Nền tảng Giao dịch Xã hội và Đầu tư Hàng đầu Thế giới

Dịch vụ khách hàng ➜ Liên hệ


☑ Thị trường Giao dịch trên eToro

⇒ Trading Litecoin (LTC)

Một trong top 10 đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới, Litecoin (LTC), tái gia nhập câu lạc bộ vốn hóa thị trường 1 tỷ USD nam 2017, sau lần đầu đạt được vị trí này nam 2013. Hạ tầng của Litecoin khá giống với Bitcoin, và như vậy, nó rất dễ chịu ảnh hưởng từ những thay đổi về giá của Bitcoin. Hơn nữa, do quy mô tương đối nhỏ so với Bitcoin, nó vẫn chưa được nhiều nhà giao dịch và sàn giao dịch sử dụng. Bởi vậy, Litecoin vẫn có tiềm nang phát triển lớn. Do ban đầu được tạo ra như một nhánh của Bitcoin, hạ tầng của Litecoin, vốn gồm các cải thiện trên hạ tầng của Bitcoin, được khen ngợi nhờ thời gian xử lý nhanh chóng hơn và khả nang mở rộng.

Ai nên đưa Litecoin vào danh mục đầu tư của mình?

  1. Các nhà giao dịch tiền điện tử: Với ngày càng nhiều lựa chọn từ các đồng tiền điện tử sẵn có, đầu tư vào Litecoin có thể là một phần của một danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng.
  2. Các nhà giao dịch tiền tệ: Việc sử dụng đồng Litecoin và các đồng tiền điện tử khác đang trở nên ngày càng rộng rãi như một công cụ phòng hộ cho các nhà giao dịch tiền tệ truyền thống.
  3. Các nhà đầu tư dài hạn: Một số nhà phân tích dự đoán thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục phát triển và tang về giá trị. Vì vậy, mua và nắm giữ đồng Litecoin có thể là một khoản đầu tư dài hạn tốt.
  4. Fintech aficionados: Khi thị trường tiền điện tử mở rộng và có thêm nhiều chính phủ và tổ chức hợp pháp hóa tiền điện tử như một phương thức thanh toán, Litecoin có thể trở nên phổ biến hơn và nhu cầu Litecoin sẽ tang cao hơn.

Điều gì thúc đẩy giá Litecoin?

Thị trường tiền điện tử tồn tại trong lĩnh vực của chính nó, và do đó, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ những yếu tố nội tại. Litecoin được tạo ra để làm một phiên bản nâng cao của Bitcoin, cho thời gian xử lý nhanh hơn và số lượng token được phát hành vì thế cũng cao hơn. Dù xu hướng chung trên thị trường tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến LTC song song với những đồng tiền khác, một số yếu tố khác vẫn có thể ảnh hưởng đặc biệt đến nó. Ba nhân tố ảnh hưởng đáng chú ý là:

  1. Bitcoin: Dù không còn là người chơi duy nhất trong ngành này, Bitcoin vẫn là định chuẩn cho tiền điện tử, và điều này còn rõ ràng hơn đối với Litecoin do tính tương đồng trong công nghệ blockchain của hai đồng tiền này. Vì vậy, giá LTC có thể tang lên khi giá Bitcoin tang.
  2. Tính sẵn có: Do tiền điện tử được mua và bán nhờ sử dụng các sàn giao dịch khác nhau và không phải dịch vụ nào cũng có tất cả các loại tiền điện tử, khi một sàn giao dịch lớn đưa Litecoin vào danh mục cung cấp, việc này sẽ làm tang giá Litecoin.
  3. Nhu cầu đột ngột: Đôi khi, một đồng tiền điện tử nhất định sẽ trải qua một lần tang vọt về nhu cầu. Đây có thể là kết quả của một tin bài trên báo chí, một đồng tiền cạnh tranh nhận được tin bài tiêu cực hoặc sự ưa chuộng bất ngờ ở một thị trường mới. Ví dụ như, tháng 3/2017, các nhà đầu tư Trung Quốc đột ngột quan tâm đến đồng Litecoin, khiến giá Litecoin tang đáng kể.

Litecoin: Một đồng Bitcoin tốt hơn?

Đầu nam 2017, trong cộng đồng Bitcoin nảy ra một cuộc tranh cãi lớn về khả nang xảy ra một hard fork. Về can bản, các thành viên của cộng đồng phản đối tốc độ xử lý giao dịch ngày càng thấp, yêu cầu có một sự thay đổi trong nền tảng blockchain cơ bản. Các thành viên bảo thủ của cộng đồng thì phản đối sự thay đổi này, và đã làm nảy sinh khả nang Bitcoin tách thành hai loại tiền tệ trở lên. Tuy nhiên, do Litecoin được tạo ra với khả nang mở rộng cao hơn, cách giải quyết thực ra lại đến từ một giải pháp được thực hiện trong phạm vi mã Litecoin.

Litecoin đã bổ sung một cơ chế được gọi là SegWit, mà theo cách hiểu đơn giản nhất, là làm cho blockchain của Bitcoin nhanh hơn. SegWit cho phép xử lý nhiều dữ liệu trên khối hơn trong một khoảng thời gian cho trước, làm tang tốc độ giao dịch. Các thành viên chủ chốt của cộng đồng Bitcoin cho rằng SegWit là giải pháp sẽ ngan chặn được hard fork và ngan cản việc tách Bitcoin, khiến Litecoin được phê chuẩn.

Phân tích Kỹ thuật cho Litecoin