid ett ojämnställt förhållande, och Kanada är sårbart för ekonomiska och politiska störningar i USA.

Kan handel med US-dollar/kanadensiska dollar passa dig?

Det kan det göra om du är säker på att du är välinformerad om vart de två valutornas troligen rör sig.

Teknisk analys för USD / CAD