Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading USD / JPY

Handel med US-dollarn och den japanska yenen

En av de mest aktiva valutamarknaderna är den japanska yenen och US-dollarn är en av de mest omfattande på valutamarknaderna. Det är inte någon överraskning, eftersom de amerikanska och japanska ekonomierna rankas som den första respektive tredje i världen och gör enorma mängder affärer med varandra.

Valutahandlare har länge varit verksamma på dessa marknader. De följer sina gissningar om nästa rörelse ska gå uppåt eller nedåt, i avsikt att göra vinst på förändringar mellan dessa två mäktiga monetära block.

Men kan handel med dollar/yen vara rätt för dig? För att hjälpa dig att bestämma kan du ta en titt på hur dollar/yen-handeln fungerar.

Grunderna för handel med dollar/yen

Det finns tre sätt att handla dollar mot yen.

  1. Att bokstavligen byta en valuta mot en annan. Du kan göra detta genom ett handelskonto hos ett finansiellt företag eller via din bank.
  2. Terminskontrakt och optioner. Med derivatprodukter kan du satsa på valutakursrörelser utan att behöva äga själva valutan. Derivathandel kan dock vara riskabelt om kursen rör sig väsentligt åt "fel håll".
  3. Börshandlade valutafonder (ETF:er). Dessa är noterade på aktiemarknader och handlas precis som om de vore företagsaktier. I valutafondens fall har fonden köpt valutan i fråga så att du inte behöver göra det.

Alla tre av dessa handelsalternativ finns tillgängliga på eToro

Vad behöver jag veta om valutamarknaden i allmänhet?

  • Det är en marknad med nollsumma. Det innebär att när en valuta stiger, måste en annan falla. Växelkurser är referensnummer – till skillnad från aktie- eller obligationspriser kan de inte alla gå upp eller ner samtidigt.
  • En valutakurs är det pris till vilket en valuta kan växlas mot en annan. När en valuta stärks krävs det mindre av den valutan för att köpa en annan. Det omvända är fallet när en valuta försvagas.
  • All valuta handlas i "par". För att köpa en valuta måste handlaren sälja en annan, till skillnad från aktier eller obligationer.
  • Många faktorer påverkar styrkan eller svagheten hos en valuta. En huvudsaklig faktor är hur det går för ekonomin. En framgångsrik ekonomi producerar varor och tjänster som människor i andra länder vill köpa. För att betala för dem kommer det att finnas ett flöde av pengar ut ur de andra ländernas valutor och in i den framgångsrika ekonomins valuta.
  • Den rådande räntesatsen i ett land är en annan faktor. En högre räntesats tenderar att locka till sig pengar från utlandet, vilket höjer värdet på valutan.

Ekonomisk påverkan på förhållandet mellan dollar/yen

Yenen är valutan i en stor exportnation, som förväntas få ett handelsöverskott i sin handel med resten av världen i år på 3,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Dollarn är valutan för en stor importör, som förutspås hamna på ett underskott på 2,7 procent av BNP.

Detta betyder att du som valutahandlare måste ha de olika prioriteringarna hos USA:s och Japans regeringar och centralbanker i åtanke. Japan vill hålla yenen låg, för att göra sin export billigare när den prissätts i lokal valuta. USA har samtidigt länge bekymrat sig för att de blir orättvist utkonkurrerade av utländska marknader genom avsiktlig undervärdering av andra valutor.

Hur har valutakursen uppfört sig den senaste tiden och vad påverkar den?

Under en tioårsperiod till februari 2017, var kursen så låg som 75,75 yen och så hög som 125,6 yen, från amerikansk synvinkel. Det omvända fallet gällde för Japan, eftersom mycket färre yen krävdes för att köpa en dollar när den sistnämnda befann sig på sin lägsta nivå. I mitten av februari låg kursen på omkring 114 yen per dollar.

Eftersom den officiella räntan i USA hade höjts medan den i Japan låg kvar på noll, bör valutahandlare inte ha överraskats av US-dollarns relativa styrka.

Detta för oss till en annan särskild egenskap hos handelsrelation dollar/yen – "carry-handel" (CCT).

Det är här som investerare kan dra nytta av Japans superlåga räntor för att låna i yen och återinvestera pengarna i andra valutor som backas upp av högre räntor. Detta påverkar styrkan hos yenen gentemot dollarn.

Vilka är för- och nackdelarna med att handla med dollar och yen?

Fördelar: Det här är en mycket likvid marknad med två stora valutor som utfärdas av politiskt stabila demokratier. Det är osannolikt att brist på köpare eller säljare uppstår.

Nackdelar: Alla valutarelationer är känsliga för inblandning av politiker och centralbanker och dessa två är inget undantag. Valutahandel är dessutom notoriskt influerad av skvaller och rykten.

Är handel med dollar och yen rätt för dig?

Om du är rimligt säker på att din känsla för nästa dollar/yen-rörelse är riktig – kanske för att du har studerat diagram över tidigare mönster – så kan det vara det. Titta in hos några dollar/yen-handlare på eToro och se hur deras senaste tankar går.

Teknisk analys för USD / JPY