Världens ledande sociala handels- och investeringsplattform

Kundservice ➜ Kontakt


☑ Handla på marknader med eToro

⇒ Trading Zcash (ZEC)

Zcash (ZEC), precis som Bitcoin, är en kryptovaluta avsedd att användas som ett alternativ till fiatvalutor för att köpa varor och tjänster. Denna kryptovaluta har ett "medelhögt växlingsvärde". Det skiljer den från kryptovalutor som Ethereums Ether och Ripples XRP. Dessa kryptovalutor ser också sitt växlingsvärde variera beroende på tillgång och efterfrågan och kan därför handlas med eller investeras i, men de "spenderas" bara i samband med sina respektive blockkjedjeplattformar. När det gäller Ether, används den för att betala användningen av Ethereums smarta avtalsplattform med blockkedjekonceptet, och XRP används på Ripples globala blockkedjeplattform för betalningar och digitala tillgångar.

Vem ska ta med Zcash (ZEC) i sin portfölj?

Investerare och handlare som huvudsakligen är attraherade av kryptovalutor av tre skäl. För det första har sektorn och respektive enskilda kryptovaluta, inklusive Zcash (ZEC) mycket högre daglig rörlighet än traditionella tillgångsklasser. Långsiktiga pristrender, både stigande och fallande, är också mycket brantare. Det ökar risken men utgör också ett mycket attraktivt tillfälle för vinst om man tolkar prisutvecklingen korrekt.

För det andra anses en gryende marknad kunna besitta enorm potential på lång sikt om, vilket många prognoser säger, användningen av kryptovalutor och blockkedjeteknik blir vardagsmat.

För det tredje är korrelationen mellan kryptovalutamarknaderna och marknaderna för andra tillgångsklasser, som t.ex. fiatvalutor (forex), råvaror, aktier och statsobligationer, mycket liten. Dessa är också bundna till lokala ekonomiska trender och geopolitik, medan kryptovalutorna inte är det, och de påverkas därför inte av dessa faktorer, eller åtminstone inte i lika hög grad.

Förutom dessa mera allmänna incitament för att handla med eller investera i kryptovalutor som Zcash, finns individuella kategorier som skulle kunna vara attraherade av ZEC, t.ex.:

  1. Kryptovalutahandlare: Zcash (ZEC) är ett intressant alternativ till Bitcoin för kryptovalutahandlare, eftersom den är en direkt konkurrent, även om den är mindre. De som handlar på marknaden och generellt söker pristrender som skapar positiva tillfällen till handel, skulle också ta en Zcash-position (ZEC) om de ser indikationer på ett tydligt positivt tillfälle till handel.
  2. Valutahandlare: forexhandlare som trängtar efter ökad rörlighet under lugna perioder på marknaden vänder gärna blickarna mot kryptovalutor som ZEC. Den dagliga genomsnittliga rörligheten ger dem ett riskablare, men potentiellt mer lönsamt, alternativ eller komplement till sina vanliga forexaffärer.
  3. Långsiktiga investerare: de som investerar på lite längre sikt, och tror på framtiden för kryptovalutor, kan också gärna vilja förvärva några Zcash-enheter för exponering på lång sikt. Utvecklingen med reglerade kryptovalutabörser och inträdet av institutionella investerare på marknaden, vilket nu ses som troligt, har fått många att tro att kryptovalutor kommer att finnas på de traditionella finansmarknaderna inom de kommande åren. Detta skulle öka handelsvolymerna enormt, vilket när läget har stabiliserats, kan förväntas minska rörligheten, stärka acceptansen för att alternativ till fiatvalutor, som t.ex. Zcash, används dagligen som ett allmänt betalningsmedel på daglig basis. Detta scenario skulle öka efterfrågan och ZEC:s valutakurs många gånger om jämfört med var den befinner sig idag.
  4. Kryptovalutaexperter: Personer med en djupare teknisk insikt om kryptovalutor kan tänkas investera i Zcash om de tror på Bitcoin-konkurrentens underliggande blockkedjekoncept och anser att kryptovalutan ZEC därför går en ljus framtid till mötes.

Vad driver priset på Zcash (ZEC)?

