Nền tảng Giao dịch Xã hội và Đầu tư Hàng đầu Thế giới

Dịch vụ khách hàng ➜ Liên hệ


☑ Thị trường Giao dịch trên eToro

⇒ eToro Fees

Phí eToro – Thông tin chung

eToro không tính phí nộp tiền hoặc giao dịch ngoại trừ mức chênh lệch.

eToro tính phí $25 cho rút tiềnsố tiền rút tối thiểu$50. eToro không tính phí giữ lệnh qua đêm/cuối tuần cho các vị thế CFD.
Giao dịch CFD cổ phiếu
Khách hàng cũng có thể giao dịch cổ phiếu trên eToro sử dụng Hợp đồng Chênh lệch (CFD). Các giao dịch này phát sinh phí gọi là phí chênh lệch, tương đương 0,09% cho mỗi chiều (MUA và BÁN), đồng thời phát sinh phí giữ lệnh qua đêm và qua cuối tuần.

Không áp dụng phí cho các vị thế MUA không sử dụng đòn bẩy đối với tiền điện tử cá nhân.
Phí sẽ được áp dụng cho các vị thế MUA sử dụng đòn bẩy, cũng như cho tất cả các vị thế BÁN, và cho tất cả các vị thế cặp tiền điện tử. Phí qua Đêm/Ghi có có thể được thay đổi. Vui lòng tham khảo trang này để biết tỷ giá mới nhất hiện đang được áp dụng. Tất cả số âm đều là phí; tất cả số dương là ghi có. Phí/ghi có hàng ngày sẽ được nhân gấp ba lần cho các vị thế được lưu giữ qua đêm thứ 4. Phí/ghi có sẽ được tính/ghi có vào lúc 17:00 giờ New York cho mọi vị thế mở tại thời điểm đó.

Phí Không Hoạt động
Khi một tài khoản được cho là không hoạt động (không đăng nhập trong 12 tháng), một khoản phí không hoạt động hàng tháng tương đương $10 USD sẽ được tính từ số dư sẵn có còn lại nếu có. Phí không hoạt động chỉ áp dụng nếu còn tiền trong số dư sẵn có. Các vị thế mở sẽ không bị đóng để bù cho phí này. Phí này sẽ được ngừng tính ngay khi tài khoản hoạt động trở lại, ví dụ như ngay sau khi chủ tài khoản đăng nhập.