Nền tảng Giao dịch Xã hội và Đầu tư Hàng đầu Thế giới

Dịch vụ khách hàng ➜ Liên hệ


☑ Thị trường Giao dịch trên eToro

⇒ eToro - Leverage

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy nghĩa là sử dụng vốn được vay từ một nhà môi giới khi mở một vị thế. Đôi khi, các nhà giao dịch có thể muốn sử dụng đòn bẩy để gia tang mức độ rủi ro với giá trị tài sản tối thiểu, như một phần của chiến lược đầu tư của họ. Đòn bẩy được áp dụng theo bội số của số vốn mà nhà giao dịch đầu tư, ví dụ như 2x, 5x hoặc cao hơn, và nhà môi giới cho nhà giao dịch vay số tiền này ở một tỷ lệ cố định. Đòn bẩy có thể được áp dụng cho các vị thế mua (mua khống) và bán (bán khống). Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ khoản lỗ nào cũng sẽ bị nhân lên nhiều lần như lợi nhuận.

Đòn bẩy hoạt động như thế nào?

  1. Chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch trên nền tảng eToro và nhấp vào GIAO DỊCH. Một cửa sổ popup với các thông số giao dịch sẽ xuất hiện, được minh họa như dưới đây.
  2. Hãy lựa chọn thẻ thích hợp ở đầu trang để Bán (bán khống) hoặc Mua (mua khống) cho giao dịch của bạn.
  3. Đặt số tiền vốn mà bạn muốn đầu tư vào giao dịch này. Đặt bội số đòn bẩy của bạn. Tỷ lệ này dao động dựa trên tài sản cá nhân. Một cách khác là, bạn cũng có thể giao dịch mà không dùng đòn bẩy bằng cách chọn 1x.
  4. Đặt các thông số Cắt lỗ và Chốt lời. Giới hạn Cắt lỗ là bắt buộc để giảm thiểu rủi ro tiềm tàng đối với tiền vốn của bạn.
  5. Nhấp vào ĐẶT LỆNH để đặt giao dịch. Giao dịch được khớp lệnh ngay lập tức khi thị trường mở cửa.

Các giao dịch với đòn bẩy được xử lý như các CFD.

Tôi có thể sử dụng đòn bẩy ở những công cụ nào?

Có thể sử dụng đòn bẩy khi giao dịch cổ phiếu, tiền tệ, ETF, hàng hóa và chỉ số, và trong một số trường hợp cụ thể, cả tiền điện tử. Mỗi công cụ đều có các hạn mức đòn bẩy tối đa được chỉ dẫn theo quy định của ngành, và chính eToro cũng nỗ lực để đẩy mạnh giao dịch có trách nhiệm và giảm thiểu rủi ro giao dịch với mức đòn bẩy cao.

Mức rủi ro tối đa cũng sẽ thay đổi theo loại tài khoản. Một tài khoản Khách hàng Chuyên nghiệp của eToro cho phép mức đòn bẩy cao hơn, cũng như một loạt các quyền lợi như giảm tỷ lệ ký quỹ và không tính phí rút tiền. Chỉ có các khách hàng đáp ứng các tiêu chí nhất định mới có thể nâng cấp thành Khách hàng Chuyên nghiệp.

>> Ví dụ về đòn bẩy <<

Tôi có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy?

Mặc dù giao dịch với đòn bẩy có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn ở những giao dịch thành công, nhưng nó cũng mang theo rủi ro là khuếch đại các khoản lỗ. Tuy nhiên, trên eToro có các công cụ quản lý rủi ro để bạn tùy ý sử dụng nhằm giúp giảm lỗ tiềm tàng.

  • Cắt lỗ: Sử dụng Cắt lỗ để đóng một giao dịch trong trường hợp thị trường di chuyển một số tiền được chỉ định ngược lại với vị thế của bạn. Bạn có thể đặt mức Cắt lỗ của mình theo một mức cụ thể trên thị trường (Tỷ lệ) HOẶC theo số tiền, còn được thể hiện theo tỷ lệ phần tram của khoản đầu tư ban đầu của bạn trên cửa sổ giao dịch.
  • Chốt lời: Hãy đặt một lệnh Chốt lời để tự động đóng vị thế của bạn khi lợi nhuận trên giao dịch của bạn đạt đến số tiền mà bạn chọn.
  • Bảo vệ số dư âm Tuy không được pháp luật yêu cầu, trong một số trường hợp hiếm hoi mà ở đó điều kiện thị trường khiến số dư tài khoản của bạn bị âm, eToro sẽ chịu phần lỗ và cân bằng tài khoản của bạn về 0.