Bitcoin: den är originalet och fortfarande ledande, om den går bakåt påverkar det kryptovalutamarknaden i stort. Trots att Zcash teoretiskt sett är en direkt konkurrent till Bitcoin, dras den fortfarande upp eller ner tillsammans med de övriga större kryptovalutorna i förhållande till hur priset på Bitcoin rör sig.

Zcashs dragkraft och uppfattningen om dess dragkraft: ju fler människor som spenderar Zcash, desto större blir efterfrågan på ZEC, vilket driver upp priset. Å andra sidan, om den förlorar i popularitet, sjunker efterfrågan och därmed dess värde. På kort sikt påverkar uppfattningen kring långsiktig dragkraft priset, men på längre sikt är det i vilken mån ZEC används för att betala för varor och tjänster som kommer att räknas. Den omfattande anonymiteten som ZEC erbjuder betyder troligen att valutan inte passar traditionella leverantörer av varor och tjänster som är skyldiga att efterleva kraven på kundkännedom (KYC, know your customer), men det finns gott om nischade marknader som respekterar kundens anonymitet. Större företag med den inriktningen och som accepterar betalning i Zcash kommer att fungera som katalysator för värdeökningar.

Notering på större börser för kryptovaluta: ju fler större börser för kryptovaluta som stödjer Zcash, desto bättre för ZEC:s värde. Enkelheten för handlare och investerare att köpa kryptovaluta samt att stärka dess profil, bidrar till att driva efterfrågan.

Zcash (ZEC): den verkligt anonyma kryptovalutan

Många kryptovalutors blockkedja använder sig av privata nycklar som identifierar en viss plånbok. När denna "adress" knyts till flera transaktioner över tid, kan tredje part, till exempel marknadsaktörer eller statliga myndigheter, teoretisk sett få kunskap om den användarens inköpstrender och möjligen spåra plånboken till ägaren. Zcash-blockkedjan visar bara att en transaktion har ägt rum men inte plånboksadresser för parterna som deltagit eller ens vilket beloppet var. Detta är möjligt tack vare konstruktioner som garanterar nollkännedom och som kallas zk-SNARKs.

Kritiker har emellertid hävdat att nollkännedom enligt zk-SNARKs medför att om en angripare skulle lyckas bryta kryptografin hos blockkedjan, skulle det därefter inte gå att skilja mellan falska och äkta Zcash-mynt. De SNARK-parametrar som är centrala för blockkedjan, bestämdes dessutom, som för de flesta kryptovalutor, genom att publika/privata nyckelpar skapades. Men när det gäller Zcash är skillnaden att de privata komponenterna därefter förstördes.

Zcash (ZEC) historia

Zcash lanserades i slutet av 2016 och är en vidareutveckling av det tidigare Zerocoin-projektet som initierades av samma kärnteam under 2013-2014. Avsikten var att ta sig an säkerhetsproblem i Bitcoin – särskilt dem som rör anonymitet. Zooko Wilcox är vd för Zcash, och har tidigare haft samma roll i ZeroCoin Electric Coin Company.

Zerocoin-protokollet medgav att Bitcoins kunde konverteras till Zerocoins, vilka sedan kunde delas och kombineras och konverteras tillbaka till Bitcoins, vilket gav starkare anonymitet genom att dölja betalningens ursprung. Ytterligare förbättringar av Zerocoin-protokollet som gjordes i samarbete med kryptografer från MIT, Tel Aviv University och Technion, Israels tekniska institut, ledde till Zerocash och därpå till Zcash i dess nuvarande format.

Slutsats: Zcash (ZEC), en dagsländekonkurrent till Bitcoin?

Det orubbliga fokus på anonymitet för innehavare av ZEC Zcash-transaktioner är både en välsignelse och en förbannelse för kryptovalutan. Det är därför inte troligt att Zcash någonsin kan bli ett dagligt realistiskt alternativ eller en ersättning för fiatvalutor. Ur ett investeringsperspektiv, däremot, förser det också Zcash med en unik fördel som gör att valutan blir populär i vissa miljöer. Det kommer att räcka för att Zcashs värde ska drivas långt längre än där det är idag och skapa enorma förtjänster för ZEC-investerare.

Teknisk analys för Zcash