Nền tảng Giao dịch Xã hội và Đầu tư Hàng đầu Thế giới

Dịch vụ khách hàng ➜ Liên hệ


☑ Thị trường Giao dịch trên eToro

⇒ eToro ETF Trading

ETF

Một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một công cụ tài chính bao gồm nhiều loại tài sản gộp chung vào một tài sản có thể giao dịch. Mỗi quỹ đều tuân thủ một chiến lược thị trường hoặc chỉ số nhất định và được thiết kế để phù hợp với nhu cầu phòng hộ của một tổ chức tài chính cụ thể, hoặc là một tùy chọn ít rủi ro cho các nhà đầu tư. ETF được tạo bởi các cơ quan tài chính sử dụng một nhóm các chuyên gia tùy chỉnh mỗi quỹ để đáp ứng mục tiêu cụ thể của họ. Tài sản trong quỹ được sở hữu bởi những người sáng lập, và cũng như cổ phiếu, cổ tức có thể được phân bổ cho các nhà đầu tư theo thời gian. ETF thường được coi là các công cụ đầu tư dài hạn, bởi chúng ẩn chứa ít rủi ro, và được thiết kế để mang lại lợi nhuận ổn định theo thời gian.

Việc đầu tư vào ETF trên eToro bằng cách mở một vị thế "mua" (mua khống), không sử dụng đòn bẩy có nghĩa bạn đang đầu tư vào tài sản cơ sở*, và ETF này sẽ được mua và được đứng tên bạn*. Tuy nhiên, eToro cũng cung cấp các chức nang bổ sung thông qua giao dịch CFD. Với CFD, bạn có thể mở các vị thế "bán" (bán khống), sử dụng đòn bẩy và mua một phần cổ phiếu. Ví dụ, bạn có thể đầu tư tối thiểu $200 vào một ETF trị giá $1.000 trên eToro.

Một số ETF phổ biến của chúng tôi bao gồm:

  1. Proshares Ultra S&P 500 (SSO)
  2. SPDR Vàng (GLD)
  3. Chỉ số Thị trường Mới nổi (EEM)

✚ Đây là tất cả các ETF có sẵn trên eToro: etoro.com/vi-vn/discover/markets/etf/